intTypePromotion=1

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 8

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
41
lượt xem
2
download

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tìm hồ sơ mất nhiều thời gian công sức. Bên cạnh đó, hệ thống máy tính còn thiếu đồng bộ, vẫn còn những máy tính đã cũ, tốc độ xử lý thông tin còn chậm gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Tất nhiên để giải quyết những vấn đề trên không phải là dễ dàng, nó đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài với nguồn kinh phí lớn. Do đó, PJICO cần trích một phần chi phí quản lý doanh nghiệp để đầu tư dần dần tại các văn phòng, chi nhánh hoạt động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 8

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nghiệp vụ của công ty… còn công tác ghi chép hợp đồng bảo hiểm, hồ sơ khách hàng được làm thủ công. Việc tìm hồ sơ m ất nhiều thời gian công sức. Bên cạnh đó, h ệ thống máy tính còn thiếu đồng bộ, vẫn còn những máy tính đã cũ, tốc độ xử lý thông tin còn chậm gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Tất nhiên đ ể giải quyết những vấn đ ề trên không ph ải là dễ d àng, nó đò i hỏi phải có sự đầu tư lâu dài với nguồn kinh phí lớn. Do đó, PJICO cần trích một phần chi phí quản lý doanh nghiệp để đầu tư dần dần tại các văn phòng, chi nhánh hoạt động có hiệu quả trước sau đó tiến tới tin học hóa toàn công ty. Song song với quá trình trên là việc đ ào tạo cho nhân viên công ty những kiến thức nhất đ ịnh về tin học, giúp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào trong kinh doanh đ ạt hiệu quả h ơn qua việc tìm kiếm nhanh chóng những thông tin về các h ợp đồng bảo hiểm cần thiết, nhằm rút ngắn thời gian giám đ ịnh xuống, giải tỏa tâm lý chờ đợi cho khách hàng bị rủi ro. Trong mọi tình huống, cán bộ giám định phải luôn đảm bảo nguyên tắc chính xác, kịp thời, đầy đ ủ…không chỉ sớm bù đ ắp những mất mát, thiệt hại về tài chính cho khách hàng mà còn là đ ể đảm bảo uy tín cho công ty trên thị trường. Bên cạnh việc xây d ựng đội ngũ giám định-bồi thư ờng có trình độ chuyên môn, công ty cũng phải tạo mối quan hệ tốt đối với các cơ quan giám định độc lập để có được sự phối hợp, giúp đỡ từ phía họ khi cần thiết. Mặt khác công ty cũng cần thường xuyên lưu ý khách hàng hơn đối với những tổn thất thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm vì trên thực tế có rất nhiều khách hàng do không hiểu thấu đ áo đã khiếu nại công ty. Với những khiếu nại không được bồi thường hoặc được bồi thường với số tiền thấp cán bộ bồi thường phải có trách nhiệm giải thích cặn kẽ cho khách hàng về quyết định đó , không được đ ể khách
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hàng có những thắc mắc hoặc hiểu lầm dù là rất nhỏ vì nó có ảnh hư ởng đến khả năng tái tục hợp đồng bảo hiểm của khách hàng. Giám định viên thường tiến hành công việc một cách độc lập nên nếu không có lập trường vững vàng, có chuyên môn, có tố chất đạo đức thì dễ bị sa ngã bởi những cám dỗ vật chất n ên ý thức trách nhiệm của giám định viên là vấn đ ề cần phải được quan tâm. Để đ ảm bảo tính khách quan trung thực trong khâu giám định bồi thư ờng thì công tác kiểm tra, giám sát của công ty cần diễn ra th ường xuyên và thực hiện kiên quyết hơn. Muốn vậy công ty cần tăng cư ờng kiểm tra, kiểm soát hoạt động của giám định viên, xử lý nghiêm kh ắc đối với những trư ờng hợp vi phạm kỷ luật đồng thời có các biện pháp khen thưởng kịp thời, chế độ đãi ngộ thỏa đ áng cho những giám đ ịnh viên có trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt công việc được giao. Có như vậy mới tạo được niềm tin cho khách hàng. Khi rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm xảy ra m à người tham gia bảo hiểm không hiểu rõ về thủ tục làm giấy tờ dẫn đến thiếu các chứng từ cần thiết làm căn cứ cho việc trả tiền bảo hiểm thì việc giải quyết quyền lợi cho họ sẽ bị kéo dài. Để khắc phục tình trạng này, PJICO nên sử dụng hệ thống đại lý bảo hiểm trong công tác thu thập hồ sơ, chi trả tiền bảo hiểm nhằm tận dụng hết tiềm năng của lực lư ợng này. Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại đòi bồi th ường có thể phân công nhiệm vụ đi thu thập các chứng từ cho chính cán bộ khai thác của hợp đồng bảo hiểm đó. Có khá nhiều thuận lợi khi người khai thác đã tiếp xúc với khách hàng trước đó nên dễ dàng thu thập những thông tin cần thiết cũng như hư ớng dẫn cho khách hàng các thủ tục và giấy tờ cần thiết để hoàn thành hồ sơ khiếu nại.
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đối với công tác chi trả bảo hiểm thì việc sử dụng lực lượng đại lý, cộng tác viên bảo hiểm sẽ giúp cho công ty đền bù nhanh chóng cho khách hàng cũng nh ư phục vụ khách h àng tại chỗ, nâng cao chất lượng khâu phục vụ khách hàng. Nhưng do hệ thống này quá lớn nên việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nếu đại lý cũng tham gia trục lợi bảo hiểm: tiến hành lập hồ sơ giả yêu cầu bồi thường m à người được bảo hiểm không h ay biết hay không thanh toán tiền không đến tay khách hàng thì công ty rất khó xác minh được sự việc. Chính vì thế mà vẫn cần phải có sự điều chỉnh hệ thống đại lý một cách thích hợp. Với số lượng rất lớn nhưng mỗi cộng tác viên, đại lý thường ch ỉ khai thác ở một số nghiệp vụ nhất định chứ không khai thác tất cả, do đó có th ể phân cho các đại lý ở những đ ịa bàn lớn thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có một người chiụ trách nhiệm xem xét, xác nhận việc chi trả của nhóm mình sau đó báo cáo với cán bộ bồi thườn g của công ty trên địa bàn đó. Trong quá trình thanh toán tiền bảo hiểm cho khách hàng, cán bộ bồi th ường cần phải giữ thái độ nhiệt tình, hòa nhã, cảm thông sâu sắc với khách hàng để họ hiểu rằng công ty th ực sự muốn và sẵn sàng bù đ ắp những mất mát mà họ gặp phải theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tục hợp đồng sau này. 5. Chống gian lận và trục lợi bảo hiểm. Hành động gian lận, trục lợi bảo hiểm gây ảnh hư ởng rất lớn không chỉ với công ty b ảo hiểm, khách h àng tham gia bảo hiểm mà còn đối với cả xã hội. Cụ thể: - Đối với bản thân công ty bảo hiểm sẽ làm tăng chi phí bồi thư ờng tổn thất và gây ảnh hưởng tới uy tín của công ty.
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Đối với khách hàng tham gia bảo hiểm: Những khách h àng tham gia trung th ực sẽ phải gánh chịu ảnh h ưởng do phí bảo hiểm tăng lên để đủ bù đ ắp cho những thất thoát do trục lợi bảo hiểm . - Đối với xã hội: h ành vi gian lận trục lợi bảo hiểm là một biểu hiện cho sự suy giảm đ ạo đức xã hội. Hiện nay, việc gian lận và trục lợi bảo hiểm ngày càng gia tăng. Đây là một trong nh ững nhân tố làm gia tăng tỷ lệ bồi thường nên có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ. Do đó , chống gian lận và trục lợi bảo hiểm là một trong những yêu cầu hết sức cấp thiết đối với các nghiệp vụ bảo hiểm con người . Để phòng chống hiện tượng n ày cần phải có sự phối hợp giữa nh à nước và các công ty b ảo hiểm, cụ thể là: - Phía nhà nước: cần xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, cụ thể: tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của người dân và có những hình thức xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm. +Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình khai thác bảo hiểm, quy trình đánh giá rủi ro, quy trình giám đ ịnh và bồi thường. +Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu xác minh: kiểm tra giấy yêu cầu bồi thường, hồ sơ yêu cầu bồi thường là một mắt xích rất quan trọng trong quá trình giải quyết bồi thường vì tất cả những sai sót, gian lận đều xuất phát từ khâu n ày do nó liên quan trực tiếp đến lợi ích người tham gia bảo hiểm. Do đó việc kiểm tra hồ sơ đ òi hỏi phải tỷ mỉ, kỹ càng đ ể có thể phát hiện những biểu hiện gian lận. Có thể kiểm tra một số vấn đề như : kiểm tra số ngày n ằm viện, mức độ thương tật, các phim X-quang… thông qua các cơ sở y tế, các đơn vị, xí nghiệp.
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Phía công ty: Hiện nay, hiện tượng gian lận và trục lợi bảo hiểm đ• trở thành tệ nạn cần phải được xử lý nghiêm khắc. PJICO cần đưa ra các hình thức kỷ luật đối với cán bộ tiếp tay cho việc trục lợi bảo hiểm. Chẳng hạn như: * Đối với các trường hợp có nghi ngờ hiện tượng gian lận phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng hữu quan để làm rõ sự việc. * Đối với người được bảo hiểm trực tiếp trục lợi bảo hiểm qua việc lập chứng từ giả, đưa hồ sơ quay lại đòi bồi thường lần thứ hai…PJICO cần xử lý triệt để bằng cách từ chối bồi thường sau đó gửi công văn về đơn vị tham gia bảo hiểm. Nếu tiền bảo hiểm gian lận quá lớn thì nhất thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo. * Đối với trường hợp gian lận từ phía các nhân viên y tế: trường hợp này khó phát hiện ra bởi vì họ có chuyên môn về y khoa, cung cấp những chứng từ y tế làm căn cứ cho việc giải quyết bồi thường khá hoàn hảo. Nếu phát hiện chính xác, PJICO có thể gửi công văn về sự việc cho cấp trên của ngư ời đó, bệnh viện có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như giá trị gian lận quá lớn hoặc đưa lên các phương tiện đại chúng để ngăn ngừa những h ành vi tiếp theo. 6. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều chịu tác động của nhiều yếu tố trong môi trường kinh tế xã hội. Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời là cơ sở quan trọng thiết lập nên sự quản lý thống nhất trên th ị trường bảo hiểm Việt Nam đồng thời tạo ra môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp triển khai kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, để góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành b ảo hiểm nói chung
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com và bảo hiểm con người nói riêng, cơ quan quản lý nhà nư ớc về bảo hiểm cần quan tâm đến các vấn đề sau: - Luật kinh doanh bảo hiểm cũng như các văn bản hướng dẫn lần đ ầu tiên được ban hành nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, trong quá trình triển khai áp dụng, các cơ quan chuyên môn cũng như các cơ quan có chức n ăng cần phải thường xuyên theo dõi quá trình hoạt động để phát hiện sớm các thiếu sót, kịp thời điều chỉnh. Bên cạnh đó, nhà nước cần có biện pháp phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đ ại chúng trong cả nước để các văn bản pháp luật thật sự đ i vào cuộc sống của các doanh nghiệp cũng như tầng lớp dân cư , tránh tình trạng luật chư a kịp đến với người dân thì bên trên đã có sự sửa đổi, điều chỉnh gây mất ổn đ ịnh. - Để tránh sự cạnh tranh thiếu lành m ạnh, nhà nước nên có những quy đ ịnh về luật pháp phù hợp, kịp thời đ ể bảo vệ các doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh cũng như góp ph ần chống hiện tượng gian lận và trục lợi bảo hiểm. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại là công việc tất yếu phải tồn tại trong kinh doanh b ảo hiểm. Đó là một kênh phản hồi của khách hàng đối với hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó, để phát huy những mặt tích cực của khiếu nại và ngăn ch ặn những h ành vi lạm dụng khiếu nại đ ể thực hiện những mục đích cá nhân và đ ể cạnh tranh không lành mạnh, Bộ tài chính đ ã ra quyết định số 1258/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành tài chính đ ang có hiệu lực pháp lý. Việc giải quyết khiếu nại bảo hiểm vẫn được nh ìn nhận đánh giá dưới góc độ quản lý nhà nước và theo th ủ tục hành chính, song nó đã giúp doanh nghiệp bảo hiểm có cơ sở pháp lý, dễ dàng hơn trong việc giải quyết những trường hợp đòi bồi thường có khiếu kiện.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Ngoài ra nhà nước nên thành lập quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong đó cần quan tâm đ ến việc hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên viên giám định, có chương trình đào tạo phù hợp, đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức cho sinh viên chuyên ngành b ảo hiểm tại các trư ờng đại học… Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, các cơ quan qu ản lý nh à nư ớc về sức khỏe con người như bộ y tế cần có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo hiểm trong đó có PJICO để đảm bảo sự an toàn về tính mạng sức khỏe của người dân, đảm bảo hỗ trợ cho họ phần n ào để giải quyết được những thiệt hại về mặt tài chính do rủi ro gây ra. Do thời gian tiếp cận với thực tế ngắn, sự nhận thức còn bị giới hạn về trình độ nên nh ững ý kiến đóng góp trong chuyên đề này chỉ mang tính chất khái quát. Để có thể áp dụng thực tế vào hoạt động kinh doanh, PJICO cần phải có sự đầu tư n ghiên cứu cụ thể và sâu sắc hơn. Muốn đạt được th ành công các giải pháp trên đòi hỏi phải được phối hợp linh hoạt do chúng có mối quan hệ qua lại, bổ sung và tác động lẫn nhau. Đóng góp phần n ào cho sự phát triển và sự gia tăng th ị phần các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại công ty trong thời gian tới là mục đích mà chuyên đề này muốn hướng tới. Hy vọng cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, PJICO sẽ không ngừng lớn mạnh, trở th ành một công ty b ảo hiểm có uy tín hàng đ ầu trên thị trường. Kết luận Với sự đóng góp to lớn của m ình, không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của bảo hiểm nói chung và các nghiệp vụ con ngư ời nói riêng. Đời sống càng nâng cao thì con người có nhu cầu tìm đến với các nghiệp vụ bảo hiểm con người ngày
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com càng nhiều. Lựa chọn sản phẩm của một công ty bảo hiểm người mua không chỉ căn cứ vào phí b ảo hiểm mà còn so sánh về chất lượng dịch vụ trong đó công tác giám định, chi trả tiền bảo hiểm là yếu tố chủ yếu cấu th ành để đánh giá chất lượng dịch vụ đó. Qua 9 năm tồn tại hoạt động và phát triển không ngừng, công ty PJICO luôn luôn ý thức được vai trò đ ặc biệt của các công tác giám định bồi thường, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm h àng đầu trong hoạt động kinh doanh của m ình, coi đây không chỉ thu ần túy là vấn đề đền bù tài chính mà còn là sự quan tâm, chia sẻ tình cảnh khó khăn mỗi khi khách hàng không may gặp rủi ro. Hàng năm tại PJICO đã giải quyết bồi thường nhanh chóng h àng nghìn vụ tổn thất, tai nạn, góp phần ổn định đ ời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đ ạt được, công tác giám định bồi thường cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định cần được khắc phục kịp thời để công tác n ày phát huy hết tác dụng của nó. Là một công ty có tuổi đời trẻ song PJICO đã và đang xây dựng được một đội ngũ cán bộ bảo hiểm và cán bộ giám đ ịnh bồi thường có trình độ chuyên môn cao với tinh thần làm việc hăng say. Đội ngũ cán bộ này đ ã giúp PJICO gặt hái được khá nhiều thành công tuy nhiên đ ể đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra trong thời gian tới PJICO nên tích cực đầu tư về chiều sâu cho các cán bộ của m ình. Thị trường tiềm năng của các nghiệp vụ bảo hiểm con người còn rất rộng lớn, h y vọng rằng với sự tích cực điều chỉnh và hoàn thiện h ơn nữa công tác giám đ ịnh và bồi thường trong sự phối hợp nhịp nhàng với các khâu khác như khai thác, đề phòng hạn chế tổn thất, quảng cáo…PJICO sẽ đ ạt đ ược nhiều thành công vượt bậc trong một khoảng thời gian không xa nữa.
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Danh mụ c b ảng biểu Bảng 1: Tỷ lệ phí bảo hiểm tai nạn con người 24/24 1. Bảng 2: Tỷ lệ phí bảo hiểm kết hợp con người 2. Bảng 3: Danh sách các cổ đông chính của PJICO và tỷ lệ vốn góp 3. Hình 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy PJICO 4. Bảng 4: Doanh thu của PJICO (1999-2003) 5. Hình 2: Đồ thị doanh thu của PJICO (1999-2003) 6. Bảng 5: Tỷ trọng doanh thu phí từ các nghiệp vụ BHCN PNT 7. Bảng 6: Hiệu quả kinh doanh các nghiệp vụ BHCN PNT 8. Bảng 7: Tình hình chi trả tiền bảo hiểm nghiệp vụ BHCN PNT 9. 12. Bảng 8: Tình hình chi trả các nhóm sản phẩm BHCN PNT 13. Bảng 9: Số tiền chi trả bình quân mỗi vụ hàng năm các nghiệp vụ BHCN PNT 14. Bảng 10: Tình hình trục lợi bảo hiểm trong BHCN PNT n ăm 2003 15. Hình 3: Đồ thị tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ qua các năm Phụ lục Tài liệu tham khảo Các tài liệu tham khảo 1. Giáo trình b ảo hiểm, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 2000 Chủ biên PGS-TS Hồ Sỹ Sà. 2. Giáo trình qu ản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 2003 Chủ biên TS Nguyễn Văn Định. 3. Quyết đ ịnh số 256/TC/QĐBH ngày 22/7/1991- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm học sinh.
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 4. Quyết đ ịnh số 391/TC/QĐBH ngày 20/8/1991- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm tai nạn con người. 5. Quyết định số 466/TC/QĐBH ngày 2/7/1993 - Bộ trư ởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, đ iều khoản và biểu phí bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật. 6. Quyết định số 06/TC/QĐBH ngày 2/1/1993- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, đ iều khoản và biểu phí bảo hiểm du lịch. 7. Luận văn các khoá 40, 41. 8. Tài liệu do PJICO cung cấp. 9. Website: www.pjico.com.vn. 10. Tạp chí bảo hiểm, Thời báo kinh tế Việt Nam, Thông tin thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm và các tài liệu khác. Danh mục các từ viết tắt BHCN PNT: Bảo hiểm con người phi nhân thọ BHXH, BHYT: Bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế BHTM: Bảo hiểm thương m ại DNBH: Doanh nghiệp bảo hiểm BHHS: Bảo hiểm học sinh BHKHCN: Bảo hiểm kết hợp con người BHTNCN 24/24: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 BHDL: Bảo hiểm du lịch BHTCNV&PT: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật ĐKBH: Điều kiện bảo hiểm TLBH: Trục lợi bảo hiểm
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phụ lục Phụ lục 1: Biểu phí và số tiền bảo hiểm của hiểm sinh mạng (Ban hành theo quyết định số 349/TCBH ngày 10/08/1992 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính). 1. Số tiền bảo hiểm tùy theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm từ 500.000 đồng- 5 .000.000 đồng (các mức 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000 đồng). Danh sách các bảng biểu Bảng 1: Tỷ lệ phí bảo hiểm tai nạn con người 24/24 10. Bảng 2: Tỷ lệ phí bảo hiểm kết hợp con người 11. Bảng 3: Danh sách các cổ đông chính của PJICO và tỷ lệ vốn góp 12. Hình 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy PJICO 13. Bảng 4: Doanh thu của PJICO (1999-2003) 14. Hình 2: Đồ thị doanh thu của PJICO (1999-2003) 15. Bảng 5: Tỷ trọng doanh thu phí từ các nghiệp vụ BHCN PNT 16. Bảng 6: Hiệu quả kinh doanh các nghiệp vụ BHCN PNT 17. Bảng 7: Tình hình chi trả tiền bảo hiểm nghiệp vụ BHCN PNT 18. 12. Bảng 8: Tình hình chi trả các nhóm sản phẩm BHCN PNT 13. Bảng 9: Số tiền chi trả bình quân mỗi vụ hàng năm các nghiệp vụ BHCN PNT 14. Bảng 10: Tình hình trục lợi bảo hiểm trong BHCN PNT n ăm 2003 15. Hình 3: Đồ thị tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ qua các năm Các tài liệu tham khảo
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1. Giáo trình b ảo hiểm, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 2000 Chủ biên PGS-TS Hồ Sỹ Sà. 2. Giáo trình qu ản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 2003 Chủ biên TS Nguyễn Văn Định. 3. Quyết đ ịnh số 256/TC/QĐBH ngày 22/7/1991- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm học sinh. 4. Quyết đ ịnh số 391/TC/QĐBH ngày 20/8/1991- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm tai nạn con người. 5. Quyết định số 466/TC/QĐBH ngày 2/7/1993 - Bộ trư ởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, đ iều khoản và biểu ph í bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật. 6. Quyết định số 06/TC/QĐBH ngày 2/1/1993- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, đ iều khoản và biểu phí bảo hiểm du lịch. 7. Luận văn các khoá 40, 41. 8. Tài liệu do PJICO cung cấp. 9. Website: www.pjico.com.vn. 10. Tạp chí bảo hiểm, Thời báo kinh tế Việt Nam, Thông tin thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm và các tài liệu khác. Danh mục các từ viết tắt BHCN PNT: Bảo hiểm con người phi nhân thọ BHXH, BHYT: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế BHTM: Bảo hiểm thương m ại DNBH: Doanh nghiệp bảo hiểm BHHS: Bảo hiểm học sinh
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com BHKHCN: Bảo hiểm kết hợp con người BHTNCN 24/24: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 BHDL: Bảo hiểm du lịch BHTCNV&PT: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật ĐKBH: Điều kiện bảo hiểm TLBH: Trục lợi bảo hiêm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2