intTypePromotion=1

Mẫu xây dựng nội dung và dự toán chi tiết các dự án khuyến nông

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
180
lượt xem
30
download

Mẫu xây dựng nội dung và dự toán chi tiết các dự án khuyến nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu xây dựng nội dung và dự toán chi tiết các dự án khuyến nông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu xây dựng nội dung và dự toán chi tiết các dự án khuyến nông

  1. §¬n vÞ: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số / ............, ngày tháng năm 200.... V/v: xây dựng nội dung và dự toán chi tiết các dự án khuyến nông năm 200... Mẫu CV-03 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung tâm Khuyến nông quốc gia Căn cứ Quyết định số /BNN-KHCN ngày tháng năm 200.. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh mục các chương trình, dự án khuyến nông năm 200...; Căn cứ các Thông tư và chế độ hiện hành, Trung tâm Khuyến nông/(đơn vị) kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT/ Trung tâm Khuyến nông quốc gia nội dung và dự toán chi tiết các dự án khuyến nông triển khai trong năm 200... như sau: Số Tên dự án Địa bàn triển khai Qui Kinh phí Thời gian Ghi chú TT mô (Tr.đồng) thực hiện I- Khuyến nông Trồng trọt II- Khuyến nông Chăn nuôi III- Khuyến Lâm III- Cơ khí, bảo quản - chế biến, Ngành nghề NT, nghề Muối và tưới nước IV- Thông tin tuyên truyền V- Đào tạo, tập huấn Tổng cộng: (kèm theo: mẫu DT-TH, mẫu DT-năm; mẫu ND-DT, mẫu DT 01 đến DT 03). Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông quốc gia thẩm định nội dung và dự toán trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt./. Thủ trưởng đơn vị N¬i nhËn: (ký tên, đóng dấu) - - Ghi chú: - Đơn vị gửi 02 bộ hồ sơ về Sở NN và PTNT hoặc TTKNQG - Đối với các dự án trung ương thực hiện, chỉ cần gửi Trung tâm KNQG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2