Một Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty du lịch thương mại Cổ Loa

Chia sẻ: Nguyethi Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
202
lượt xem
71
download

Một Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty du lịch thương mại Cổ Loa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty du lịch thương mại cổ loa', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty du lịch thương mại Cổ Loa

  1. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo Một giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi  ngộ nhân sự tại công  ty du lịch thương mại Cổ Loa Mã số đề tài: TH2367    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  2. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng với tốc độ khá nhanh, mở ra những hứa hẹn đáng kể về doanh thu do du lịch mang lại. Nguồn du lịch tăng dần qua các năm. Năm 1992 doanh thu từ du l ịch t ừ 1.380 tỷ đồng, đến năm 2001 ước tính 20.800 tỷ đồng, số lượng khách quốc t ế đ ến Việt Nam cũng không ngừng tăng nhanh. Với những kết quả đạt được, du lịch Việt Nam dần dần khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế quốc dân. Đi đôi với những thành tựu đạt được là những khó khăn trong kinh doanh du lịch. Các cơ sở hiện tại tăng nhanh đến sự dư thừa. Trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ. Năm 2000 cả nước có khoảng 3500 khách sạn với 80000 phòng đã buộc các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này, ph ải đối m ặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường Trước tình hình đó nhiều doanh nghiệp du lịch, đã có các bi ện pháp k ịp thời trên phương diện để đạt được hiệu quả trong kinh doanh. Một trong những biện pháp mà một số doanh nghiệp du lịch đã áp dụng và đem lại những thành công đáng kể đó là công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp du lịch Trong những năm trở lại đây Việt Nam còn chìm trong nền kinh t ế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, cho nên yếu tố con người đựơc nhìn nhận như một lực lượng thi hành chính sách đãi ngộ bất hợp lý bởi đặc trưng tính kinh tế kế hoạch hoá gây ra sự trì trệ kém năng động, sáng tạo của lực lượng lao động. Ngày nay nền kinh tế càng phát triển hoà chung với nhịp độ phát triển của khoa học công nghệ và kinh tế thế giới. Việt Nam đã nhiều tiến triển tích cực trong nền kinh tế thị trường các nhà quản lý đã nhận ra một đi ều h ết s ức đúng đắn rằng chính con người không phải máy móc. Huy động vốn là yếu tố trọng yếu cho quá trình kinh doanh để có th ể cạnh tranh trên th ị tr ường trong    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  3. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo và ngoài nước. Điều này được đón nhận như một thực tế khách quan bởi ngày càng có sự chuyên môn hoá càng cao. Do vậy bắt buộc các nhà quản lý phải có cái nhìn mới hơn về công tác quản lý trong lĩnh v ực du l ịch và có những chính sách hợp lý về đãi ngộ cho người lao động nhằm khuyến khích họ hăng say trong lao động. Bất cứ hoạt động kinh doanh nào của công ty, mỗi đơn vị đều phải có các quyết định xứng đáng mang lại chiến luợc về công tác quản lý. Trong đó để kích thích tính năng động, sáng tạo hết sức mình trong công việc của đội ngũ lao động đặc biệt là lao động chí óc nhằm mang lại hiệu quả cao trong doanh nghiệp thì chính sách đãi ngộ nhất thiết phải được chú trọng. Tất nhiên việc này là một nghệ thuật lớn đòi hỏi kinh nghiệm nhờ sự khéo léo mang l ại tính khoa học của nhà quản lý. Công ty du lịch thương mại Cổ Loa là một doanh nghiệp trực thuộc S ở thương mại Hà Nội nằm tại công viên Cầu Đôi - Đông Anh – Hà Nội. Đ ược thành lập từ năm 1975. Sau bao nhiêu biến cố thăng trầm giờ đây đã đi vào ổn định và đang từng bước phát triển. Công tác quản lý và sử dụng nhân sự được Công ty rất trú trọng và quan tâm. Qua một thời gian thực tập tại Công ty thương mại C ổ Loa được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Th ị Thu Hà v ới s ự quan tâm c ủa cán bộ phòng nhân sự ban tổ chức của Công ty. Em lựa chọn đề tài “ Một giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự t ại công ty du l ịch thương mại Cổ Loa”. Mục đích góp phần nâng cao chất lượng với những giải pháp trong công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty du lịch th ương m ại Cổ Loa. Chương I : Lý luận chung về quản lý nhân sự trong công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp du lịch. Chương II : Khảo sát thực trạng hoạt động SXKD và công tác đãi ngộ nhân sự ở Công ty du lịch thương mại Cổ Loa.    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  4. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty du lịch thương mại Cổ Loa. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên khó tránh kh ỏi những thiếu sót. Em kính mong được sự chỉ bảo góp ý c ủa các th ầy cô, đ ặc bi ệt là cô giáo hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Thu Hà.    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  5. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................1 Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP...........................................................................................3 KINH DOANH VÀ DU LỊCH........................................................................3 1.1 Khái niệm về quản lý nhân sự:........................................................3 1.2.1 Mục tiêu vai trò của quản lý nhân sự......................................4 1.2.2 Mục tiêu của quảnlý nhan sự....................................................4 1.3 Chức năng của quản lý nhân sự:.................................................5 1.4 Những nội dung cơ bản của quản lý nhân sự.........................6 2. ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VÀ SỰ CẦ N THIẾT CỦA CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH..........................8 2.1 Sự cần thiết của công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp du lịch..............................................................................................8 2.2 Hình thức đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp du lịch.......9 2.2.1 Đãi ngộ về vật chất trong doanh nghiệp.du lịch.................9 2.2.2 Đãi ngộ phi vật chất.......................................................................14 Chương II KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ........................................................................................16 CÔNG TÁC ĐÃI NGÔ NHÂN SỰ Ở CÔNG TY DU LỊCH - THƯƠNG MẠI CỔ LOA................................................................................................16 I. VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DU LỊCH – THƯƠNG MẠI CỔ LOA................................................................................................................16 Sự hình thành và phát triển củacông ty du lịch thương mại cổ loa..................................................................................................................16 1.1 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty......................................16 1.1.1 Chức năng của Công ty............................................................16 1.1.2 Nhi ệm vụ của Công ty. .............................................................17    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  6. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo 1.3 Cơ cấu bộ máy của Công ty:........................................................17 1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty..........................................17 1.3.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu phân công lao động của Công ty..........................................................................................................18 Bảng 2: Phân tích hiệu quả sử dụng lao động của Công ty.......20 S......................................................................................................................20 TT...................................................................................................................20 1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty du lịch thươngmại Cổ Loa năm 2000 – 2002...................................................22 Số...................................................................................................................23 TT...................................................................................................................23 2. CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ Ở CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI CỔ LOA................................................................................................24 2.1. Các hình thức đãi ngộ nhân sự và vi ệc thực hi ện công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty du lịch thương mại Cổ Loa. ..........24 2.1.1. Đãi ngộ vật chất.............................................................................24 2.1.2. Đãi ngộ phi vật chất......................................................................29 2.3. Đánh giá ưu nhược điểm về công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty du lịch thương mại Cổ Loa....................................................29 Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI CỔ LOA................................................................................................................33 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VÀ TÍNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI CỔ LOA................................................................................................................33 1.1. Đánh giá về tình hình kinh doanh tại Công ty du l ịch th ương mại Cổ Loa..................................................................................................33    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  7. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo 1.2 Phương hứng hoạt động trong những năm tới của Công ty du lịch thương mại Cổ Loa..........................................................................34 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI CỔ LOA..............35 2.1 Đãi ngộ vật chất ( Đãi ngộ tài chính ).........................................35 2.2Đãi ngộ tinh thần..................................................................................37 KẾT LUẬN....................................................................................................38    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  8. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ tài liệu toàn văn. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com  Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ:    Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) ­ 0979.170.170 (Mr. Huy)  Điện thoại: 043.9911.302 Địa chỉ Email liên hệ:     Timluanvan@gmail.com      Thuvienluanvan@gmail.com      Luanvanviet@gmail.com      Choluanvan@gmail.com   Hệ thống Website:    http://thuvienluanvan.com     http://timluanvan.com     http://luanvanviet.com     http://choluanvan.com  ………………    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com  Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản