intTypePromotion=1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ (SỬA ĐỔI)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ (SỬA ĐỔI)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký (sửa đổi)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ (SỬA ĐỔI)

  1. TRUNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________ _________________________________________ ________ Số:………/GCNĐKCN Hà Nội, ngày tháng năm 200… GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ (SỬA ĐỔI) Đăng ký Chi nhánh hoạt động lưu ký lần đầu ngày / / 200 Đăng ký thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký lần… ngày / / 200 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận: 1. Tên thành viên lưu ký: 2. Tên chi nhánh: 3. Trụ sở chi nhánh: 4. Điện thoại: Fax:
  2. Đã đăng ký thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày…….Thông tin chi tiết : 1. Tên chi nhánh: 2. Trụ sở chi nhánh: 3. Điện thoại: Fax: TỔNG GIÁM ĐỐC (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2