Biểu mẫu " Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xậy dựng"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
156
lượt xem
7
download

Biểu mẫu " Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xậy dựng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xậy dựng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xậy dựng"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi: ..............................................................................2 Tôi tên: .........................................................Sinh năm:.................................... Chứng minh nhân dân số:…………..do:.............................. cấp ngày:...….. Địa chỉ thường trú: Số nhà:.............................................. đường: ............................................................ phường (xã):.....................................quận (huyện):.................................................. Là chủ đầu tư công trình tại số:................................................................................ đường:.................................phường (xã):.................... quận (huyện):..................... đã được.................……………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ..............................…………. ngày…..tháng…năm… Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. + Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... + Nội dung đề nghị thay đổi: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
  2. Đính kèm: TP HCM, ngày….tháng….năm……… - Bản vẽ thiết kế mới Người làm đơn (ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản