Nghị quyết số 581-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 581-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 581-NQ/HĐNN7 bổ nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Ai-sơ-len do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 581-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 581-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1984 NGHN QUY T B NHI M IS T I NƯ C C NG HÒA AI-SƠ-LEN H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 30 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Theo ngh c a Ch t ch H i ng B trư ng, QUY T NGHN: B nhi m ng chí Lưu Quý Tân, i s C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i Vương qu c Th y i n kiêm i s t i an M ch, Na Uy, Ph n Lan, nay kiêm nhi m thêm i s t i C ng hòa Ai-sơ-len. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản