intTypePromotion=1

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
343
lượt xem
145
download

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KS. NGUYỄN TÀI DUY Bộ môn Kinh tế Xây dựng Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo đề cập đến một số vướng mắc và hướng hoàn thiện trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Summary: The paper mentions some practical problems and offers several possible solutions in terms of the management of work construction investment expenditures. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  1. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KS. NGUYỄN TÀI DUY Bộ môn Kinh tế Xây dựng Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo đề cập đến một số vướng mắc và hướng hoàn thiện trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Summary: The paper mentions some practical problems and offers several possible solutions in terms of the management of work construction investment expenditures. tế, Chính Phủ đã ra Nghị định số I. ĐẶT VẤN ĐỀ 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”. Bộ Xây Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công dựng ban hành thông tư số 05/2007/TT-BXD trình là một vấn đề hết sức phức tạp do lĩnh ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vực xây dựng cơ bản có nhiều đặc điểm riêng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây biệt. Những năm vừa qua Chính phủ và Bộ dựng công trình. Tuy nhiên, khi triển khai áp Xây dựng đã ban hành những văn bản về quản dụng đang xuất hiện rất nhiều vướng mắc ở lý đầu tư xây dựng nói chung và quản lý chi các góc độ sau: phí đầu tư xây dựng công trình nói riêng nhằm giúp cho công tác quản lý và triển khai được * Về đơn giá: trước đây căn cứ vào đơn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực giá XDCB khu vực thống nhất do UBND tỉnh, tế, có một số vấn đề đã nảy sinh và tiếp tục thành phố trực thuộc TW ban hành, nhưng cần được tháo gỡ. Bài báo đề cập đến một số nay đơn giá là đơn giá xây dựng công trình. vướng mắc và đề xuất để hoàn thiện công tác Đơn giá này phản ánh chính xác giá của công lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đơn giá xây dựng công trình được lập trình. trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và các yếu tố chi phí sau đây: II. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG CÔNG - Giá vật liệu xây dựng được xác định TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây Nhằm tạo ra bước ngoặt quan trọng có dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định tính đột phá trong cải cách cơ chế chính sách trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức quản lý chi phí xây dựng công trình chuyển từ năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã trường, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc
  2. được áp dụng cho công trình khác có tiêu thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn điều chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp chân công trình được tính theo phương pháp dụng cho công trình. lập đơn giá xây dựng công trình; - Đối với các công tác xây dựng mới - Giá nhân công xây dựng được xác định chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức của từng khu vực, tỉnh, theo từng ngành nghề tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện sử dụng. Giá nhân công xây dựng được tính thi công và phương pháp xây dựng định mức toán căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công mức cho công tác trên hoặc áp dụng các định bố; khả năng nguồn vốn, khả năng chi trả của mức xây dựng tương tự ở các công trình khác. chủ đầu tư và các yêu cầu khác. Với hướng dẫn như trên, các chuyên gia lập dự toán đều hiểu rằng định mức do Bộ Như vậy, sẽ có rất nhiều căn cứ để xác Xây dựng lập chỉ có tính chất tham khảo, định đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và sẽ công bố, không phải là quy định, không có có rất nhiều đơn giá khác nhau. Ở một khía tính chất bắt buộc phải áp dụng. Song điều đó cạnh khác, khi mỗi tư vấn quyết định sử dụng hoàn toàn không làm cho cách quản lý này một căn cứ nào đó thì họ cũng không có gì để giống như cách quản lý định mức xây dựng ở chứng minh tại sao lại là căn cứ này mà không các nước phát triển. Nếu nghiên cứu định mức phải căn cứ kia. Giá nhân công vừa yêu cầu xây dựng ở một số quốc gia tiên tiến sẽ thấy “theo mặt bằng thị trường lao động” vừa căn chúng được thể hiện đơn giản nhưng lại khoa cứ theo “khả năng nguồn vốn, khả năng chi học và chi tiết, đảm bảo đầy đủ cơ sở để lập trả của chủ đầu tư”, như vậy hai điều này có dự toán phù hợp với các loại công trình cụ thể, thể mâu thuẫn lẫn nhau. Với tinh thần này của bằng việc sử dụng các hàm, công thức, các Nghị định 99 sẽ khiến công tác lựa chọn, phân bảng tra từ định mức cơ bản, rất thuận tiện tích, quản lý giá vật liệu, chi phí nhân công trong sử dụng. trên thực tế không hề đơn giản và rõ ràng hơn * Về dự phòng phí cho yếu tố trượt giá mà sẽ trở nên khó khăn, phức tạp và không có dựa trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công chuẩn mực nào. trình và chỉ số giá xây dựng hàng năm phù * Về định mức xây dựng: hợp với loại công trình xây dựng. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến - Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp động của giá xây dựng công trình theo thời lập định mức xây dựng, xây dựng và công bố gian và làm cơ sở cho việc xác định tổng mức định mức xây dựng. các Bộ, Uỷ ban nhân dân đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cấp tỉnh tổ chức xây dựng, công bố các định công trình. Chỉ số giá xây dựng được xác định mức xây dựng cho các công trình, công việc theo loại công trình, theo khu vực và được đặc thù của ngành, địa phương. công bố theo từng thời điểm. Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng và phương pháp - Đối với công tác xây dựng đã có trong xây dựng chỉ số giá xây dựng. hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện Tuy nhiên Nghị định lại chưa nói rõ thời thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình gian xây dựng tính từ thời điểm nào, sẽ lựa
  3. chọn thời điểm thiết kế lập dự toán hay thời - Đồng thời Bộ Xây dựng nên lập một điểm bắt đầu khởi công xây dựng công trình ngân hàng dữ liệu về giá vật liệu, giá ca máy, để tính toán. Đồng thời Bộ Xây dựng mới chỉ giá nhân công từng tỉnh trong những khoảng công bố chỉ số giá xây dựng ở một số thành thời gian nhất định và được lưu trữ trong phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố nhiều năm phục vụ cho công tác quyết toán và Hồ Chí Minh theo từng quý. kiểm toán. * Những khác biệt khi so sánh giữa chi - Sự khác biệt về chi phí huy động lực lượng thi công, chi phí đảm bảo giao thông phí dự toán và chi phí trong giá dự thầu: trong các khoản mục của chi phí dự toán và Hiện nay, nhiều nhà thầu đang gặp nhiều chi phí dự thầu cần được Bộ Xây dựng hướng khó khăn trong việc lập giá dự thầu, do những dẫn và thống nhất quan điểm khi lập. bất cập của Nghị định 99 và Thông tư 05. Chẳng hạn, chi phí huy động, di chuyển thiết IV. KẾT LUẬN bị và lực lượng lao động theo Thông tư 05 nằm ở Chi phí khác, nhưng đối với nhà thầu Quản lý quá trình đầu tư xây dựng nói thì nằm ở trong chi phí xây dựng công trình chung và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (phần huy động, chuẩn bị công trường); Chi công trình nói riêng là một quá trình thường phí đảm bảo giao thông phục vụ thi công theo xuyên, liên tục hoàn thiện để cho phù hợp với Thông tư 05 nằm ở Chi phí khác nhưng đối cơ chế thị trường. Những tiền đề ban đầu là với nhà thầu chi phí đảm bảo giao thông phụ các nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các Bộ đã có. Tuy nhiên khi thuộc vào biện pháp tổ chức xây dựng cho nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, cơ từng công trình cụ thể vì vậy chi phí cho công quan kiểm toán đứng trên quan điểm của mình tác này phải được đưa vào giá gói thầu. xem xét các văn bản này thì vẫn đưa ra các ý * Một tồn tại khác: đó là cùng một vấn đề kiến khác biệt nhau gây khó khăn trong công nhưng chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan thanh tra, tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công cơ quan kiểm tra, cơ quan kiểm toán vẫn còn trình. Với nội dung đã đề cập trên, tác giả hy bất đồng ý kiến về tính pháp lý khi đưa ra các vọng làm giảm những khó khăn trong việc lập kết luận hậu kiểm. và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Tài liệu tham khảo [1]. Luật Xây dựng ngày 26/11/2003. Để khắc phục những tồn tại kể trên, tác [2]. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày giả đưa ra một số đề xuất sau: 13/06/2007 Nghị định của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Do hiện nay chỉ số giá xây dựng mới [3]. Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 được xây dựng theo từng quý và cho ba khu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. vực là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí [4]. Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Minh. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng đưa ra chỉ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương số giá xây dựng theo từng tháng và cho từng pháp lập và quản lý giá ca máy và thiết bị xây dựng. [5]. Văn bản số 1599/BXD-VP ngày 25/7/2007 tỉnh để làm căn cứ điều chỉnh giá cho các công của Bộ Xây dựng công bố phương pháp xác định trình ở nhiều địa phương khi có sự biến động. chỉ số giá xây dựng♦

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản