Nghị quyết số 290/2002/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 290/2002/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 290/2002/NQ-UBTVQH10 về việc công bố ngày bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 1994 - 2004 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 290/2002/NQ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 290/2002/NQ- Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2002 UBTVQH10 NGHN QUY T V VI C CÔNG B NGÀY B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH TI N GIANG NHI M KỲ 1994-2004 U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 60 c a Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân năm 1994; Xét ngh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh Ti n Giang t i T trình s 37/TTH ND ngày 21 tháng 02 năm 2002; QUY T NGHN: i u 1. T nh Ti n Giang ư c ti n hành b u b sung i bi u H i ng nhân dân t nh vào Ch nh t, ngày 19 tháng 5 năm 2002. i u 2. Cu c b u c b sung i bi u H i ng nhân dân ti n hành cùng ngày cu c b uc i bi u Qu c h i khoá XI b o m dân ch , úng pháp lu t, an toàn và ti t ki m. i u 3. Chính ph , U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c t nh Ti n Giang ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản