Mẫu dự toán nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc vho người đi lao động nước ngoài về nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
7
download

Mẫu dự toán nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc vho người đi lao động nước ngoài về nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu dự toán nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc vho người đi lao động nước ngoài về nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu dự toán nhu cầu kinh phí trợ cấp thôi việc vho người đi lao động nước ngoài về nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Mẫu số 3 DỰ TOÁN NHU C ẦU KINH PHÍ TR Ợ CẤP T H Ô I V I ỆC CHO NG ƯỜ I ĐI LAO ĐỘ N G Ở NƯỚ C NGOÀI VỀ NƯỚ C Tên cơ quan (xí nghiệp, Phòng LĐTBXH): Thuộc khu vực: sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp: Do Bộ, địa phương (Tỉnh, thành phố)......... quản lý TT Họ và Ngày đi Nước Ngày Thời gian công tác Số Tiền lương và các khoản trợ cấp Tổng số tiền trợ cấp tên lao đến lao về tháng và phụ cấp 1 tháng thôi việc người động nước được được ở nước động Chia ra hưởng Tiền Phụ Phụ Trợ Tổng Trợ Trợ Tổng cấp hưởng ngoài Tổng Thời Thời trợ cấp lương cấp khu cấp cộng cấp cấp học cộng trợ cấp số gian gian thôi cơ bản thâm vực trượt (lương một lần nghề thôi công làm việc việc (cấp niên (nếu giá tổng (đối với việc tác ở ở nước bậc (nếu có) ngạch) khu trong ngoài chức có) vực nước và thời vụ) HC- (nếu gian hoặc SN) có) chờ việc SHP 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11 12 13 14= 15= 16 17= 10+11 9+14 15+16 12+13
  2. 2 Ngày.....tháng.....năm 19.. XÉT DUYỆT DỰ TOÁN CỦA HỘI ĐỒNG THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (XÍ NGHIỆP, ĐƠN VỊ) (Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản