intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền nhà

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
2.031
lượt xem
97
download

Mẫu giấy ủy quyền nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kham khảo mẫu "Mẫu iấy ủy quyền nhà" nhằm giúp bạn biết cách viết giấy ủy quyền nhà như thế nào. Mẫu giấy ủy quyền nhà thường gồm các nội dung về thông tin của bên ủy quyền và được ủy quyền, cách trình bày nội dung ủy quyền, thời hạn được ủy quyền là bao lâu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền nhà

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ GIẤY ỦY QUYỀN NHÀ Chúng tôi ký tên dưới đây là: Bên ủy quyền (bên A) Họ và tên:........................................ Năm sinh:.......................... - CMND số:........................Do CA:..................cấp ngày:..................... - Hộ khẩu thường trú:....................................Phường......Quận (huyện) ...... Họ và tên:........................................ Năm sinh:.......................... - CMND số:........................Do CA:..................cấp ngày:..................... - Hộ khẩu thường trú:....................................Phường......Quận (huyện) ...... Chúng tôi là.........................căn nhà số.....................................Phường Quận (huyện) ............tỉnh (thành phố) ........................ theo Giấy phép mua bán nhà số:........................do UBND:.................................. cấp ngày......tháng ...........năm..................,
  2. tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ ngày: tháng:............năm: ............ Bên được ủy quyền (bên B) Họ và tên:........................................ Năm sinh:.......................... - CMND số:........................Do CA:..................cấp ngày:..................... - Hộ khẩu thường trú:....................................Phường......Quận (huyện) ...... Họ và tên:........................................ Năm sinh:.......................... - CMND số:........................Do CA:..................cấp ngày:..................... - Hộ khẩu thường trú:....................................Phường......Quận (huyện) ...... NỘI DUNG ỦY QUYỀN 1/ Bên B được quyền thay mặt bên A quản lý, sử dụng căn nhà số: ..........................Phường:........Quận (huyện)..........(tỉnh, thành phố) ................................................ căn cứ theo các giấy tờ chủ quyền nhà đã nêu ở trên. 2/ Trong phạm vi ủy quyền, được quyền lập văn bản, ký tên trên các giấy tờ liên quan, và thực hiện các nghĩa vụ pháp luật về quy hoạch, giải tỏa v.v… nếu có.
  3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN Khi bên A có văn bản bãi bỏ việc ủy quyền này hoặc khi tờ ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của pháp luật. Bên A xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do bên B nhân danh bên A thực hiện việc ủy quyền trên đây. Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung bên A đã ủy quyền cho bên B. Lập tại PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC Tỉnh (thành phố).....................ngày......tháng......năm........ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B) BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2