Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
279
lượt xem
26
download

Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án(Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án

  1. (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán) Đơn vị: đồng S Công nợ đến ngày khoá sổ lập Tên cá nhân, đơn Nội dung công việc, hợp Giá trị được A-B chấp Đã thanh toán, báo cáo quyết toán T Ghi vị thực hiện đồng thực hiện nhận thanh toán tạm ứng T Phải trả Phải thu chú 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 1 Đơn vị A: - - 2 Đơn vị B: - - 3 …….. ........., ngày ... tháng ... năm .... Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản