intTypePromotion=3

MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 05b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN . Kèm theo Biên bản họp xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi ngày … tháng … năm … tại UBND phường (xã, thị trấn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

  1. Mẫu 05b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ....................................... Kèm theo Biên bản họp xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi ngày … tháng … năm … tại UBND phường (xã, thị trấn) .................................. Nguồn gốc xây Diện tích đất thu hồi theo HSKT (m2) 2 Nguồn gốc Diện tích đất theo GCNQSDĐ (m ) DT nhà dựng nhà, công TT MSHS Họ tên SN Địa chỉ đất theo lời DT đã được cấp DT chưa được Ghi chú (m2) trình khác theo lời GCNQSDĐ cấp GCNQSDĐ khai chủ hộ Tổng khai chủ hộ Đất ở LNK HN CD Tổng Đất ở LNK HN CD Đất ở LNK HN CD , ngày ……. tháng ……. năm ….......... ....................... Tổ trưởng Tổ chuyên viên Người lập bảng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản