intTypePromotion=3

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN LƯU KÝ/ THÀNH VIÊN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN LƯU KÝ/ THÀNH VIÊN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 05/LK-TV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN LƯU KÝ/ THÀNH VIÊN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ) Mẫu 05/LK-TV TRUNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________ _________________________________________ ________ Số:………/GCNTVLK Hà Nội, ngày tháng năm 200… GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN LƯU KÝ/ THÀNH VIÊN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:
  2. (Ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ) Mẫu 05/LK-TV 1. Tổ chức: 2. Trụ sở chính: 3. Điện thoại: 4. Fax: 5. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số……….…..do ……..…cấp ngày…… Đã được chấp thuận đăng ký làm Thành viên lưu ký/Thành viên mở tài khoản trực tiếp kể từ ngày……………….Thông tin chi tiết về thành viên: 1. Tên viết tắt: 2. Số đăng ký TVLK: ……………. 3. Số tài khoản lưu ký: ..
  3. (Ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ) Mẫu 05/LK-TV TỔNG GIÁM ĐỐC (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản