intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.021
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

  1. Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ. Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú. - Uỷ ban nhân dân ………………………………… Tên tôi là: ………………………………………… Sinh năm:……………. Chức danh công tác: ………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………. Nơi thường trú: …………………………………………………………..…… Đã có quyết định nghỉ việc số …../…. Kể từ ngày…………/………/……… Thời gian công tác từ: ………/……………đến………./…………. là ……..năm……….tháng. Quá trình công tác:
  2. Thời gian công tác Đến Chức danh, nghề nghiệp, Từ tháng/năm tháng/năm đơn vị công tác Năm Tháng Cộng Căn cứ điểm 3 Điều 4 quy định về cán bộ không chuyên trách, xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB, ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh Bình Phước. Để hưởng quyền lợi đố i với cán bộ không chuyên trách sau khi nghỉ việc, nay tôi làm đơn kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện .........., Uỷ ban nhân ………….giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho tôi theo quy định hiện hành. Mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan có thẩm quyền. ……, ngày ……..tháng………năm 200.... NGƯỜI VIẾT ĐƠN ……, ngày ……..tháng………năm 200..
  3. XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (THỊ TRẤN) ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ……………, ngày ……..tháng………năm 200... XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2