intTypePromotion=1

Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
107
lượt xem
8
download

Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài ; Mẫu số: 01/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

  1. Mẫu số: 01/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/06/2007 của Bộ Tài chớnh Độc lập- Tự do- Hạnh phúc tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài) [01] KỲ TỚNH THUẾ: tháng ........... năm ........... (HOẶC KỲ PHỎT SINH) [02] BỜN VIỆT NAM KHẤU TRỪ Và NỘP THUẾ THAY: [03] MÓ SỐ THUẾ NỘP THAY NTNN: [04] Địa chỉ : [05] QUẬN/HUYỆN: [06] TỈNH/ THàNH PHỐ: [07] Điện thoại: [08] FAX: [09] E-MAIL: PHẦN Kấ KHAI NỘP THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Nội dung cụng việc Mó số thuế Hợp đồng Số tiền Ngày Thuế GTGT Thuế TNDN Tổng số thuế số.. thanh thanh phải ngày... toỏn kỳ toỏn Doanh Tỷ lệ giỏ Thuế Thuế Doanh thu Tỷ lệ thuế Tỷ lệ % thuế Thuế Tiền thự nộp vào thỏng... này thu tớnh trị suất GTGT tớnh thuế TNDN TNDN được TNDN phải lao NSNN thuế gia tăng thuế phải nộp m iễn, giảm nộp GTGT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=6x7x8 (10) (11) (12) (13=10x1 (14=13x (15=9+13- ) 1x(1-12)) 0,8% 14) hoặc 50 triệu đồng - Nhà thầu nước ngoài A - Nhà thầu nước ngoài B - Nhà thầu phụ nước ngoài C Cộng:
  2. Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ:.................................................................................................................................................) PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn - Nơi nhận: Cục thuế/ Chi cục thuế tỉnh, TP…… trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai - Ngày nhận: ............, ngày.......... thỏng ........ năm............. - Người nhận (ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tờn, đóng dấu (ghi rừ họ tờn và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2