Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
317
lượt xem
45
download

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

  1. Mẫu số: 05/GPXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi: .............................................................................. 2 Tôi tên: ..............................................................sinh năm:.................. Chứng minh nhân dân số: ........................... do:.............................. cấp ngày: .. Địa chỉ thường trú: 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
  2. Số nhà:................................................... đường: .................................................................. phường (xã):.......................................... quận (huyện): ......................................................... Là chủ đầu tư công trình: .......................................... tại số:.................................................. đường:.................................phường (xã): ............................ quận (huyện):.......................... đã được....................…… 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ...…………… ngày…..tháng…... năm………….. Lý do xin gia hạn: ..................................................................... .......................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Đính kèm: Tp.Hồ Chí Minh, ngày......tháng.......năm........ - Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn (ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản