intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

188
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

  1. Mẫu số 7 (Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........ngày .........tháng..........năm........ đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: .............................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................... Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: .......................................................... Đề nghị sửa đổi quy cách bao gói (hoặc tên nhà sản xuất, hoặc tên thương mại) cho sản phẩm là thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong Danh mục ban hành theo Quyết định số ............ ngày ............. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: Số thứ tự (Thông tin sửa đổi) Số Tên TĂCN, Số đăng ký trong Danh TT nguyên liệu TĂCN nhập khẩu Đã đăng ký Nay đổi thành mục 1 2 3 4 ... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2