Mẫu đơn khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
364
lượt xem
79
download

Mẫu đơn khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Mẫu số: 01-1/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Phụ lục 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB) Kỳ tính thuế: tháng.......... năm........... Người nộp thuế:................................................................................................................................................................... Mã số thuế: ................................................................................................................................................................... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hoá đơn bán hàng Doanh số bán có thuế TTĐB Tên khách Ngày, Tên hàng hoá, dịch vụ Số lượng Đơn giá STT Ký (không có thuế hàng tháng, hiệu Số GTGT) năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (7)x(8) RƯỢU NẾP CẨM 500 rƯỢU LÚA MỚI 700 RƯỢU THUỐC 300 MASSAGE 700 1000 Tổng cộng: Hàng hoá, dịch vụ thứ 1 Hàng hoá, dịch vụ thứ... Hàng hoá, dịch vụ thứ n Cần phải qua bước trung gian để tính toán. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  2. Mẫu số: 01-2/TTĐB Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB) Kỳ tính thuế: tháng.......... năm........... Người nộp thuế:..................................................................... Mã số thuế: ...................................................................... I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào: Chứng từ hoặc biên Số Số Số lai nộp thuế TTĐB Thuế thuế thuế lượng Tên Thuế TTĐB trên TTĐB TTĐB đơn vị nguyên 1 đơn vị chưa TTĐB đã Ngày, liệu đã nguyên khấu được STT đã nguyên tháng, nộp liệu Ký nộp liệu mua trừ các khấu Số năm thuế hiệu mua (đồng) trừ vào kỳ phát TTĐB vào (đồng) trước đến kỳ hành này (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10) Tổng cộng II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ: Thuế Lượng TTĐB trên Tổng thuế nguyên 1 đơn vị Tên nguyên Mặt hàng Số liệu trên 1 TTĐB đầu vào liệu chịu thuế STT nguyên tiêu thụ lượng đơn vị sản được khấu trừ TTĐB đầu vào liệu đầu phẩm tiêu (đồng) vào thụ (đồng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)x(5)x(6) Tổng cộng ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  3. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản