intTypePromotion=1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN

Chia sẻ: Vu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
58
lượt xem
7
download

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp đồng thuê tàu chợ là một sự thỏa thuận, theo đó người chuyên chở giành một phần chiếc tàu chợ để chở hàng của người thuê chở từ cảng này đến cảng khác, còn người thuê chở phải trả tiền cước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN

 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Công ước Brussels 1924 ( Hague Rule 1924) 2. Nghị định thư 1968 (Visby Rule) 3. Công ước Hamburg 1978 (Hamburg Rule 1978) 4. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 5. Bộ luật hàng hải Trung Quốc 1992 6. Luật chuyên chở hàng hóa bằng đường biển của Hoa Kz 1936 ( Carriage of Goods by sea Act of the United States – COGSA 1936) 7. Luật chuyên chở hàng hóa bằng đường biển của Anh 1971 (UK Carriage of Goods by sea Act 1971)
 3. NỘI DUNG I Hợp đồng thuê tàu chợ (Liner charter party/ Liner Booking note) II Hợp đồng chuyên chở hàng hóa XNK bằng tàu chuyến (Voyage Charter party – V.C/P)
 4. I. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHỢ 1. KHÁI NIỆM 2. NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH 3. NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÁC BÊN 4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
 5. 1. KHÁI NIỆM Hợp đồng thuê tàu chợ là một sự thỏa thuận, theo đó người chuyên chở giành một phần chiếc tàu chợ để chở hàng của người thuê chở từ cảng này đến cảng khác, còn người thuê chở phải trả tiền cước.
 6. 1. KHÁI NIỆM LƢU Ý: • Booking note • Booking Confirmation • B/L: Bằng chứng của HĐCC bằng tàu chợ, điều chỉnh quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa
 7. 2. Nguồn luật điều chỉnh 2.1. Các Điều ƣớc quốc tế 2.2. Luật quốc gia 2.3. Tập quán hàng hải quốc tế
 8. 2.1. ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ • Công ƣớc Brussels 1924 (Hague Rule) • Nghị định thƣ 1968/1979 (Visby Rule) • Công ƣớc Hamburg 1978 (Hamburg Rule) • Công ƣớc Rotterdam 2008 (Rotterdam Rule)
 9. THE HAGUE RULES 1924 (International convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of lading) • Hiệu lực: 02/6/1931 • Thành viên: 88 quốc gia và vùng lãnh thổ • Nội dung: 16 Điều
 10. THE HAGUE RULES 1924
 11. THE VISBY RULES 1968/1979 • NĐT Visby 1968 có hiệu lực từ 23/6/1977 • NĐT Visby 1979 có hiệu lực từ ngày 14/2/1984 • Không phải tất cả các nƣớc tham gia công ƣớc Hague đều tham gia các NĐT Visby  “Hague - Visby Rules”
 12. THE HAMBURG RULES The United Nations on the Carriage of Goods by sea • Hiệu lực: 01/11/1992 • Nội dung: 34 Điều • Thành viên: + 34 nƣớc đã tham gia Công ƣớc + 28 nƣớc khác đã ký Công ƣớc, nhƣng chƣa hoặc không còn là thành viên Công ƣớc.
 13. ROTTERDAM RULES UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea • Đƣợc đại hội đồng LHQ thông qua ngày 11/12/2008 • Đại diện 23 nƣớc đã tham gia ký kết vào 23/12/2009 (Pháp, Hà Lan, Na Uy, Hoa Kỳ, TBN, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ba Lan…) • Hiện chỉ có Tây Ban Nha phê chuẩn
 14. ROTTERDAM RULES + Vận tải container, thương mại điện tử + “Đường biển cộng” (Maritime plus) + Cân bằng về nghĩa vụ, trách nhiệm của người gởi hàng, người nhận hàng, người xếp dỡ… + Loại bỏ miễn trách về lỗi hàng vận + Cung cấp tàu có đủ khả năng đi biển trong suốt hành trình + Thời hạn trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm, thời hạn khiếu nại tăng.
 15. 2.2. LUẬT QUỐC GIA 2.2.1. CÁCH ÁP DỤNG 2.2.2. TRƢỜNG HỢP ÁP DỤNG
 16. 2.2.1. CÁCH ÁP DỤNG ÁP DỤNG LUẬT CHUYÊN NGÀNH + Việt Nam: 1. BLHH VN 2005 2. NĐ 140/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics 3. NĐ 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phƣơng thức + Hoa Kỳ: COGSA 1936 + Anh: COGSA 1971 + Trung Quốc: BLHH 1992
 17. 2.2.2. TRƢỜNG HỢP ÁP DỤNG 1. Do B/L quy định CLAUSE PARAMOUNT : “As far as this Bill of lading covers the Carriage of the Goods by sea or inland waterways, this Bill of Lading shall have effect subject to the provisions of the International Carriage of Goods by Sea Act of Japan, enacted 13 June 1957, as amended 3 june 1992,.....” 2. Do Tòa án/ Trọng tài quy định
 18. 2.3. TẬP QUÁN HÀNG HẢI QUỐC TẾ 2.3.1. Trƣờng hợp áp dụng Khi B/L hoặc Luật do B/L chỉ ra không điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đủ nội dung tranh chấp
 19. 3. NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÁC BÊN 3.1. Nghĩa vụ của ngƣời chuyên chở 3.1.1. Liên quan đến tàu 3.1.2. Liên quan đến hàng 3.1.3. Cấp B/L 3.2. Nghĩa vụ của ngƣời thuê chở 3.2.1. Cung cấp hàng hóa 3.2.2. Trả tiền cước
 20. 3.1.1. NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÀU + Điều 3 Công ƣớc Brussels 1924 + Công ƣớc Hamburg 1978: Không quy định, ngầm hiểu tại Điều 5.1 + Điều 75.1- Bộ luật hàng hải 2005
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản