MẪU PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
966
lượt xem
60
download

MẪU PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 03-TP- LLTP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  1. Mẫu số 03-TP- LLTP UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH/THÀNH PHỐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ TƯ PHÁP ...., ngày... tháng... năm.... Số:...TP/-LLTP PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP Kính gửi : Công an tỉnh/ thành phố ................................ ................................ .......... Đề nghị quý cơ quan tra cứu hồ sơ, xác minh lý lịch tư pháp của người có tên dưới đây: Họ và tên: .........................................................Giới tính ................................ .............. Tên gọi khác (nếu có): ................................ ................................ ................................ Ngày,tháng, năm sinh: ........../......./ ................................ ................................ .............. Nơi sinh: ................................ ................................ ................................ .....................
  2. Quê quán: ................................ ................................ ................................ .................... Dân tộc: ........................................Quốc tịch ................................ ................................ Nơi thường trú/ tạm trú: ................................ ................................ ............................... Giấy CMND/Hộ chiếu: .................................................Số ................................ ........... Cấp tại:.....................................Ngày...... tháng ......năm ................................ ............... Nghề nghệp: ................................ ................................ ................................ ............... Nơi làm việc: ................................ ................................ ................................ ............... Kết quả tra cứu hồ sơ, xác minh xin gửi trước ngày ................................ ..................... Xin gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ của đương sự. Giám đốc Sở Tư pháp (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản