Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
201
lượt xem
81
download

Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh_ Chương " Kế hoạch nghiên cứu_ The Research Proposal " dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3

  1. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Chương 3 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THE RESEARCH PROPOSAL Võ Văn Lai ĐH Tôn Đức Thắng 20/10/2008 Võ Văn Lai 1 Nội dung • Mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu • Nguồn tài trợ • Lợi ích đối với nhà nghiên cứu • Các loại đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Đánh giá kế hoạch nghiên cứu • Yêu cầu của một kế hoạch nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 2 Tài liệu tham khảo • Chương 4, text book • Báo cáo D.1, D.3 20/10/2008 Võ Văn Lai 3 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 1
  2. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Bài tập và thảo luận • Lập kế hoạch nghiên cứu cho một dự án kinh doanh 20/10/2008 Võ Văn Lai 4 1. Mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu • Trình bày câu hỏi nghiên cứu và tầm quan trọng của nó • Thảo luận về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu • Chỉ ra những dữ liệu cần thiết để trả lời câu hỏi nghiên cứu, và cách thức thu thập, xử lý, đánh giá và giải thích thông tin. 20/10/2008 Võ Văn Lai 5 2. Nguồn tài trợ cho nghiên cứu Tất cả các nghiên cứu đều có người bảo trợ theo dạng này hay dạng khác: • Giới quản lý tài trợ cho nghiên cứu trong các doanh nghiệp • Sinh viên có nghĩa vụ đối với giảng viên 20/10/2008 Võ Văn Lai 6 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2
  3. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Quy trình phát triển kế hoạch nghiên cứu (theo Cooper and Schindler) Nhà quản lý mô tả vấn đề và trình bày câu hỏi quản lý Bất đồng Nhà quản lý và nhà Nhà nghiên cứu Nhà nghiên cứu nghiên cứu thảo luận chuyển câu hỏi khám phá những đề xuất và xác quản lý thành câu các cách định lại vấn đề và những hỏi nghiên cứu tiếp cận khác mục tiêu của dự án Họ đồng ý Nhà nghiên cứu Chấp nhận Từ chối điều chỉnh lại câu hỏi nghiên cứu Nhà nghiên cứu chuyển Nhà nghiên cứu Nhà quản lý Nhà quản lý Bắt đầu câu hỏi nghiên cứu chuẩn bị xem xét phê chuẩn nghiên thành những kế hoạch đề xuất dự án cứu câu hỏi điều tra 20/10/2008 Võ Văn Lai 7 3. Lợi ích đối với nhà nghiên cứu • Cho phép nhà nghiên cứu hoạch định và đánh giá các bước của quá trình nghiên cứu • Là một chỉ dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu • Cơ sở cho hoạch định nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu (thời gian và ngân sách) 20/10/2008 Võ Văn Lai 8 4. Các loại đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Phân theo người thực hiện: – Loại kế hoạch bên trong: do các chuyên gia hay các phòng ban trong một công ty thực hiện – Loại kế hoạch nghiên cứu bên ngoài: do các trường, các cơ quan nhà nước,… tài trợ 20/10/2008 Võ Văn Lai 9 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3
  4. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Các loại đề cương cho kế hoạch nghiên cứu Phân loại theo mức độ phức tạp: • Nghiên cứu thăm dò điều tra (exploratory) được sử dụng cho hầu hết các đề cương đơn giản • Nghiên cứu qui mô nhỏ (small-scale) là nghiên cứu phức tạp hơn và phổ biến trong kinh doanh • Nghiên cứu qui mô lớn có tính chuyên nghiệp cao (large-scale professional) là nghiên cứu phức tạp nhất và tốn kém nhất 20/10/2008 Võ Văn Lai 10 Độ phức tạp của đề cương (theo Cooper and Schindler) Dạng Độ phức tạp Ít nhất Nhiều nhất Chính phủ tài trợ Hợp đồng nghiên cứu trên qui mô lớn Những đề cương quản lý Bên trong Nghiên Nghiên Nghiên cứu thăm cứu quy cứu lớn dò mô nhỏ Bên ngoài Hợp đồng nghiên Hợp đồng Hợp đồng cứu thăm dò nghiên cứu nghiên cứu qui mô nhỏ qui mô lớn Đề cương Luận văn Thạc sĩ Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu trong trong môn học học thuật 20/10/2008 Võ Văn Lai 11 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Tạo ra các module của kế hoạch nghiên cứu, bao gồm cả nội dung nghiên cứu, các nguồn lực liên quan và lịch trình thực hiện. • Đưa các module vào đề cương để hình thành đề cương cho kế hoạch nghiên cứu. 20/10/2008 Võ Văn Lai 12 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 4
  5. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Các nội dung có trong đề cương của kế hoạch nghiên cứu Quản lý Chính Dạng đề cương Sinh viên Bên trong Bên ngoài phủ Nghiên Nghiên Hợp Hợp Hợp Hợp Bài tập Luận Luận Nghiên Thành phần cứu cứu đồng đồng đồng đồng trong văn án tiến cứu lớn trong đề cương thăm dò nhỏ thăm dò nhỏ lớn lớn môn học thạc sĩ sĩ Tóm tắt X X X X X X Nêu vấn đề nghiên cứu X X X X X X X X X X Mục tiêu nghiên cứu X X X X X X X X X X Tổng quan lý thuyết X X X X X Tầm quan trọng và lợi X X X X X X ích của nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu X X X X X X X X X Phân tích dữ liệu X X X Bản chất và hình thức X của kết quả X X X X X X Trình độ của nhà X nghiên cứu X X X X Ngân sách X X X X X X Lịch trình X X X X X X X X Các nguồn lực X X X X X X X Quản lý dự án X X X Lý lịch của nhà nghiên X cứu X X X X X Phụ lục 20/10/2008 X Võ Văn Lai X X X 13 X Công cụ đo lường X X X X 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Tóm tắt • Trình độ chuyên môn • Nêu vấn đề vấn đề của nhà nghiên cứu • Các mục tiêu nghiên cứu • Ngân sách • Tổng quan lý thuyết (lịch • Lịch trình sử nghiên cứu) • Các nguồn lực cần • Tầm quan trọng của thiết nghiên cứu • Quản lý dự án • Thiết kế nghiên cứu • Tài liệu tham khảo • Phân tích dữ liệu • Phụ lục • Tính chất và dạng của các 20/10/2008 Võ Văn Lai 14 kết quả 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Tóm tắt: viết tóm tắt (abstract) sơ lược về toàn bộ kế hoạch nghiên cứu. Tóm tắt giúp người đọc hiểu được kế hoạch nghiên cứu mà không cần phải đọc toàn bộ kế hoạch. • Nêu vấn đề nghiên cứu: nêu bật được vấn đề nghiên cứu: – Có thể viết ngắn gọn tình hình khó khăn trong quản lý, câu hỏi quản lý 20/10/2008 Võ Văn Lai 15 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 5
  6. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu: – Đề cập đến mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu. – Theo sát phần vấn đề nghiên cứu. • Tổng quan lý thuyết: – Đề cập một cách tổng quan các lý thuyết có liên quan, nêu bật những gì đã được giải thích, những gì vẫn còn tồn tại,… 20/10/2008 Võ Văn Lai 16 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Tầm quan trọng/lợi ích của nghiên cứu: – Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghiên cứu, những lợi ích mà nghiên cứu mang lại. • Thiết kế nghiên cứu: – Chọn mẫu, kích cỡ, phương pháp thu thập số liệu, các công cụ nghiên cứu, thủ tục nghiên cứu và những yêu cầu về đạo đức nghiên cứu. 20/10/2008 Võ Văn Lai 17 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Phân tích dữ liệu: nêu phương pháp sử dụng để phân tích dữ liệu • Bản chất và dạng thức của kết quả: kết quả được thể hiện dưới dạng nào: số liệu thống kê, kiến nghị, kế hoạch hành động,… 20/10/2008 Võ Văn Lai 18 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 6
  7. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Trình độ chuyên môn của nhà nghiên cứu: nên nêu những hoạt động liên quan đến vấn đề nghiên cứu • Ngân sách: nếu nghiên cứu được tài trợ, nên làm theo form của nhà tài trợ • Lịch trình: có lịch trình làm việc cụ thể, đặc biệt đối với các phần quan trọng của kế hoạch nghiên cứu. – Có thể sử dụng mô hình CPM 20/10/2008 Võ Văn Lai 19 Các bước trong CPM- critical path method Kiểm tra cuối cùng những ghi chép cơ bản, nền tảng Mã hóa dữ liệu Thực hiện và phân tích Phỏng vấn phỏng vấn 1 khách hàng thăm dò 10 Viết Gặp 6 Hoàn tất bảng báo khách câu hỏi Phỏng vấn Bắt 3 cáo 9 hàng Kết 4 7 8 đầu 3 8 8 4 1 thúc 3 5 3 Hoàn tất bảng Tổng quan Phát triển Thực hiện câu hỏi lãnh đạo 2 lý thuyết 2 đề cương phỏng vấn 3 lãnh đạo 5 6 Sắp xếp những cuộc hẹn với lãnh đạo Cột mốc: Đường Gant B-1-3-4-7-8-9-K 3 Phê chuẩn đề cương 7 Hoàn tất việc phỏng vấn 9 Hoàn tất báo cáo cuối cùng Thời gian thực hiện: 40 ngày 20/10/2008 Võ Văn Lai 20 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Các nguồn lực cần thiết: các nguồn lực và cơ sở vật chất cần thiết cho việc nghiên cứu: máy tính, phòng thí nghiệm,… • Quản lý dự án: cách thức tổ chức nhóm nghiên cứu để thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả: – Tổ chức nhóm nghiên cứu – Quy trình quản lý – Mối liên hệ giữa các nhóm nghiên cứu và người tài trợ – Tránh nhiệm tài chính và pháp lý – Khả năng quản lý 20/10/2008 Võ Văn Lai 21 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 7
  8. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 5. Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu • Danh mục tài liệu tham khảo: • Mục lục: – Các định nghĩa về các khái niệm, khái niệm nghiên cứu… – Các tài liệu khác để củng cố các phần trong đề cương nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 22 6. Đánh giá kế hoạch nghiên cứu • Hình thành tiêu chuẩn đánh giá • Đánh giá từng phần theo mỗi tiêu chuẩn • Đánh giá một trọng số theo mỗi tiêu chuẩn • Tính điểm bình quân cho mỗi kế hoạch 20/10/2008 Võ Văn Lai 23 7. Yêu cầu của một kế hoạch nghiên cứu • Kế hoạch phải được viết ngắn gọn, rõ ràng theo phong cách phù hợp • Các chủ đề chính nên được tổ chức hợp lý và dễ nhận thấy • Kế hoạch phải đáp ứng được những đòi hỏi hoặc các tiêu chuẩn của nhà tài trợ • Phong cách viết hàn lâm phải được tuân thủ và giải thích 20/10/2008 Võ Văn Lai 24 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 8
Đồng bộ tài khoản