intTypePromotion=1

môn học DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HiỆN ĐẠI - Bài 1: Tổng quan về nghiệp vụ NHTM

Chia sẻ: Duong Van Huynh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
139
lượt xem
42
download

môn học DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HiỆN ĐẠI - Bài 1: Tổng quan về nghiệp vụ NHTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường tập trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: môn học DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HiỆN ĐẠI - Bài 1: Tổng quan về nghiệp vụ NHTM

 1. N g h i ệp v ụ N g a â n h a ø n g Bài 1:  Tổng quan về nghiệp vụ NHTM 10/07/11 Nguyễn Minh Kiều 1
 2. Nội dung trình bày Các vấn đề căn bản về NHTM  Phân loại NHTM  Cơ cấu tổ chức của một NHTM  Các hoạt động chủ yếu của NHTM  Phân loại nghiệp vụ NHTM  Tác động của Luật tổ chức tín dụng đến   hoạt động của NHTM Câu hỏi ôn tập  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 2
 3. Căn bản về NHTM Định nghĩa NHTM  Theo giáo khoa  Theo luật  Chức năng của NHTM  Trung gian tài chính  Tạo tiền  “Sản xuất”  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 3
 4. Phân loại NHTM Phân loại theo hình thức sở hữu  NHTM nhà nước  NHTM cổ phần  NHTM liên doanh  NHTM nước ngoài (chi nhánh)  Phân loại theo chiến lược kinh doanh  Ngân hàng bán buôn  Ngân hàng bán lẻ  Ngân hàng đa năng  Phân loại theo quan hệ tổ chức  Hội sở  Chi nhánh  Phòng giao dịch  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 4
 5. Cơ cấu tổ chức của NHTM Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát  Ban tổng giám đốc  Ban, khối   Hội sở  Phòng chức năng  Chi nhánh  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 5
 6. Các hoạt động chủ yếu của  NHTM Huy động vốn  Cấp tín dụng  Cho vay  Chiết khấu  Cho thuê tài chính  Tài trợ xuất nhập khẩu  Bảo lãnh Các nghiệp  Dịch vụ thanh toán  Thanh toán qua ngân hàng  vụ của Thanh toán quốc tế  Ngân quỹ  Kinh doanh ngoại tệ NHTM  Đầu tư  Hùn vốn, góp vốn liên doanh  Đầu tư chứng khoán  Hoạt động khác  Môi giới chứng khoán  Kinh doanh bảo hiểm  Kinh doanh bất động sản  Ủy thác và nhận ủy thác  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 6
 7. Phân loại nghiệp vụ NHTM Dựa vào bảng cân đối tài sản  Nghiệp vụ ngân hàng nội bảng  Nghiệp vụ tài sản có  Nghiệp vụ tài sản nợ  Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng  Dựa vào đối tượng khách hàng  Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp  Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 7
 8. Nghiệp vụ ngân hàng nội  bảng Nghiệp vụ tài sản  Nghiệp vụ tài sản    có: nợ: Cho vay Nhận tiền gửi   Chiết khấu Phát hành chứng chỉ    tiền gửi Cho thuê tài chính  Phát hành kỳ phiếu Đầu tư tài chính   Phát hành trái phiếu Đầu tư bất động sản   Phát hành cổ phiếu  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 8
 9. Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng Bảo lãnh tài chính  Giao dịch các công cụ phái sinh trên thị   trường tập trung Giao dịch các công cụ phái sinh phi tập   trung Bảo lãnh thương mại  Giao dịch ngoại hối  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 9
 10. Tác động của Luật tổ chức tín  dụng đến hoạt động của NHTM Qui định về vốn  Qui định về dự trữ và đảm bảo an toàn  Qui định về cho vay  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 10
 11. Câu hỏi ôn tập Trình bày định nghĩa và chức năng của  1. NHTM. Quan niệm về chức năng “sản xuất” của  2. NHTM có ý nghĩa gì? Trình bày các hoạt động chủ yếu của  3. NHTM, qua đó, chỉ rõ ra nghiệp vụ NHTM  gồm có những nghiệp vụ nào? Nêu những tác động của luật tổ chức tín  4. dụng đến hoạt động của NHTM. Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 11
 12. Updated (Xem NVNH hiện đại) Đánh giá hoạt động NHTM Mục tiêu hoạt động của NHTM  Nội dung đánh giá  Tình hình hoạt động bên trong  Tình hình hoạt động bên ngoài  Đánh giá qua các báo cáo tài chính  Đánh giá qua các chỉ tiêu lợi nhuậnkinh tế  Lợi nhuận trên vốn có hiệu chỉnh rủi ro  Giá trị kinh tế tăng thêm  Nguyễn Minh Kiều 10/07/11 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2