intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu giấy ủy quyền đứng tên kê khai hướng chính sách

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền đứng tên kê khai hưởng chính sách” là một trong những mẫu giấy ủy quyền được sử dụng rộng rãi, áp dụng với các trường hợp ủy quyền cho người đại diện đi hưởng chính sách. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền đứng tên kê khai hướng chính sách

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Ngày....tháng....năm.... GI Ấ Y  Ủ Y QUY Ề N Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số ..........  ngày...tháng...năm... của Thủ tướng Chính phủ Kính gửi: ............................................ Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:............................ Quê quán: .............................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................ Là………………………….. của Ông (Bà) ......................................................... thuộc   đối   tượng   được   thực   hiện   theo   Quyết   định   số   ..................  ngày...tháng...năm... của Thủ tướng Chính phủ. Nay  ủy quyền cho  Ông (Bà) …………………………………………… quan  hệ với đối tượng là .............................................................................................. Hộ   khẩu   thường   trú   tại   xã   (phường)   ……………   huyện   (quận)  ……………….. tỉnh (thành phố) ......................................................................... Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách. Xác nhận Người ủy quyền của Ủy ban nhân dân xã (phường) (Ký, ghi rõ họ, tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2