Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
182
lượt xem
18
download

Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

  1. 1 Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y BM-01/CTY-13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên cơ sở ……. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ………… (Địa danh), ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Kính gửi : Cục Thú y Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 2004; Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y; Tên cơ sở đề nghị : ……………………………………………………. Địa chỉ : ……………………………………………………………….. Số điện thoại : ………………………. Số Fax : ……………………… Email : ………………………………………………………………… Xin giải trình về những nội dung thay đổi trong giấy phép lưu hành như sau : TT Tên sản phẩm Số đăng ký Nội dung thay đổi, Lý do lưu hành bổ sung 1. 2. 3. . . Chúng tôi xin gửi kèm theo giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp còn giá trị, những tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung. Kính đề nghị Cục Thú y xem xét, giải quyết./. Nơi nhận : ĐẠI DIỆN CƠ SỞ - Như trên; (Ký tên, đóng dấu) - Lưu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản