Giấy ủy quyền

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
7.913
lượt xem
659
download

Giấy ủy quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Số: ........../UQ-TT/2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2009 GIẤY ỦY QUYỀN - Căn cứ Giấy chứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy ủy quyền

  1. CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ........../UQ-TT/2009 ====== o0o ====== Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2009 GIẤY ỦY QUYỀN - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2002000358 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 30 tháng 08 năm 2005. - Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty. - Xét tình hình hoạt động của Công ty TNHH Tín Trực. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC - Ủy quyền cho Ông : HUỲNH HUỆ NHÂN. - Chức vụ : Giám đốc Nhà máy 1 Công ty TNHH Tín Trực. - Là người thay mặt cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh và ký kết các Hợp đồng Lao động, Hợp đồng Thương mại, Chứng từ Xuất nhập khẩu Hải quan, Thanh khoản... Thời gian ủy quyền kể từ ngày 12 tháng 09 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. - Ông Huỳnh Huệ Nhân chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Tổng Giám đốc về việc ký kết của mình trong thời gian ủy quyền. - Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN Huỳnh Huệ Nhân La Mỹ Hoàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản