intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Chia sẻ: Điêu Chính Toàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
3.980
lượt xem
235
download

Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận học tập

  1. Download từ website        ấn Luậ  – Công ty Bắc Việt Luật  Tư V t CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: Ban Giám hiệu trường………………. Tôi tên:....................................................... Mã số sinh viên:................... Ngày sinh:.................Hộ khẩu thường trú:............................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Hiện đang học lớp (ngành):..................................... Khóa:.................... Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ………………….. Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường........ …… thơ xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học Lý do xác nhận:....................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu. ............ , ngày …..tháng…..năm…….. Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG……

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản