intTypePromotion=3

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương chi nhánh Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
34
lượt xem
14
download

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu, hệ thống hóa các lý thuyết, các yếu tố văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mô hình các yếu tố của văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Ngân hàng VPBank (Việt Nam Thịnh Vượng) chi nhánh Huế; đề ra những giải pháp nhằm xây dựng các yếu tố văn hóa doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm của công ty và thực sự có tác động tích cực đến sự phát triển của Ngân hàng VPBank chi nhánh Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương chi nhánh Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Văn Lợi<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới nên kinh tế nước ta có<br /> nhiều cơ hội phát triển và cũng không ít nh ững khó khăn thách thức. Hội nhập với<br /> kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường, cơ hội<br /> học hỏi tiếp thu những kinh nghiệm quản lý, công nghệ hiện đại. Đồng thời, hội<br /> nhập cũng đem l ại nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam phải<br /> chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp nước ngoài. Để tồn tại và phát triển<br /> bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam phải lựa chọn con đường phát triển phù hợp,<br /> phải xây dựng nội lực vững mạnh từ đó mới có thể cạnh tranh được với các doanh<br /> nghiệp nước ngoài. Vậy các doanh nghiệp nước ta phải làm gì đ ể xây dựng nội lực<br /> vững mạnh, để nâng cao năng lực cạnh tranh?<br /> Trước đây cả thế giới tập trung ưu tiên cho phát triển công nghệ, kỹ thuật, chú<br /> trọng vào nguồn vốn. Nhưng xu thế hiện nay đề cao việc tập trung vào nhân lực, tạo<br /> điều kiện để gắn kết con người với công ty, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.<br /> Chính văn hóa công ty sẽ đảm nhận vai trò này. Văn hóa doanh nghi ệp giúp cho<br /> doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình đối với khách hàng, với đối tác, và<br /> quan trọng hơn hết là đối với nhân viên của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp sẽ<br /> là lợi thế cạnh tranh của công ty mà khó có công ty nào có thể bắt chước hoàn toàn<br /> được.<br /> Vai trò quan trọng hơn hết của văn hóa doanh nghiệp là gắn kết được nhân viên<br /> làm việc lâu dài cho công ty. Việc xuất hiện nhiều doanh nghiệp nước ngoài thúc<br /> đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường nhân lực. Những con người có tài luôn<br /> muốn được trọng dụng, họ muốn làm việc trong những công ty thực sự quan tâm,<br /> đánh giá đúng năng lực, muốn cống hiến hết năng lực của mình. Để có thể thu hút<br /> và lưu giữ những người tài như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và<br /> các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng phải xây dựng văn hóa doanh<br /> nghiệp thực sự hiệu quả và bền vững.<br /> GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Văn Lợi<br /> <br /> Hiện nay, ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, các ngân<br /> hàng đang ráo riết mở rộng thị trường, liên tiếp thành lập nhiều trụ sở, nhiều chi<br /> nhánh và văn phòng giao dịch. Nên đã tạo nên một cơn khát nhân lực, đặc biệt là<br /> nhân lực có chuyên môn cao là điều không thể tránh khỏi. Nhiều ngân hàng đã s ử<br /> dụng nhiều chính sách ưu đãi đ ể thu hút nhân lực, thậm chí họ còn dùng nhiều cách<br /> để lôi kéo nhân viên từ các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đứng trước những tác động<br /> đó, nguồn nhân lực của ngân hàng VPBank chi nhánh Huế vẫn ít biến động trong<br /> các năm qua, phải chăng họ có chính sách nhân lực tốt hay có nền văn hóa công ty<br /> vững mạnh? Để tìm hiểu các chính sách thu hút và lưu giữ nhân lực trong ngành<br /> ngân hàng, đồng thời nghiên cứu sự tác động của văn hóa công ty đến lòng trung<br /> thành của nhân viên ở mức độ nào? Tác giả đã ch ọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng<br /> của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc<br /> tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương chi nhánh Huế” làm đề tài thực tập tốt<br /> nghiệp của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Nghiên cứu của đề tài tập trung vào các mục đích sau:<br /> - Tìm hiểu, hệ thống hóa các lý thuyết, các yếu tố văn hóa doanh nghiệp.<br /> - Xây dựng mô hình các yếu tố của văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam<br /> kết gắn bó của nhân viên làm việc tại Ngân hàng VPBank (Việt Nam Thịnh Vượng)<br /> chi nhánh Huế.<br /> - Đề ra những giải pháp nhằm xây dựng các yếu tố văn hóa doanh nghiệp phù<br /> hợp với đặc điểm của công ty và thực sự có tác động tích cực đến sự phát triển của<br /> Ngân hàng VPBank chi nhánh Huế.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> *Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh<br /> nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng VPBank chi<br /> nhánh Huế.<br /> GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Văn Lợi<br /> <br /> *Đối tượng điều tra: Nhân viên của ngân hàng VPBank chi nhánh Huế<br /> *Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố văn hóa công<br /> ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên trong ngân hàng<br /> <br />  Không gian :<br /> Tiến hành nghiên cứu nhân viên của ngân hàng VPBank chi nhánh Huế.<br /> <br />  Thời gian : nghiên cứu bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 đến cuối tháng 04 năm<br /> 2012.<br /> - Đối với dữ liệu thứ cấp: Thu thập thông tin từ các nguồn liên quan trong thời<br /> gian 2009, 2010 và 2011.<br /> - Đối với dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin qua bảng hỏi (từ tháng giữa tháng 3<br /> đến cuối tháng 3 năm 2012).<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> a. Thiết kế nghiên cứu<br /> Nghiên cứu thực hiện với mục đích xây dựng được mô hình các yếu tố văn hóa<br /> doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với công ty. Cụ thể,<br /> nghiên cứu sẽ kiểm định các yếu tố dựa vào ý kiến của nhân viên làm việc tại ngân<br /> hàng VPBank chi nhánh Huế để xây dựng lên mô hình. Nghiên cứu sẽ sử dụng các<br /> dữ liệu từ điều tra nhân viên của công ty để kiểm định các giả thiết.<br /> b. Nguồn dữ liệu<br /> + Dữ liệu thứ cấp:<br /> Các tài liệu về tình hình ngân hàng trong những năm qua và các báo cáo tình<br /> hình hoạt động kinh doanh, nhân sự tại ngân hàng VPBank chi nhánh Huế năm<br /> 2009, 2010 và 2011.<br /> <br /> GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Văn Lợi<br /> <br /> Dựa vào các tài liệu đã công bố như các nghiên cứu khoa học, các đề tài liên<br /> quan, các bài viết trên tạp chí chuyên ngành, các nguồn thông tin phong phú trên<br /> Internet để làm nguồn tài liệu tham khảo trong đề tài này.<br /> + Dữ liệu sơ cấp<br /> - Phương pháp nghiên cứu định tính<br /> Phỏng vấn chuyên gia: Sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia như : Ban<br /> quản trị của ngân hàng, các giảng viên tại trường Đại Học Kinh Tế có hiểu biết sâu<br /> về vấn đề văn hóa công ty và nhân sự trong công ty cùng với sự hướng dẫn của giáo<br /> viên hướng dẫn để hiểu biết về tiếp cận phù hợp với hướng nghiên cứu.<br /> Thu thập dữ liệu bằng bảng hỏi định tính: Điều tra nhân viên bằng bảng hỏi định<br /> tính để hoàn thiện các tiêu chí văn hóa công ty ảnh hưởng đến mức độ cam kết gắn<br /> bó của nhân viên.<br /> - Phương pháp nghiên cứu định lượng<br /> Tiến hành phỏng vấn trực tiếp nhân viên bằng cách thiết kế bảng hỏi và thu thập<br /> thông tin bằng bảng hỏi cho những nhân viên của ngân hàng VPBank chi nhánh<br /> Huế.<br /> Phương pháp lập bảng hỏi:<br /> Tiến hành lập bảng hỏi dựa trên mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu để xác định<br /> các dữ liệu cần tìm.<br /> Theo đó các câu hỏi được phác thảo tương ứng với từng nội dung cần nghiên cứu.<br /> Tiến hành xây dựng cấu trúc bảng câu hỏi bao gồm: Phần mở đầu (Giới thiệu mục<br /> đích nội dung, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra), phần chính (các câu hỏi<br /> được sắp xếp theo trình tự hợp lý, logic theo các mục tiêu nghiên cứu), phần kết thúc<br /> (thông tin chung về đối tượng được điều tra và lời cám ơn).<br /> Thang đo: Sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (từ 1 đến 5 tường ứng 1- rất không<br /> đồng ý, đến 5- rất đồng ý).<br /> <br /> GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Văn Lợi<br /> <br /> c. Thiết kế mẫu:<br /> + Tổng thể: Toàn bộ nhân viên Ngân hàng VPBank chi nhánh Huế (67 người)<br /> + Quy mô mẫu: Với 33 biến quan sát được xây dựng để đánh giá thì để đảm bảo<br /> mức ý nghĩa có th ể chấp nhận của biến ta nhân 5 (theo Hoàng Trọng và Chu<br /> Nguyễn Mộng Ngọc) ta được quy mô mẫu là 165. Tuy nhiên, số lượng nhân viên tại<br /> ngân hàng VPBank chi nhánh Huế chỉ có 67 người nên tiến hành điều tra hết toàn<br /> bộ nhân viên.<br /> d. Phương pháp thu thập thông tin:<br /> Thu thập dữ liệu thông qua điều tra nhân viên bằng bảng hỏi đã đư ợc thiết kế<br /> sẵn.<br /> e. Xử lý số liệu:<br /> Sử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 15.0<br /> Phương pháp phân tích số liệu:<br /> + Phân tích mô tả: Phân tích thống kê các thuộc tính của nhóm mẫu khảo sát<br /> như: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian làm việc…và các biến quan sát.<br /> + Đánh giá độ tin cậy của thang đo: Kiểm tra độ tin cậy của thang đo.<br /> Ta kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Anpha đối với<br /> từng biến quan sát trong từng nhân tố. Các nhân tố sau khi kiểm định nếu có hệ số<br /> Cronbach ‘s Anpha,ta sẽ đối chiếu với bảng sau:<br /> Theo nghiên cứu thì những biến quan sát (mục hỏi) có hệ số Cronbach’s Alpha<br /> nằm trong khoảng:<br /> 0.8 – 1.0: Thang đo tốt<br /> 0.7 – 0.8: Thang đo sử dụng được<br /> 0.6 – 0.7: Sử dụng được nếu khái niệm đo lường là mới<br /> GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Page 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản