Nghị quyết số 550-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 550-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 550-NQ/HĐNN7 về việc cử kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 550-NQ/HĐNN7

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 550-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 27 tháng 09 năm 1984 NGHN QUY T V VI C C KI M SÁT VIÊN VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 5 c a Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân; Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, QUY T NGHN: C các ng chí có tên sau ây, làm ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân t i cao: 1. Nguy n Quang To n 2. Nguy n m 3. Bùi Tr ng ông 4. Ph m Văn Vi n 5. Ph m H u Bình 6. Tr n Chí H i H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÓ CH TNCH KIÊM T NG THƯ KÝ Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản