intTypePromotion=1

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 3

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
48
lượt xem
3
download

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt khác phải đề ra những cơ chế quản lý phù hợp: phí bảo hiểm thu được trong ngày, cuối ngày phải nộp; giấy chứng nhận bảo hiểm cấp trong ngày phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm vào cuối ngày; khi khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền lớn là bao nhiêu thì phải báo cáo về doanh nghiệp bảo hiểm kiểm tra theo dõi … - Quá trình giám định và bồi thường, chi trả bảo hiểm phải thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự mỗi khâu: nếu thấy nghi ngờ một loại giấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 3

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com thực hiện đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ. Mặt khác phải đề ra những cơ ch ế quản lý phù hợp: phí bảo hiểm thu được trong ngày, cuối ngày phải nộp; giấy chứng nhận bảo hiểm cấp trong ngày phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm vào cuối ngày; khi khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền lớn là bao nhiêu thì phải báo cáo về doanh nghiệp bảo hiểm kiểm tra theo dõi … - Quá trình giám định và bồi thường, chi trả bảo hiểm phải thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự mỗi khâu: nếu thấy nghi ngờ một loại giấy tờ nào đó hoặc không rõ thời gian, không gian trong các vụ tổn thất cần xác minh lại ngay. Nếu thấy cần thiết phải báo ngay để doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức xác minh, điều tra cho rõ. Ngoài phương án điều tra độc lập, cần tranh thủ sự giúp đỡ của các b ên có liên quan như : chính quyền đ ịa phương, công an, y bác sỹ và nh ững ngư ời làm chứng... - Nếu phát hiện có sự gian lận cần phải theo dõi chặt chẽ đối tượng, tổ chức điều tra xác minh chính xác và nhờ các cơ quan ch ức năng can thiệp. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy cần tập trung điều tra những đối tượng sau: + Những ngư ời tham gia bảo hiểm với nhiều loại hình khác nhau và ở nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau + Tai n ạn xảy ra gần với ngày kí hợp đ ồng hoặc tai nạn xảy ra ngay sau khi khách hàng mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn. + Số vụ tai nạn tăng cùng một đ ịa điểm. + Số vụ tai nạn xảy ra do cùng một nguyên nhân. + Giấy yêu cầu bảo hiểm không phải do chính người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm đ ề nghị.
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Quan tâm giáo dục ý thức, trách nhiệm, tính kỷ luật trong tất cả các khâu công việc do cán bộ nhân viên kể cả đ ại lý và công tác viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó phải có chính sách đãi ngộ thoả đáng với họ, th ưởng phạt phải hết sức nghiêm túc và có n ề nếp. Tuy vậy, việc theo dõi phòng chống gian lận bảo hiểm không được làm ảnh hưởng đ ến các công việc khác trong hoạt động kinh doanh. Nhất là không được chậm trễ trong quá trình thanh toán bảo hiểm cho khách h àng vì tuyệt đ ại đ a số khách hàng là những ngư ời trung thực. Phần II: Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại PJICO I. Vài nét về công ty PJICO. 1. Lịch sử ra đời và phát triển . Từ n ăm 1994 về trước, trên th ị trường bảo hiểm nước ta duy nhất chỉ có một doanh nghiệp nh à nước hoạt động theo kiểu"một mình một chợ", đó là Tổng Công Ty (TCT) Bảo Việt thuộc Bộ Tài Chính. Nhưng cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đến nay trên thị trư ờng đã có gần 20 doanh nghiệp cùng hoạt động, cạnh tranh và tăng tốc. Công ty bảo hiểm xăng dầu PJICO là một trong những doanh nghiệp thành đạt đó. Hai n ăm sau khi chính phủ ban hành Ngh ị đ ịnh số 100/NĐ-CP ngày 18/12/1993 thì PJICO ra đời, với các thành viên sáng lập có tiềm lực kinh tế mạnh như các TCT: thép, xăng d ầu, đường sắt, ngân hàng ngo ại thương Việt Nam, công ty tái bảo hiểm quốc gia, công ty vật tư và thiết bị toàn bộ, điện tử Hà Nội, công ty TNHH thiết bị an toàn. Công ty có tổng vốn đ ầu tư là 55 tỷ đồng, tiền ký quỹ là 2 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com được chia thành 27.500 cổ phần, mệnh giá cổ phiếu là 2.000.000 đ Việt Nam, cụ thể là: Bảng 3: Danh sách các cổ đông chính của PJICO và tỷ lệ vốn góp (n ăm 1995) 1. Tổng công ty xăng d ầu Việt Nam 2. Ngân hàng ngo ại thương Việt Nam 3. Tổng công ty thép Việt Nam 4. Công ty tái b ảo hiểm quốc gia 5. Công ty vật tư và thiết bị to àn bộ 6. Công ty TNHH thiết bị an toàn 7. Công ty đ iện tử Hà Nội 8. Cá nhân khác Với giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và đ iều kiện kinh doanh bảo hiểm số 06-TC/GCN ngày 17/5/1995 của Bộ tài chính, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 060256 ngày 15/6/1995 của Sở kế hoạch Hà Nội, PJICO có th ời hạn họat động là 25 n ăm. Hết thời hạn, nếu muốn tiếp tục hoạt động, PJICO phải xin gia hạn. Nhiệm vụ chủ yếu của PJICO trong thời gian đ ầu là thực hiện bảo hiểm cho các công ty thành viên. PJICO là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Khi ra đời, trong những ngày đầu hoạt động, PJICO đã trải qua rất nhiều khó kh ăn khi cơ ch ế luật pháp chư a hoàn thiện, khách h àng chủ yếu ở dạng tiềm năng, đội ngũ cán bộ nhân viên còn ít ỏi, kinh nghiệm chưa có nhiều, thêm vào đó là nguồn vốn hoạt động chỉ có h ơn 30 tỷ đồng, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn kịp thời của hội đồng quản trị, sự ủng hộ của các cổ đông sáng lập và hơn h ết là sự nỗ lực phấn đ ấu của toàn th ể cán bộ, nhân viên PJICO đã nhanh chóng tiếp cận thị trường triển khai hơn 50
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com loại hình d ịch vụ bảo hiểm, tập trung vào các lĩnh vực "nóng" nh ư giao thông vận tải, xăng d ầu, xây dựng và lắp đặt công trình, xuất nhập khẩu h àng hóa, vận chuyển. Từ các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm rủi ro kinh doanh, hỏa hoạn, lắp đặt, xây dựng công trình, đ ến bảo hiểm cho ngư ời lao động…PJICO luôn thực hiện nghiêm túc, lấy chất lượng và chữ tín làm đầu đ ể thu hút, phát triển khách hàng. Trên thương trường cạnh tranh, PJICO luôn chủ động đến với khách hàng bằng những việc làm thiết thực, hỗ trợ khách hàng sớm vượt qua hoạn nạn, khó khăn. Mọi doanh nghiệp và người dân đều thấu hiểu mua bảo hiểm là một nhu cầu tất yếu, có lợi trước hết cho chính mình, bởi việc mua đó chính là sự phân tán rủi ro, nâng cao độ an toàn trong sản xuất và kinh doanh. Nhờ vậy, chỉ trên dưới 10 điểm kinh doanh đặt ở các thành phố lớn của những năm đ ầu thành lập đ ến đầu năm 2004 này- nghĩa là sau gần 9 năm ho ạt động, PJICO đã có gần 40 chi nhánh trong đó năm 2003 tăng tốc phát triển mới 12 chi nhánh. Từ cực Bắc- Cao Bằng, Lạng Sơn đ ến tận Kiên Giang đất mũi Cà Mau của đ ất nước. Có thể nói ở đ âu cũng có "bàn tay" nhân nghĩa của PJICO. Từ chỗ khách hàng của công ty ch ỉ là cổ đông đ ến nay công ty đã có hàng nghìn khách hàng thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, các thành phần kinh tế. Cơ cấu khách hàng tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Tất cả các lĩnh vực bảo hiểm chủ đạo như xây d ựng, lắp đặt, hàng hóa, tàu biển, xe cơ giới, con người đều tăng đ áng kể lượng khách h àng mới ngoài các khách hàng truyền thống. Ngoài các khách hàng tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thị trường khai thác tại các đ ịa phương khác của PJICO đã được mở rộng. Công ty đã và đang thiết lập được quan hệ hợp tác tốt với nhiều khách hàng lớn, tiềm năng trên tất cả các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế (giao thông,
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com điện lực, xi măng, sắt thép, hóa chất, khoáng sản, hàng hóa, đóng tàu, xây d ựng, công nghiệp, khách sạn, XNK, xăng dầu, ngân h àng…). Tỷ trọng doanh thu ngoài cổ đông lên đến 90%. Giờ đ ây PJICO đã thực sự trở th ành một công ty bảo hiểm quốc gia đa ngành. Từ khi thành lập đ ến nay, trải qua gần 9 năm hoạt động và phát triển, PJICO đ ã chia theo vốn góp các cổ đông và các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Tổng doanh thu phí sau gần 9 năm kinh doanh đ ạt khoảng 300 tỷ với tỷ lệ tăng trư ởng phí trung bình đạt 39%/năm. 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy. PJICO là một doanh nghiệp bảo hiểm, có tổ chức, có tư cách pháp nhân hoạt động trong mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên, giữa các bộ phận doanh nghiệp nhằm cùng thực hiện một mục đ ích chung dưới sự lãnh đạo và quản lý thống nhất của ban lãnh đ ạo. Cơ cấu tổ chức là hình th ức tồn tại của tổ chức biểu thị sự sắp xếp các bộ phận được chuyên môn hóa với trách nhiệm và quyền hạn nhất định, có mối liên hệ mật thiết với nhau... nhằm thực hiện chức năng quản lý. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đó, cũng có nghĩa là việc h ình thành cơ cấu tổ chức phải đảm bảo tính hiệu quả và linh ho ạt, không cứng nhắc, có thể thay đổi thích hợp với các điều kiện ảnh hưởng do môi trường hoạt động của doanh nghiệp luôn luôn thay đổi. Tổ chức một doanh nghiệp với mô h ình h ợp lý là nội dung của thực hiện chiến lược kinh do anh, nh ưng mặt khác bộ máy tổ chức là công cụ rất quan trọng đ ể thực
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hiện chiến lư ợc kinh doanh của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đ ó, tổ chức của một doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu chiến lư ợc đề ra. Một mô hình tổ chức của doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản trên và PJICO không ph ải là ngoại lệ. PJICO có trụ sở chính đ ặt tại số 22 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội, hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Đây chính là n ơi xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, điều hành các hoạt động đối nội, đối ngoại của PJICO. Dưới trụ sở chính là hệ thống các phòng ban. Văn phòng chi nhánh có trách nhiệm thực hiện các hoạt động kinh doanh theo phân cấp của quản lý doanh nghiệp. PJICO có cơ cấu tổ chức tuân thủ chặt chẽ theo trật tự cơ cấu của một công ty cổ phần, điều đó được thể hiện qua mô hình sau đây: Hình 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy PJICO Với mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy như trên, PJICO tỏ ra hết sức năng động, linh hoạt trước những thay đổi của môi trường kinh doanh, nắm bắt và phục vụ kịp thời, chu đáo các nhu cầu của khách hàng. Đây chính là một trong những nhân tố chủ yếu đưa PJICO đến với th ành công như hiện nay. II. Kết quả hoạt động kinh doanh 1. Thuận lợi và khó khăn 1.1 Thu ận lợi PJICO đ ược sự hỗ trợ lớn của các cổ đông thành viên trong những ngày đ ầu mới thành lập. Đây là một trong những thuận lợi lớn của PJICO, giúp công ty có thể đứng vững trên thị trường khi kinh doanh trong ngành b ảo hiểm còn nhiều mới mẻ.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Là công ty cổ phần đầu tiên ho ạt động kinh doanh n gay sau nghị định 100-CP của chính phủ, tuy còn gặp nhiều khó khăn nh ưng PJICO đ ã nhanh chóng chiếm được một thị phần nhất định, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn đ ịnh và vững chắc sau này. PJICO là một trong những công ty bảo hiểm có chất lượng dịch vụ tốt trên th ị trường, được khách hàng tín nhiệm. Để có chất lượng dịch vụ tốt, thuận tiện ngoài sự năng động, làm việc hết mình của đội ngũ cán bộ nhân viên thì công ty còn có đội ngũ l•nh đạo tốt, có nhận thức đúng đắn trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng. ở PJICO, lãnh đ ạo công ty thường xuyên kiểm soát chất lượng dịch vụ, đồng thời yêu cầu các bộ phận giải quyết bồi thường phải có cam kết hỗ trợ nhau. Bộ phận bán hàng, bộ phận marketing thường xuyên cập nhật những thay đổi của các đối thủ cạnh tranh và tập hợp các ý kiến khách hàng đ ể xem xét điều chỉnh, đ ảm bảo chất lượng dịch vụ luôn dẫn đầu. Nhờ đó, hệ thống chất lượng và dịch vụ bán hàng và hệ thống marketing thường xuyên cập nhật những thay đổi của các đối thủ cạnh tranh và phản ánh những ý kiến khách hàng để điều chỉnh, đảm bảo chất lư ợng dịch vụ luôn dẫn đ ầu. Ngoài ra công ty còn có mối quan hệ tốt đối với các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm lớn trên thế giới. Điều này tạo đ iều kiện cho PJICO có thể nhận bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn do đã có sự hậu thuẫn của các công ty tái bảo hiểm trên. Sự hiểu biết của ngư ời dân về bảo hiểm cũng đã được cải thiện nhờ đó PJICO dễ dàng khai thác để bán các sản phẩm bảo hiểm hơn. 1.2 Khó khăn Theo đánh giá của thế giới, Việt Nam vẫn còn là một n ước ngh èo, đang phát triển, thu nhập b ình quân đầu người đã tăng khá cao so với những năm trước song trình độ
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com dân trí chư a cao. Ngư ời dân vẫn còn rất d è dặt khi tham gia bảo hiểm, bởi vì đối với họ việc tham gia bảo hiểm một cách tự nguyện không phải là nhu cầu cấp thiết so với các nhu cầu khác của đời sống. Đối với các doanh nghiệp cũng thế, họ phải tự quản lý đồng vốn, tự trang trải khi gặp khó khăn nên mặc dù có ý th ức muốn đảm bảo đời sống cho nhân viên, muốn nhân viên làm việc với chế độ đãi ngộ tốt nhất đ ể bảo vệ an toàn cho ho ạt động kinh doanh của mình nhưng do thực tế hiệu quả đ ạt đ ược, họ rất ít khi tham gia b ảo hiểm con người cho các thành viên.Vì lẽ đó m à số lượng công ty ký hợp đồng bảo hiểm con người tại PJICO chỉ dừn g lại con số khiêm tốn nếu đem ra so sánh với tổng số công ty đang tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động trên thị trường. Một số công ty tham gia bảo hiểm con ngư ời thì lại là những vị khách hàng khó tính, luôn đòi hỏi các dịch vụ bảo hiểm có uy tín, nhanh nhậy, linh động và khi có rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm thì phải nhanh chóng được tiến hành để không ảnh h ưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là đ iều dễ hiểu trong khi thị trường luôn sôi động với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty bảo hiểm . Trong quá trình phát triển đ i lên như vậy, không phải PJICO luôn thuận buồm xuôi gió. Trong mỗi một cơ cấu, một tổ chức luôn tồn tại những vấn đề bất cập, những khó khăn nhất đ ịnh, PJICO không nằm ngoài quy lu ật đó. Không có gì là bất biến, chính sự thay đ ổi nhanh đến chóng mặt của thi trường, của nhu cầu người mua bảo hiểm đòi hỏi quy trình kinh doanh của công ty phải biến đổi cho phù hợp với thực tế. Ta có thể kể đến một số khó kh ăn mà công ty dang gặp phải là: Thứ nhất: Khó khăn về thị trường Sau khi ban hành nghị đ ịnh 100 CP ngày 18/02/1993, tiếp đó là nghị đ ịnh 74CP ngày 14/06/1997, cho phép nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com doanh nghiệp nước ngoài tham gia kinh doanh b ảo hiểm tại Việt Nam, các công ty lâm vào tình trạng cạnh tranh gay gắt, lôi kéo khách hàng của nhau. Việc mở rộng hoạt động của các công ty bảo hiểm nước ngoài trên thị trường như Allianz-AGF, Sam sung-Vina, Incombank-Asia...càng làm tăng tính cạnh tranh, dẫn đến phí b ảo hiểm bị giảm xuống đ áng kể. Sự cạnh tranh không lành mạnh thậm chí còn khiến một số công ty b ảo hiểm hạ phí xuống dưới mức cho phép, gây nguy hiểm không chỉ bản thân công ty đ ó mà còn cả rủi ro cho khách hàng tham gia do khả năng đ ảm bảo bảo hiểm thấp. Việc ban hành luật kinh doanh bảo hiểm, những văn bản h ướng dẫn thực thi bảo hiểm của nhà nước chứng tỏ rằng Việt Nam đánh giá cao tiềm n ăng của lĩnh vực bảo hiểm và coi bảo hiểm thực sự là một công cụ quan trọng để phát triển có đ ịnh hướng nền kinh tế-xã hội. Với tiềm năng của một thị trường với gần 80 triệu dân còn rất lớn, với sự góp mặt của nhiều công ty bảo hiểm nữa, không chỉ riêng PJICO mà các doanh nghiệp bảo hiểm khác sẽ luôn phải đối đ ầu với sự cạnh tranh nhằm phân chia thị trường bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Khung pháp lý cho ho ạt động kinh doanh bảo hiểm chưa hoàn thiện, chưa có cơ ch ế quản lý tài chính phù hợp vừa nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, tương thích với các hoạt động bảo hiểm phát triển vừa đảm bảo sự giám sát chặt chẽ, chống mọi sự lợi dụng, trục lợi của các bên liên quan trong hoạt động n ày. Ho ạt động nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng chưa được chú trọng phát triển. Với hơn 50 nghiệp vụ, sản phẩm bảo hiểm do PJICO cung cấp có thể gọi là đ a dạng, phong phú. Đây đều là các nghiệp vụ mà hầu hết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đều tích cực triển khai. Tuy nhiên, để tạo tiếng tăm trên th ị trường, PJICO không chỉ phải tạo chất lượng phục vụ tốt, chu đ áo mà còn cần phải đầu tư
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nghiên cứu sản phẩm mới, mặc dù công việc này rất phức tạp, đò i hỏi chuyên môn cao nhưng đ ây sẽ là một trong các yếu tố làm PJICO khác biệt với các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Khó khăn này m ột phần vì PJICO thiếu những chuyên viên đ ịnh phí bảo hiểm có trình độ cao, một phần vì chưa được quan tâm đầu tư xác đáng. Thứ hai: Khó khăn về trình độ quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên Là một công ty cổ phần mới được thành lập, PJICO được sự hỗ trợ lớn của các cổ đông thành viên nhưng công ty cũng gặp không ít khó kh ăn trong việc tổ chức quản lý bộ máy. Khi mới được th ành lập, ban quản trị của công ty đ ều là cán bộ chủ chốt trong các công ty góp vốn, sự am hiểu tinh tường về bảo hiểm vì th ế bị hạn chế. Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của PJICO, các kiến thức về chuyên ngành bảo hiểm càng được trau dồi và đạt đ ược những kết quả khá tốt. Nhưng b ảo hiểm là ngành kinh doanh dịch vụ tài chính, để thu được th ành công như mong đợi th ì việc quản lý, tổ chức công ty không phải là công việc dễ dàng. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên trong công ty cũng là một vấn đề nổi cộm. Phần lớn họ đ ã được đào tạo qua về bảo hiểm, có tuổi trẻ và sự năng động, thích ứng nhanh được với thị trường. Một điều dễ nhận thấy là không phải ai cũng xuất sắc trong công việc. Tình trạng cán bộ bảo hiểm bị hạn chế bởi kỹ năng bán hàng, khả năng giao tiếp về ngoại ngữ, trình độ sử dụng vi tính, bề d ày kinh nghiệm còn khá phổ biến và đ ã ảnh hư ởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của toàn công ty . Th ứ ba : Khó kh ăn về tài chính Để kinh doanh được trong nghành bảo hiểm cần một lượng vốn rất lớn do đặc điểm của sản phẩm là ph ải trích lập quỹ dự phòng bồi thường.Với tiềm lực về tài chính hùng hậu, công ty bảo hiểm sẽ dễ dàng nhận bảo hiểm cho các công trình hay tài sản có giá
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trị lớn. Nếu không may rủi ro xảy ra, công ty vẫn có thể chi trả cho khách h àng đ ầy đủ như cam kết. Khi thành lập, PJICO có tổng số vốn điều lệ là 55 tỷ đ ồng, số vốn này cho phép công ty có th ể nhận bảo hiểm cho những tài sản, công trình có giá trị nhỏ và trung bình. Với những hợp đồng có số tiền bảo hiểm quá lớn, công ty lại phải phụ thuộc vào khả năng nhận tái bảo hiểm của các công ty khác, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nước ngoài như ERC, Hanover, Munich Re…Thực tế là đ ã có khá nhiều hợp đồng được PJICO ký kết khi có sự hậu thuẫn của các công ty trên. Trên đ ây đề cập đến một số khó khăn của toàn công ty. Khó khăn thì nhiều nhưng những gì mà PJICO đạt được trong những n ăm vừa qua đang là lời giải cho bài toán đó. 2. Kết quả hoạt động kinh doanh Bư ớc vào ho ạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm từ năm 1995 nhưng đến nay PJICO đã có tới 36 chi nhánh và gần 1000 văn phòng, đại diện, tổng đại lý, đại lý trải khắp cả nước. Với ph ương châm luôn có mặt tận hiện trư ờng để giúp đỡ, chia sẻ rủi ro với khách hàng bằng hệ thống dịch vụ nhanh nhất và tốt nhất, trong suốt khoảng thời gian gần 9 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của PJICO là 39%/ năm. Theo ông Trần Nghĩa Vinh- tổng giám đốc PJICO cho biết để có đ ược hệ thống dịch vụ có chất lượng như hôm nay, công ty đã phải đầu tư m ạnh vào 3 yếu tố: con người, quy trình phục vụ, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật mà trước hết là hệ thống công ngh ệ thông tin kinh doanh dịch vụ tài chính và b ảo hiểm phải có công nghệ thông tin hiện đại. Chỉ trong vòng chư a đ ầy một năm kể từ giữa năm 2002 từ một đơn vị lạc hậu về công nghệ thông tin nay PJICO đã thực sự trở th ành một công ty có hệ thống
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com công ngh ệ thông tin hiện đ ại. Hệ thống này không chỉ là việc đầu tư vào cơ sở vật chất cho mạng thông tin mà còn là việc đ ào tạo và tổ chức ứng dụng cho h ơn 500 con người để sử dụng một cách thành th ạo, thường xuyên. Đồng thời qua hệ thống này, toàn bộ quy trình quản lý đã được tái cấu trúc hợp lý để việc trao đổi thông tin thực sự hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu điều hành chung. Xét về tổng doanh thu: qua gần 9 n ăm hoạt động mức doanh thu của PJICO không ngừng tăng lên, do nhiều nguồn khác nhau đó là: - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc. - Doanh thu từ hoạt động nhận và nhượng tái bảo hiểm. - Doanh thu từ họat động đầu tư tài chính. - Doanh thu từ hoạt động khác (Thu hoa hồng như ợng tái, thu phí nhận tái). Để thấy rõ hết kết quả kinh doanh của PJICO, ta có thể nh ìn vào bảng sau. Bảng 4: Doanh thu của PJICO (1999-2003) Đơn vị: Tỷ đồng Năm 1999 2000 2001 2002 2003 Tổng doanh thu 114,7 133 166,9 215,3 409 DT phí BH gốc 92,4 110 137,6 177,8 337,9 DT từ đầu tơư 8,15 7,15 8,56 9,69 18,4 DT hoạt động khác 14,15 15,85 20,74 27,81 52,70 (Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) Hình 2: Đồ thị doanh thu của PJico giai đoạn 1999 - 2 003 Nhận xét: Về tổng doanh thu:
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Một điều rõ ràng là tổng doanh thu PJICO có sự tăng trưởng ổn đ ịnh và tăng đều qua các năm với tốc độ khá cao. Năm 2002 là năm mà nền kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn đặc biệt là sau vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ và đã nhiều ảnh hư ởng tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế n ước ta trong đó có ngành bảo hiểm.Nhưng PJICO đ ạt tổng doanh thu kinh doanh trên 200 tỷ đồng, tăng trưởng 27.1% so với năm 2001, nộp ngân sách gần 16 tỷ đồng, chia lãi cổ tức 1.25%/ tháng, khả n ăng tài chính tiếp tục được củng cố vững chắc với tổng vốn kinh doanh đạt gần 200 tỷ đồng. Th ế nhưng, nếu năm 2002 là n ăm PJICO đạt tốc độ tăng trư ởng cao nhất trong giai đo ạn 1998-2002 thì đến n ăm 2003 là một năm có tốc độ tăng trư ởng cao nhất kể từ khi thành lập đến nay, đạt được những thành công đáng ghi nh ận và mang tính đột phá. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao gần 90%, gấp 3.3 lần mức tăng chung của thị trường trong đó văn phòng công ty tăng trưởng tới 2.14 lần, các chi nhánh trên toàn quốc đ ều tăng trưởng khá từ 30%-60%. Năng lực tài chính được nâng cao nhờ việc trích lập các qu ỹ dự phòng và bổ sung vốn cổ đông tăng hơn 150%, tổng vốn và tài sản tăng gần 2 lần so với năm 2002 và đ ến nay công ty có số vốn tích lũy tăng 10 lần so với vốn ban đầu. Nghiệp vụ bảo hiểm đa dạng, phong phú. Uy tín và thương hiệu PJICO ngày càng được nhân rộng, vững chắc. Về doanh thu phí bảo hiểm gốc: Đây là ngu ồn thu chủ yếu trong tổng doanh thu của công ty. Năm 2001 doanh thu phí b ảo hiểm gốc chiếm tỷ trọng 82,44%, sang năm 2003 chiếm là 82,62%. Tốc độ tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm gốc cũng tăng đều qua các năm: n ăm 2001 có tốc độ tăng so với năm 2000 là 22,6%, n ăm 2003 tốc độ n ày là 47,3%. Đạt được điều
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com này là do công ty có sản phẩm bảo hiểm thì đa dạng, phong phú, chất lượng phục vụ tốt và chu đáo nên đã khai thác được nhiều khách hàng. Về hoạt động đ ầu tư: Chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng doanh thu phí bảo hiểm: năm 2001 chiếm tỷ trọng 5,13%, năm 2003 chiếm 4,5%. Tuy vậy, nguồn thu từ hoạt động này không nhỏ, năm 2003 thu được khoảng 18,4 tỷ đ ồng từ việc đ ầu tư nguồn vốn nhàn rỗi. Doanh thu từ hoạt động đầu tư của công ty tăng trưởng khá đồng đều, góp phần làm tăng nguồn vốn kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và giảm phí bảo hiểm. Về các hoạt động khác: Doanh thu từ các hoạt động khác càng tăng theo các n ăm và chiếm tỷ trọng khá lớn. Năm 2003 đạt 52,7 tỷ, chiếm 12,9% trong cơ cấu tổng doanh thu chứng tỏ hoạt động trong các lĩnh vực này ngày càng có hiệu quả. Do ho ạt động kinh doanh bảo hiểm có đ ặc điểm là chu trình kinh doanh đảo ngược n ên các công ty bảo hiểm thường có khoản quỹ bảo hiểm (được xem như là khoản nợ chưa đ ến hạn phải trả cho khách hàng) rất lớn. Mặc dù môi trường đ ầu tư ở Việt Nam còn h ạn hẹp, rủi ro cao nhưng PJICO vẫn luôn chú trọng và sử dụng tối đ a các nguồn vốn nhàn rỗi đ ể đ ầu tư sao cho vừa có hiệu quả vừa an toàn vào các hạng mục đ ầu tư được luật pháp cho phép. Như vậy, với kết quả họat đ ộng kinh doanh đ em lại, hàng n ăm PJICO đã chi trả lãi cổ tức cho các cổ đông là 14.4%/năm cao gấp 1.5-2 lần lãi suất tiền gửi ngân h àng. Cho đến nay mỗi cổ đông đ ã thu hồi được trên 64% số vốn góp ban đầu không kể phần tích lũy giữ lại trích cho các quỹ dự phòng và qu ỹ dự trữ của công ty. Ngoài ra, PJICO
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cũng luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nh à n ước, đúng hạn và đầy đủ trung b ình khoảng 13 tỷ/ năm. Hoạt động đối ngoại và tái b ảo hiểm cũng góp phần tích cực vào việc nâng cao ch ất lượng dịch vụ của PJICO trong những năm qua. Sự năng động, linh hoạt, sáng tạo của tái bảo hiểm là hậu phương vững chắc cho hoạt động kinh doanh bảo h iểm gốc và để mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Thông qua ho ạt động tái bảo hiểm, các tập đoàn bảo hiểm lớn trên th ế giới đã công nh ận PJICO là công ty bảo hiểm có năng lực chuyên môn cao và đ ang có những thành công lớn trong những năm gần đây. Nhờ đó các tập đoàn tái bảo hiểm hàng đ ầu thế giới như : Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, ERC …đã quyết định đầu tư thêm 40% năng lực nhận tái bảo hiểm cho PJICO, giúp PJICO có điều kiện phục vụ khách h àng tốt hơn. Toàn bộ tài sản của khách hàng từ tàu biển, hàng hóa, các công trình xây dựng, tài sản của các chủ đầu tư khi tham gia tại PJICO đã được các tập đoàn tái bảo hiểm lớn trên thế giới đ ảm bảo về tài chính. Năm 2003, nhiều khách hàng từ lĩnh vực liên doanh ho ặc 100% vốn đầu tư nư ớc ngo ài đã đến với P JICO và mua bảo hiểm tại công ty nh ư Harbin Power (d ự án nhiệt điện Cao Ngạn trị giá 85,5 triệu USD), VIMAS (khách sạn 5 sao Sheraton trị giá 60 triệu USD), Hà Nội Lake View, Castrol Việt Nam, Sun Red River Tower, Hanoi Melia… Sự thành công của P JICO là do nhiều yếu tố mang lại. Nhưng quan trọng nhất việc giải quyết cho khách hàng một cách nhanh chóng hoặc thỏa đáng. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, công ty luôn coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đ ầu trong hoạt động kinh doanh của mình, coi đ ây không chỉ thuần túy là vấn đ ề đ ền bù tài chính mà còn là sự quan tâm, chia sẻ tình cảnh khó kh ăn mỗi khi khách hàng không may gặp rủi ro. Hàng năm, PJICO đã giải quyết bồi thường h àng nghìn vụ tổn thất với giá trị hàng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2