intTypePromotion=1

Nghị quyết số 27/1999/NQ/QHX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 27/1999/NQ/QHX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 27/1999/NQ/QHX về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Ngô Xuân Lộc do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 27/1999/NQ/QHX

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/1999/NQ/QHX Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C MI N NHI M CH C V PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH C A ÔNG NGÔ XUÂN L C QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 2 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào i u 3 c a Lu t t ch c Chính ph ; Căn c vào T trình c a Th tư ng Chính ph s 95/CP-TCCB ngày 1/12/1999; Căn c vào Biên b n ki m phi u ngày 11 tháng 12 năm 1999. QUY T NNH Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n nhi m ch c v Phó Th tư ng Chính ph c a ông Ngô Xuân L c vì thi u trách nhi m v qu n lý Nhà nư c trong v "s t giá xi măng năm 1995" và v "Thu cung Thăng Long". Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 6 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 1999. Nông c M nh ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2