Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7 về việc cử đồng chí Đoàn Trọng Truyến giữ chức Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 527-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1984 NGHN QUY T V VI C C NG CHÍ OÀN TR NG TRUY N GI CH C B TRƯ NG, T NG THƯ KÝ H I NG B TRƯ NG H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 28 c a Lu t T ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Theo ngh c a Ch t ch H i ng B trư ng, QUY T NGHN ng chí oàn Tr ng Truy n, thôi gi ch c Ch nhi m U ban V t giá Nhà nư c, gi ch c B trư ng, T ng thư ký H i ng B trư ng kiêm Ch nhi m Văn phòng H i ng B trư ng thay ng chí Nguy n H u Th nh n công tác khác. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản