Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
424
lượt xem
102
download

Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho các dung dịch sau lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng sảy ra, dấu (o) nếu không có phản ứng:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ

 1. Kiiểm tra bài cũ: K Hãy đọc tên các loại phân bón sau: Kaliclorua -KCl Amoni nitrat -NH4NO3 Amoni clorua -NH4Cl -(NH4)2HPO4 Amoni hidrophotphat -KNO3 Kali nitrat
 2. Những loại phân nào sau đây đều Nh là nhân bón đơn? A. KCl, KNO3, NH4Cl B. KCl, KNO3, NH4NO3 C. KCl, NH4NO3, Ca3(PO4)2 D. KCl, KNO3, (NH4)2SO4
 3. Trộn những loại phân nào với nhau Tr ta được phân bón kép NPK? A. KCl, KNO3 , NH4Cl B. KCl, NH4Cl, Ca(H2PO4)2 C. KCl, KNO3, NH4NO3 D. KCl, KNO3,(NH4)2SO4
 4. Bài 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Bazo Muối Oxit Axit
 5. Viiết các PTHH minh họa V 1. Oxit bazo + Axit Muối + Nước Mu 2. Oxit axit + Bazo Muối + Nước Mu 3. Oxit bazo + Nước Bazo Bazo 4. t0 Bazo không tan Oxit + Nước 5. Oxit axit + Nước Axit Axit 6. Bazo + Axit Muối + Nước Mu 7. Muối + Bazo Muối mới + bazo mới Mu 8. Muối + Axit Muối mới + Axit mới Mu 9. Axit + Oxitbazo Muối + Nước Mu
 6. Trò chơi “Ông mặt trời may mắn” Trò
 7. Câu 2: Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào Câu dung dịch có hòa tan 8gNaOH. Sản phẩm thu được từ phản ứng là: Muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu gam ?
 8. Chất nào trong những thuốc thử Ch sau dùng để phân biệt 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 A. Dd BaCl2 B. Dd NaOH C. Dd HCl D. Dd H2SO4
 9. Cho các dung dịch sau lần lượt phản Cho dung ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng sảy ra, dấu (o) nếu không có phản ứng: NaOH H2SO4 NaOH CuSO4 x o HCl x o
 10. Tôi là ông mặt trời may mắn vì không cần Tôi trả lời các bạn cũng được 10 điểm
 11. Viiết phương trình hóa học cho V những chuyển đổi hóa học sau: FeCl3 1 2 3 Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 4 5 6 Fe2O3
 12. Dặn dò Ôn lại các kiến thức của chương 1 Ôn Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa Làm trước các bài tập của bài luyện tập chương 1
 13. TAÏM BIEÄT CAÙC EM CHUÙC CAÙC TA EM HOÏC NGAØY CAØNG CHAÊM CHÆ NG
Đồng bộ tài khoản