intTypePromotion=1

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 5

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
125
lượt xem
9
download

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do đó khi xác minh hồ sơ, cán bộ giám định thường phải xuống các cơ sở y tế để kiểm tra lại sự việc. Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người 24/24 và bảo hiểm khách du lịch, với những vụ có nghi ngờ trục lợi bảo hiểm, giám định viên phải liên hệ với bên cảnh sát giao thông làm rõ bản tường trình tai nạn trước khi đến xác minh tại bệnh viện. Trong những trường hợp thiệt hại nặng nề (bảo hiểm khách du lịch) khi có thông báo, cán bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 5

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hiểm đ ều do bệnh viện cấp. Do đó khi xác minh hồ sơ, cán bộ giám định th ường phải xuống các cơ sở y tế đ ể kiểm tra lại sự việc. Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người 24/24 và b ảo hiểm khách du lịch, với những vụ có nghi ngờ trục lợi bảo hiểm, giám định viên phải liên hệ với bên cảnh sát giao thông làm rõ bản tường trình tai nạn trước khi đ ến xác minh tại bệnh viện. Trong những trường hợp thiệt hại nặng nề (bảo hiểm khách du lịch) khi có thông báo, cán bộ bảo hiểm phải có mặt ngay tại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng khác cùng giải quyết sự việc. Ngoài ra với các nghiệp vụ bảo hiểm còn lại, giám đ ịnh viên sẽ phải liên hệ với các đại lý tại các cơ quan, trư ờng học đ ể tiến hành xác minh hồ sơ. Do đặc tính phức tạp và đa dạng của các nghiệp vụ bảo hiểm con người, công tác giám đ ịnh tại PJICO cũng gặp không ít khó kh ăn và còn nhiều hạn chế. Số lượng người tham gia bảo hiểm đông, phân bố rải rác. Có những trường hợp xảy ra ở ngoại tỉnh, xa các chi nhánh và văn phòng. Theo quy định thì khách hàng tham gia b ảo hiểm tại đâu sẽ gửi yêu cầu bồi thường tại đó. Một thực tế là đội ngũ đại lý hầu như không được trang bị kiến thức về y dược học. Do đó sự đánh giá ban đ ầu về mức độ thiệt hại không chính xác. Đến cả cán bộ bồi thường cũng rất mù mờ về vấn đề này, giám đ ịnh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và giác quan là chính. Hơn nữa đội ngũ cộng tác viên là các y, bác sỹ lại mỏng (to àn công ty có khoảng gần 200 cộng tác viên) và không ph ải lúc nào họ cũng có thời gian để cùng giám đ ịnh hay tư vấn. Rủi ro có thể xảy ra bất cứ đâu, với bất cứ người nào trong b ất kỳ một khoảng thời gian nào…Một số trường hợp giám đ ịnh vì thế mà không chặt chẽ, biên b ản giám đ ịnh còn quá sơ sài không thể dùng làm cơ sở giải quyết bồi thường. Ngoài ra, sự phối hợp với các đơn vị liên quan như
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cảnh sát giao thông, bệnh viện, cơ q uan, trường học...đ ể lập hồ sơ tai nạn, bệnh án còn lỏng lẻo, có nhiều kẽ hở cho những hành vi trục lợi bảo hiểm như kéo dài ngày nằm viện, ghi sai tình trạng thương tật hoặc khai tử trước ngày hết hạn hợp đồng. Đối với những người tham gia bảo hiểm có người thân quen làm trong ngành y tế, nếu có hành vi trục lợi bảo hiểm, khai khống gian lận, do không thu thập đủ chứng cớ vẫn phải giải quyết bồi thường. Vì trục lợi bảo hiểm là một vấn đề phức tạp n ên xin được trình bày kỹ hơn ở phần sau. Để giải quyết vấn đề này đò i hỏi công ty và các văn phòng phải có sự đ ầu tư thích đáng cũng như việc tăng cường liên kết với các đơn vị hữu quan nhằm nâng cao chất lượng công tác giám đ ịnh một cách tốt nhất. 3. Công tác bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm Như đã nói ở trên, một trong các yếu tố đưa PJICO đ i từ thành công này đ ến thành công khác đó là việc giải quyết bồi thường (đối với nghiệp vụ bảo hiểm trợ cấp nằm viện & phẫu thuật và trong bảo hiểm du lịch, hành khách), chi trả (trong các nghiệp vụ BHCN PNT còn lại) cho khách h àng một cách nhanh chóng và thỏa đáng. Quan niệm " không chỉ thuần túy là vấn đề đền bù tài chính mà còn là sự quan tâm, chia sẻ tình cảnh khó kh ăn mỗi khi khách h àng không may gặp rủi ro" công tác bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm ở PJICO được tiến h ành khá tốt và ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến sự nhìn nh ận, đánh giá tâm lý của khách h àng tham gia bảo hiểm. Hiện tại PJICO là một trong ba công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Khi đã có bộ hồ sơ bảo hiểm con người đầy đủ và hợp lệ, cán bộ bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế của khách hàng cũng như h ợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đ ã tham gia kí kết đ ể tính toán số tiền chi trả cho khách hàng. Trong điều kiên cạnh tranh
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com gay gắt giữa các nhà bảo hiểm, để tăng ưu thế của m ình so với đối thủ, PJICO đ ã tiến hành phân cấp cho các đ ơn vị để giải quyết các sự kiện bảo hiểm , đảm bảo tính linh hoạt giảm bớt sự phiền hà cho khách hàng. Cụ thể: nếu số tiền chi trả, bồi thường thấp hơn ho ặc bằng 5 triệu đồng th ì văn phòng sẽ trực tiếp giải quyết hồ sơ. Và nếu lớn h ơn 5 triệu đồng th ì văn phòng sẽ chuyển lên công ty giải quyết. Nếu hồ sơ còn vướng mắc, yêu cầu giải thích th êm hoặc chứng từ chư a đủ, công ty sẽ yêu cầu văn phòng làm việc với khách hàng để hoàn thiện hồ sơ. Khi hồ sơ được duyệt trả tiền bảo hiểm, công ty sẽ có công văn gửi văn phòng thông báo cho người được bảo hiểm và tiến hành chi trả tiền. Trong quá trình tính toán phương án giải quyết quyền lợi bảo hiểm, PJICO phải tuân thủ các nguyên tắc xét trả tiền bảo hiểm đ ã quy đ ịnh. Chẳng hạn như trong bảo hiểm toàn diện học sinh, Bộ tài chính ban hành bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật kèm theo những nguyên tắc sau: Việc giải quyết trả tiền theo bảng sẽ căn cứ trên các chứng từ điều trị của nạn nhân và quy định như sau: Vết thương điều trị bình thư ờng: không có hoặc có kèm theo tiền phẫu thuật, 1. vết thương không nhiễm trùng sẽ trả tiền bảo hiểm cho thương tật này tương ứng với mức thấp nhất của thang tỷ trả tiền bảo hiểm quy định trong trường hợp này. Vết th ương điều trị phức tạp: kèm theo trung đại phẫu thuật phải nằm điều trị 2. ngoại trú tại bệnh viện, vết thương nhiễm trùng, vết th ương ph ải khâu lại hoặc bó bột lại hoặc sau khi đ iều trị còn để lại di chứng th ì tùy theo mức độ nặng nhẹ với thời gian điều trị nội, ngoại trú trên mức bình thư ờng ở điểm 1 trên, mỗi ngày được công thêm
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 0.5% số tiền bảo hiểm nhưng không vượt quá mức cao nhất của thang tỷ trả tiền bảo hiểm quy định trong trường hợp n ày. Trường hợp có đa vết thương có quy định trong bảng sẽ trả tiền bảo hiểm cho 3. từng vết thương nhưng tổng số tiền đã trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm. Nh ững vết thương nặng quy định trong phần II của bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm 4. (nội tạng, tim, gan, phổi… hoặc vết thương đa phần mềm làm dập nát chân, tay, đầu hay b ỏng toàn thân…) xét trả tiền bảo hiểm theo ngày đ iều trị nội, ngoại trú. Mỗi ngày bằng 0.4% số tiền bảo hiểm nhưng không được vượt quá số tiền bảo hiểm. Trong bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật khi ban hành b ảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm có kèm theo nguyên tắc xét trả tiền bảo hiểm như sau: 1. Những số liệu ghi trong b ảng trên chỉ rõ mức đền bù có thể chi cho loại phẫu thu ật tương ứng và đ ược thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm. Trường hợp tiến hành ph ẫu thuật bình thư ờng, vết thương không bị nhiễm trùng, không để lại di chứng sau mổ sẽ được trả tiền bảo hiểm tương ứng với mức thấp nhất của thang tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định cho loại phẫu thuật này. Trường hợp tiến h ành ph ẫu thuật phức tạp, vết thương nhiễm trùng hoặc sau khi phẫu thu ật đ ể lại di chứng thì tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ được trả cao dần cho tới mức tối đa của thang tỷ lệ trả tiền bảo hiểm theo quy định cho trường hợp phẫu thuật này. 2. Trường hợp phẫu thuật đã tiến h ành không được liệt kê trong bảng sẽ được bồi thường một khoản tiền tương đương với dự chi cho một phẫu thuật ở m ức độ nặng tương tự.
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3. Trường hợp quá một phẫu thuật được thực hiện qua cùng một đường rạch, công ty sẽ chỉ chi cho phẫu thuật có mức đ ền bù cao nhất. 4. Trường hợp quá một phẫu thuật được thực hiện qua những đ ường mổ khác nhau trong cùng một ca mổ bởi cùng một phẫu thuật viên, công ty sẽ dựa trên những chỉ dẫn đã nêu đ ể trả tiền như sau: 100% tiền phí tổn cho phẫu thuật có mức đền bù cao nh ất 50% tiền phí cho mỗi phẫu thuật khác. 5. Những điều khoản của quy tắc này ch ỉ trả theo loại phẫu thuật chứ không trả cho hậu quả của phẫu thuật đó để lại. 6. Đối với những loại phẫu thuật phải bắt buộc tiến h ành làm nhiều lần thì lần sau sẽ trả số tiền tối đa bằng 50% của loại phẫu thuật sau (không kể trường hợp kết xương bằng đinh). Về nguyên tắc th ì phải tuân thủ những quy định trên, nhưng trong thực tế, việc tính toán bồi thường một phần dựa vào các bảng tỷ lệ đ ã ban hành (xem phụ lục 2), một phần linh hoạt theo khách hàng bị rủi ro. Nếu là khách hàng bình thường, việc tính toán tình tự tiến h ành theo phương châm "chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực". Nếu khách hàng là người đứng đầu một cơ q uan, đ ơn vị để tăng uy tín cho công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tục hợp đồng năm sau, việc chi trả có thể linh hoạt đảm bảo làm cho khách hàng được h ài lòng ngoài việc tuân thủ thực hiện theo phương châm trên. Với đối tư ợng bảo hiểm là con người, hiện nay PJICO triển khai nhiều nghiệp vụ bảo hiểm (nh ư đã trình bày). Chính vì vậy bảo hiểm con người hết sức đ a d ạng, có một số hợp đồng bảo hiểm con người thoạt đầu tưởng như giống nhau nhưng lại hoàn toàn
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khác biệt. Nếu không phân biệt được rạch ròi, việc tính toán bồi thường sẽ dễ d àng dẫn đến lầm lẫn đ áng tiếc. Chẳng hạn như ở các nghiệp vụ bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật có đối tư ợng bảo hiểm chính là sức khỏe, tính mạng con người còn đối với các nghiệp vụ khác nh ư bảo hiểm kết hợp con người, bảo hiểm học sinh có đối tượng bảo hiểm chính là sự kết hợp giữa sức khỏe và tính mạng con người.Ta có thể chia thành các nhóm b ảo hiểm như sau: + Nhóm bảo hiểm chính (theo các rủi ro đối với sức khỏe, tính mạng con người): bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật + Nhóm bảo hiểm hệ quả (có sự kết hợp giữa các rủi ro chính): Bảo hiểm kết hợp con ngư ời (kết hợp ABC,AB,AC) trong đó: Điều kiện bảo hiểm (ĐKBH) A: sinh mạng; Điều kiện bảo hiểm B: tai nạn; Điều kiện bảo hiểm C: trợ cấp nằm viện và phẫu thu ật Với điều khoản bảo hiểm kết hợp con người một hợp đồng bảo hiểm ít nhất phải tham gia hai trong ba ĐKBH (có cả điều kiện bảo hiểm A). Một số cặp hợp đồng của 02 nhóm trên trong thực tế hay xảy ra nhầm lẫn như: - Hợp đồng bảo hiểm tham gia cả ba nhóm rủi ro chính và hợp đồng tham gia bảo hiểm kết hợp con người ABC. - Hợp đồng bảo hiểm tham gia hai rủi ro chính (bảo hiểm sinh mạng và b ảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật) và hợp đồng bảo hiểm tham gia bảo hiểm kết hợp con người AC. - Hợp đồng bảo hiểm tham gia hai rủi ro chính (bảo hiểm sinh mạng và bảo hiểm tai nạn) và hợp đồng bảo hiểm tham gia bảo hiểm kết hợp con người AB.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để thấy rõ h ơn việc tính toán bồi thư ờng có thể nhầm lẫn như thế nào ta hãy phân tích một số ví dụ cụ thể sau: Ví dụ 1: Năm 2003 đơn vị D tham gia bảo hiểm tại PJICO cho 200 cán bộ công nhân viên (độ tuổi trung b ình là 28) hợp đồng bảo hiểm con người với cả 3 loại hình bảo hiểm trên (1,2,3). Cụ thể: bảo hiểm sinh mạng với số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng/ người; bảo hiểm tai nạn với số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng/ người; bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật với số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng/ người. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 1/1/2003 đ ến hết 31/12/2003. * Tính phí b ảo hiểm Theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng: phí cần đóng: • 0.38%*10 triệu đồng/ người*200 người= 7.8 tr đ/năm Theo quy tắc bảo hiểm tai nạn, đơn vị D đóng: • 0.28%*10 triệu đồng/ người*200 người=5.6 tr đ/n ăm Theo quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, đơn vị D đóng: • 0.52%*10 triệu đồng/ người*200 người=10.4 tr đ/năm Vậy tổng phí phải đóng là 23.8 triệu đồng/n ăm. Ví dụ 2: Năm 2003 đơn vị X tham gia bảo hiểm tại PJICO cho 200 cán bộ công nhân viên (độ tuổi trung bình là 28) hợp đồng bảo hiểm con người theo quy tắc bảo hiểm kết hợp ABC với số tiền bảo h iểm là 10 triệu đồng trên người, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 1/1/2003 đến hết 31/12/2003. Phí bảo hiểm đơn vị X đóng là: 0.97%*10 triệu đồng/ ngư ời*200 người=19.4 tr đ/n ăm
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Như vậy, phí bảo hiểm của ví dụ 2 thấp hơn phí bảo hiểm của ví dụ 1. Tại sao lại như vậy? Ta hãy quan tâm đ ến quyền lợi của ngư ời tham gia bảo hiểm. * Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm Ví dụ 3: theo ví dụ 1, trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, bà M thuộc đơn vị D bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Hậu quả là: bà M gãy 1/3 dưới xương đùi trái, ph ải mổ và nằm điều trị nội trú 10 ngày, PJICO sẽ tiến h ành chi trả bồi thường cho b à M như sau: - Theo tỷ lệ trả tiền thương tật gẫy 1/3 dưới xương đùi thì phải mổ trả tối đ a 30%*10 triệu đồng=3 triệu đồng - Theo tỷ lệ trả tiền phẫu thu ật, gẫy dưới xương đùi, tỷ lệ bồi thường là 24%*10 triệu đồng=2.4 triệu đồng - Trợ cấp ngày điều trị nội trú là 0.3%*10 triệu đồng*10 ngày = 0.3 triệu đồng. Tổng số tiền bảo hiểm PJICO trả cho bà M là 5.7 triệu đồng. Ví dụ 4: Theo ví dụ 2 trong thời gian thời hạn hợp đồng có hiệu lực, bà N thuộc đ ơn vị X bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Hậu quả là: bà N cũng gãy 1/3 dưới xương đùi trái, ph ải mổ và nằm đ iều trị nội trú 10 ngày. Khi đó P JICO sẽ trả tiền bồi thường cho bà N theo tỷ lệ trả tiền th ương tật tối đa là 30%* 10 triệu đồng= 3 triệu đồng Nguyên tác xét trả tiền bồi thường của điều khoản kết hợp con người là: nếu rủi ro xảy ra rơi vào ĐKBH nào thì ch ỉ giải quyết bồi th ường theo ĐKBH đó. Nh ư vậy đối nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người, một số quyền lợi bảo hiểm trùng nhau đã được lự ơc bớt như : ph ải phẫu thuật do tai nạn, nằm viện do tai nạn. Vì vậy phí bảo hiểm của nghiệp vụ bảo kết hợp con người sẽ thấp hơn.
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh( đ iều kiện bảo hiểm B+C) do áp dụng tỷ lệ phí rất th ấp, nên PJICO cũng như các công ty b ảo hiểm khác có hư ớng dẫn bổ sung đối với trư ờng hợp người được bảo hiểm bị tai nạn phải phẫu thuật, nằm viện chỉ xét theo bảng trả tiền th ương tật và trợ cấp ngày nằm viện đ iều trị, không xét tỷ lệ phẫu thu ật. Rõ ràng qua các ví dụ trên chúng ta th ấy được khác nhau cơ bản giữa các hợp đồng bảo hiểm thuộc hai nhóm trên, n ếu chúng ta không chú ý ngay từ các khâu ban đầu như giải thích với khách hàng, tính phí bảo hiểm, lập hợp đồng và xác minh hồ sơ bồi thường…th ì rất d ễ có nhầm lẫn trong quá trình thực hiện hợp đồng. Mặt khác do sự phân công trong công việc hoặc có sự chuyển đổi khách hàng giữa các cán bộ, các bộ phận trong công ty đòi hỏi việc lập hợp đồng phải đầy đủ, dễ hiểu, các đ iều khoản, quy tắc áp dụng của hợp đồng phải rõ ràng tránh đưa thừa hoặc thiếu. Khi đã tính toán xong số tiền bồi thường, cán bộ bảo hiểm gửi thông báo trả tiền bảo hiểm cho khách hàng và ngày thanh toán. Việc trả tiền n ày có thể trả trực tiếp cho nạn nhân hoặc người thừa kế hợp pháp cũng có thể trả qua đại lý, cộng tác viên với chữ ký xác nhận của cả hai b ên vào các chứng từ liên quan như : "thông báo trả tiền bảo hiểm" hoặc "phiếu thanh toán tiền bảo hiểm". Để có thể hiểu một cách sâu sắc và toàn diện hơn về công tác giám định và chi trả tiền bảo hiểm, chúng ta h ãy đi vào phân tích các số liệu cụ thể sau: Bảng 7: Tình hình chi trả tiền trong BHCN PNT tại PJICO (1999-2003) Ch ỉ tiêu Năm Số tiền chi trả (triệu đồng) Doanh thu phí
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (triệu đồng) Tỷ lệ chi trả (%) 1999 7.233 12.945 55,87 2000 8.848 15.846 55,84 2001 12.324 19.839 63,12 2002 15.542 24.756 62,78 2003 19.769 33.565 58,89 (Nguồn:PJICO) Qua bảng ta nhân thấy trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến n ăm 2003, tổng số tiền chi trả cho các nghiệp vụ BHCN PNT có xu hướng ngày một tăng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2001 có số tiền chi trả tăng 28,2% doanh thu phí tăng được 3,933 tỷ (tăng trưởng so với năm trước là 20,13%). Như vậy so với năm 2000, năm 2001 có tỷ lệ chi trả cao hơn hẳn (7.36%). Nguyên nhân là do n ăm 2001 có nhiều b iến động, tình hình kinh tế chính trị-xã hội trên thế giới có nhiều phức tạp dẫn dến việc khai thác hợp đồng BHCN PNT của công ty phần n ào bị hạn chế. Trong khi đó rủi ro, bệnh tật đến bất ngờ, ngẫu nhiên. Năm 2001 là một trong những năm có tỷ lệ chi trả khá cao (chiếm 63.12%). Đến n ăm 2003, công ty có một b ước phát triển nhảy vọt về doanh thu phí (trên 33tỷ) tăng 26,2% so với năm 2002 trong khi đó số tiền chi trả có tốc độ tăng là 19,34%- rõ ràng tốc độ tăng của doanh thu cao hơn tốc độ tăng của số tiền chi trả. Ngoài ra tỷ lệ chi trả đạt 58,89% thấp hơn so với năm 2002 là 62,78% cho th ấy năm 2003 là năm mà công ty kinh doanh đạt hiệu quả cao. Có được đ iều này là vì năm 2003 công ty đ• làm tốt công tác khai thác, quảng bá sản phẩm nên doanh thu phí đạt được cao hơn nhiều
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com so với các n ăm trước, mặt khác việc đề cao các biện pháp đ ề phòng h ạn chế tổn thất, tuyên truyền quảng cáo sâu rộng đến các khách hàng tham gia cũng giúp công ty hạn ch ế đ ược phần nào các thiệt hại do rủi ro của khách hàng tham gia gây ra, t ỷ lệ bồi thường thấp hơn các n ăm trước. Nhìn chung qua 5 năm này, PJICO có tốc độ bồi thường, chi trả bảo hiểm các nghiệp vụ BHCN PNT trung bình là 58.994%/n ăm. Với tỷ lệ chi bồi thường cho phép là 70% thì con số này là có thể chấp nhận đ ược. Các nghiệp vụ BHCN PNT là những nghiệp vụ có số vụ tổn thất lớn, bồi thư ờng nhiều do đó không có khả năng sinh lời như các nghiệp vụ bảo hiểm khác nhưng với tỷ lệ chi trả nh ư trên thì cũng góp phần nâng cao hiệu quả của công ty, hơn nữa việc bán các sản phẩm này còn là cách để PJICO đưa thương hiệu của mình gần gũi hơn với khách hàng, tạo cho họ những cảm giác tốt nhất về uy tín và hình ảnh của công ty thông qua công tác giải quyết khiếu nại. Tại PJICO trong nghiệp vụ BHCN PNT hiện nay công ty đang triển khai một số sản phẩm bảo hiểm phổ biến, phù hợp với nhu cầu của khách h àng. Ta có thể kể đến bảo hiểm học sinh, giáo viên, đ ơn bảo hiểm cho người chủ chốt doanh nghiệp, bảo hiểm tai nạn con người 24/24, bảo hiểm người ngồi sau xe máy, bảo hiểm tai nạn thủy thủ thuyền viên. Qua theo dõi bảng ta thấy, tỷ lệ chi trả bảo hiểm qua các năm của PJICO với các nghiệp vụ BHCN PNT nhìn chung là có hiệu quả. Một số nghiệp vụ được triển khai đạt hiệu quả khá tốt như bảo hiểm khách du lịch. So với tổng thu phí, phí thu về từ bảo hiểm du lịch chiếm một tỷ trọng rất khiêm tốn nhưng nghiệp vụ này lại có tỷ lệ bồi thường thấp, trung bình chỉ khoảng 25%/năm. Do trong ngành vận tải chuyên trở hành khách đò i hỏi trách nhiệm của các lái xe rất cao nên số vụ xảy ra tai nạn khá ít, dẫn
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đến ch i bồi thường thấp. Song đây là nghiệp vụ cần phải được trích dự ph òng bồi thường lớn bởi vì khi tổn thất đã xảy ra th ì mức độ thương tật sẽ rất nghiêm trọng, chi trả tiền bảo hiểm sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với số phí thu được (bảo hiểm khách du lịch có số phí thu thấp, tính theo một chuyến đi nhất đ ịnh) . Một trong những nghiệp vụ có tỷ lệ chi trả cao là nghiệp vụ bảo hiểm học sinh. Nghiệp vụ này có số người tham gia đông trên một phạm vi rộng nh ưng do lứa tuổi này dễ bị ốm đau, b ệnh tật lại là độ tuổi hiếu đ ộng, ham ch ơi nên dễ gặp phải những rủi ro mang tính chất tai nạn (đặc biệt là tai n ạn giao thông). Qua bảng ta nhận thấy tỷ lệ chi trả tăng dần qua các năm, năm 1999 là 64.9% năm 2001 chiếm 69% đ ến n ăm 2003 là 67%. Một thống kê cho th ấy nếu xét theo tỷ lệ tai nạn rủi ro thì ở h ai khối nh à trẻ- mẫu giáo và cao đẳng - đại học có tỷ lệ cao nhất trong khi ở các khối n ày số lượng người tham gia b ảo hiểm b ình quân lại ít hơn so với các khối khác. Điều này đ ược giải thích là do công tác tuyên truyền, đề phòng hạn chế tổn thất chưa được PJICO chú trọng toàn diện m à chỉ tập trung vào các khối cấp I, II, III. Tuy tỷ lệ chi trả cao như vậy nhưng b ảo hiểm học sinh là nghiệp vụ thể hiện rõ nhất tính nhân văn, nhân đạo của ngành bảo hiểm nói chung và PJICO nói riêng đối với lớp ngư ời kế cận sau này . Một số nghiệp vụ khác như b ảo hiểm kết hợp con người, bảo hiểm tai nạn con người 24/24 đ ang được triển khai khá hiệu quả. Với những ưu thế h ơn h ẳn bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm kết hợp con ngư ời (kết hợp các nghiệp vụ trên) có số người tham gia đông đảo. Tỷ lệ chi trả tăng đ ều qua các n ăm, đặc biệt là n ăm 2001, tỷ lệ chi trả là 64,7%. Đó là do số tiền chi trả bảo hiểm so với số phí thu về được còn quá lớn. Đến năm 2003, tỷ lệ chi trả 59% giảm so với 2 năm trư ớc vì năm 2003 là năm mà PJICO đ ạt
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com được th ành công vượt bậc trong rất nhiều lĩnh vực của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, công tác lựa chọn, đánh giá rủi ro, công tác đề phòng và hạn chế tổn thất đã được chú trọng hơn trước. Ngoài ra nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người cũng là một nghiệp vụ đ áng quan tâm. Năm 2002 tỷ lệ chi trả là 59% sang n ăm 2003 tỷ lệ chi trả là 47,2%. Tỷ lệ chi trả năm 2003 th ấp hơn là do tốc độ gia tăng phí thu về lớn hơn tốc độ tăng số vụ tai nạn giao thông xảy ra. Năm 2003 chính phủ đ ã ban hành quyết đ ịnh bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. Việc triển khai bán loại hình bảo hiểm n ày, ngoài doanh thu phí thu được, PJICO còn bán kèm thêm được một lượng đ áng kể bảo hiểm tai nạn người ngồi. Đó là lý do vì sao doanh thu từ nghiệp vụ này lại gia tăng như th ế. Tuy nhiên tại Việt Nam trong những năm gần đ ây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đường giao thông và sự gia tăng nhanh của các phương tiện giao thông, nhất là xe máy đ ã khiến tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng và trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Vì vậy năm 2003 tuy t ỷ lệ chi bồi thường giảm nhưng m ức độ nghiêm trọng của mỗi vụ tai nạn lại lớn hơn trước, số tiền chi trả bảo hiểm cũng nhiều hơn trước. ở các nghiệp vụ BHCN PNT khác có ỷ lệ chi trả trung bình là 58,34 %, nhìn chung vẫn đ ảm bảo đ ược hiệu quả kinh doanh trong công ty. Do tính ch ất đặc trưng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là lấy số đ ông bù số ít nên các nghiệp vụ bảo hiểm được triển khai có thể bù đắp cho nhau về hiệu quả hoạt động để cùng đạt được hiệu quả kinh doanh của công ty cũng nh ư hiệu quả xã hội. Xét đến hiệu quả chung th ì có th ể nói rằng các nghiệp vụ BHCN PNT tại PJICO đ ang được triển khai một cách có hiệu quả, tỷ lệ chi trả bảo hiểm trung b ình như đ ã phân tích ở
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com bảng 8 là 58.994% (nhỏ h ơn 70%) con số đ ã đ ạt được yêu cầu đề ra, đ ảm bảo được phần chi phí bỏ ra cho khai thác, chi hoa hồng, chi quản lý, các khoản phụ phí và đem lại cho nhà bảo h iểm một phần lãi nhất đ ịnh. Để thấy rõ được trong khoảng thời gian 5 n ăm các nghiệp vụ BHCN PNT, nghiệp vụ nào chi trả tiền lớn nhất và bình quân mỗi vụ/1 nghiệp vụ, nhà bảo hiểm phải thanh toán cho khách hàng bao nhiêu tiền, ta đi vào phân tích số liệu trong b ảng sau: Bảng 11: Số tiền chi trả bình quân mỗi vụ hàng n ăm các nghiệp vụ BHCN PNT (1999-2003) Chỉ tiêu Số tiền chi trả bình quân mỗi n ăm (tr./năm) Số vụ trả tiền bảo hiểm trung bình mỗi năm (vụ) Số tiền bình quân mỗi vụ (đồng/vụ/năm) 1.BHHS 6.028 134.203 424.419 2.BHKHCN 3.337 10.263 325.149 3.BHTNCN24/24 1.489 2.052 725.846 4.BHDL 261 227 1.049.000 5.BHTCNV&PT 397 1.577 251.801 6. Các nghiệp vụ BHCN PNT khác 1.232 2.143 574.895 (Nguồn: PJICO) Qua b ảng ta thấy qua 5 n ăm, nghiệp vụ bảo hiểm học sinh có số tiền chi trả b ình quân hàng n ăm lớn nhất, trung bình là 5.864 triệu/n ăm, số tiền đền bù chiếm khoảng 65% phí bảo hiểm. Bình quân mỗi vụ PJICO trả là 424.419 đồng/vụ. So với số phí bảo hiểm thu về trên 1 học sinh (khoảng 20-25 nghìn đồng) th ì số tiền bồi thường như trên là khá lớn. Do phạm vi bảo hiểm của nghiệp vụ này rất rộng, bảo hiểm cho hầu hết mọi rủi ro nhưng mức độ tổn thất lại khá thấp do các em học sinh còn nhỏ tuổi, tính tình
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hiếu động, khi vui chơi hay gặp phải những tai nạn nhỏ nhặt nh ưng thuộc phạm vi bảo hiểm th ì PJICO vẫn tiến h ành chi trả cho các em, thể hiện được tính chất xã hội của nghiệp vụ bảo hiểm n ày. Ngoài ra PJICO muốn "tuyên truyền và thực hiện tốt công tác bảo hiểm học sinh cho các bậc phụ huynh và học sinh, đ ể họ thấy việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện và th ấy được sản phẩm này th ực sự cần thiết trong cuộc sống gia đình. Đồng thời qua đó PJICO muốn khẳng định uy tín và hình ảnh của m ình đối với họ với tư cách là các khách hàng tiềm n ăng trong tương lai ở các lĩnh vực bảo hiểm khác" (Đào Nam Hải- Trưởng phòng qu ản lý thị trường và nghiệp vụ bảo hiểm). Nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người cũng là một trong những nghiệp vụ có số tiền bồi thường bình quân một vụ cao (725.546 đồng/vụ). Với số tiền chi trả b ình quân mỗi năm gần 1,5 tỷ, trong đó tai n ạn giao thông là nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những nguyên nhân gây thương tích và tử vong. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông từ xe máy chiếm 80%, phần lớn do chấn thương sọ não. So với 10 năm trước số người tử vong do tai n ạn giao thông ở nước ta tăng 5 lần. Năm 2002, trung bình 1 vụ bồi thường là 690.2 nghìn đồng/vụ. Sang năm 2003 là 863.837 đồng/vụ, do mức độ nghiêm trọng trong tai nạn giao thông năm 2003 cao hơn năm 2002, số bị thương tích có thể giảm đi khoảng 30% nhưng số người chết lại tăng 3.6% so với năm 2002. Số tiền chi trả khi người tham gia bảo hiểm bị chết lại bằng số tiền bảo hiểm đ ã kí kết hợp đồng, từ 4-5 triệu đồng/người hoặc cao hơn là 10 triệu tùy theo sự tham gia bảo hiểm của khách hàng với loại hợp đồng nào. Với số tiền chi trả lớn như thế th ì khoản đ ền bù bình quân/vụ tăng lên là điều tất yếu. Với nghiệp vụ bảo hiểm khách du lịch, số tiền chi trả bình quân 1 vụ là 1.049.000 đồng/vụ song đ ây lại là một nghiệp vụ hoạt đ ộng có hiệu quả của PJICO và rủi ro kinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2