intTypePromotion=3

MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ..

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ..

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 06/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ............... ĐÃ ĐƯỢC HỌP XÉT, XÁC ĐỊNH TÍNH PHÁP LÝ VỀ ĐẤT, NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TẠI UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ..

  1. Mẫu 06/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ............... ĐÃ ĐƯỢC HỌP XÉT, XÁC ĐỊNH TÍNH PHÁP LÝ VỀ ĐẤT, NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TẠI UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) …….… THEO BIÊN BẢN NGÀY .... THÁNG .... NĂM .... Nguồn gốc Diện tích đất thu hồi theo HSKT (m2 ) Ý kiến đề xuất xây dựng Nguồn gốc Diện tích đất theo GCNQSDĐ (m2) của các thành nhà, công đất theo DT đã được cấp DT chưa được cấp viên tham gia DT trình khác xác nhận GCNQSDĐ GCNQSDĐ họp xét, xác TT MSHS Họ tên NS Địa chỉ nhà Ghi chú 2 theo xác của chính định TPL về (m ) Tổng định của quyền địa nhà, đất tại chính quyền phương Đất ở LNK HN CD Tổng Đất ở LNK HN CD Đất ở LNK HN CD UBND phường địa phương (xã, thị trấn) … CÁC TRƯỜNG HỢP TRÌNH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ và TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THÔNG QUA CÁC TRƯỜNG HỢP TRÌNH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ và TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN XEM XÉT Người lập bảng ................., ngày … tháng … năm … ................., ngày … tháng … năm … Xác nhận của UBND phường, xã Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản