Nghị quyết số 29NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 29NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 29NQ/TVQH về việc định lại thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và xã do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 29NQ/TVQH

  1. Y BAN THƯ NG V VI T NAM DÂN CH C NG HÒA QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 29NQ/TVQH Hà N i, ngày 06 tháng 04 năm 1961 NGHN QUY T V VI C NNH L I TH I GIAN B U C H I NG NHÂN DÂN CÁC C P THÀNH PH THU C T NH, THN XÃ, THN TR N VÀ XÃ U BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA, Căn c vào i u 81 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà; Căn c vào các i u 32 và 34 c a Pháp l nh ngày 23 tháng 1 năm 1961 v vi c b u c H i ng nhân dân các c p; Theo ngh c a H i ng Chính ph ; QUY T NGHN: Cu c b u c H i ng nhân dân các c p thành ph thu c t nh, th xã, th tr n và xã (không k các th xã, th tr n và xã thu c Khu t tr Thái - Mèo, t nh Lào Cai và t nh Hoà Bình) trư c nh vào tháng 4 năm 1961, nay s ti n hành vào kho ng th i gian t 14 tháng 5 n 30 tháng 6 năm 1961. Riêng H i ng nhân dân các xã thu c huy n ng Văn, t nh Hà Giang, h t nhi m kỳ vào tháng 5 năm 1961, thì s b u l i vào tháng 7 năm 1961. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản