intTypePromotion=1

Mẫu Giấy ủy quyền công chứng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
321
lượt xem
13
download

Mẫu Giấy ủy quyền công chứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là mẫu "Giấy ủy quyền công chứng" công ty cho cho cá nhân, cá nhân cho cá nhân. Mời các bạn tham khảo để có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Giấy ủy quyền công chứng

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­***­­­­­­­­ Tp. HCM, ngày  ….   tháng ….   năm ….. GIẤY UỶ QUYỀN Số : ………………….. Kính gửi:  VĂN PHÒNG  CÔNG CHỨNG …………….................................. Tên tổ chức: ( Tên công ty)…………………………………………................................ Số ĐKKD  :…………… Ngày cấp …………………………………….........................   Nơi cấp      :........................................................................................................................ Mã số thuế :....................................................................................................................... Địa chỉ       :......................................................................................................................... Điện thoại: ……………….. Fax:…………………………………………………………   Người đại diện: ................................................................................................................ CMND: …………….. Ngày cấp: ……………..  Nơi cấp:............................................... Do không có điều kiện về thời gian đi công chứng hợp đồng thuê nhà giữa Cty TNHH  ………………..và Bà (Ông)…………………………………., nay tôi: UỶ QUYỀN CHO: Bà :............................................................................................................................ CMND :…………………Ngày cấp:………………….. Nơi cấp: ................................. Địa chỉ   :............................................................................................................................  Điện thoại:........................................................................................................................  Nội dung  ủy quyền:  Thay mặt Giám đốc (Tên giám đốc) đại diện cho (  Tên công  ty).......................................................... công chứng hợp đồng thuê nhà. Bà …………………………………………. có nghĩa vụ  thực hiện đúng các quy định  của Công ty, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm công chứng hợp   đồng thuê nhà này. Người được uỷ quyền Người uỷ quyền (ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2