Nghị quyết số 547-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 547-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 547-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn thành lập Tổng cục Hải quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 547-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 547-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1984 NGHN QUY T PHÊ CHU N THÀNH L P T NG C C H I QUAN THU C H I NG B TRƯ NG H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng; Theo ngh c a H i ng B trư ng, QUY T NGHN 1. Phê chuNn vi c thành l p T ng c c H i quan, cơ quan thu c H i ng B trư ng. 2. H i ng B trư ng quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan. Lê Thanh Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản