intTypePromotion=3

Biểu mẫu " Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xậy dựng

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
117
lượt xem
7
download

Biểu mẫu " Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xậy dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xậy dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xậy dựng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi: ................................................................................ 2 Tôi tên: .......................................................Sinh năm:...................................... Chứng minh nhân dân số:......................do:.............................. cấp ngày:................ Địa chỉ thường trú: Số nhà:.............................................. đường: ............................................................ phường (xã):.....................................quận (huyện):.................................................. Là chủ đầu tư công trình tại số:................................................................................ đường:.................................phường (xã):.................... quận (huyện):..................... đã được.................………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: .......………… ngày….tháng….. năm……………….. Lý do xin cấp phó bản:.......................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số____/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
  2. Tôi xin cam đoan lời khai là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự gian dối. Xác nhận của ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, phường (xã, thị trấn) 3 ngày.....tháng.....năm.......... Người làm đơn (ký và ghi rõ họ và tên) 3 Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi thường trú của người làm đơn về chữ ký của người làm đơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản