Ngoại tác

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
246
lượt xem
133
download

Ngoại tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Ngoại tác phát sinh bấtcứ khi nào hành động củamột đốitáclàmcho đối tác khác xấu đi hoặc tốt hơn, nhưng đối tác ban đầu không gánh chịu chi phí hoặc nhận lợi ích của việc làm đó. -„Điều này phảnthấtbạicủathị trường, hành động của chính phủ góp phần làm cải thiện phúc lợi xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngoại tác

 1. Ngoại tác TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 1
 2. Dẫn nhập Ngoại tác phát sinh bất cứ khi nào hành động của một đối tác làm cho đối tác khác xấu đi hoặc tốt hơn, nhưng đối tác ban đầu không gánh chịu chi phí hoặc nhận lợi ích của việc làm đó. Điều này phản thất bại của thị trường, hành động của chính phủ góp phần làm cải thiện phúc lợi xã hội 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 2
 3. Dẫn nhập Ngoại tác có thể là tích cực hoặc tiêu cực : Mưa a xít, khí hậu nóng lên toàn cầu, ô nhiễm… tất cả là ngoại tác tiêu cực . Nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc hỏi một câu hỏi tốt là ngoại tác tích cực . 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 3
 4. Dẫn nhập Xem xét khí hậu nóng lên toàn cầu, một ngoại tác tiêu cực. Nhiều nhà khoa học cho rằng khuynh hướng nóng lên được gây bởi con người, đó là sử dụng khí đốt thiên nhiên (fossil fuels). Những loại khí đốt như than, dầu, gas … thải ra chất carbon dioxide. Chất này giữ hơi nóng mặt trời trong không khí trái đất . Hình 1 cho thấy khuynh hướng nóng lên trong 1 thể kỷ qua. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 4
 5. Hình 1 Global Average Temperature Over Time 58.5 58 Global average temperature 57.5 57 56.5 56 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 5 Year
 6. Dẫn nhập Mặc dù khuynh hướng khí hậu nóng dần có ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội, kết quả phân phối khác nhau . Nhiều vùng của Mỹ, khí hậu nóng lên sẽ cải thiện kết quả nông nghiệp và chất lượng cuộc sống . Ở Bangladesh, thấp hơn mặt nước biển, nhiều vùng quê bị lụt khi lụt khi mực nước biển gia tăng. Nếu bạn quan tâm đến Bangladesh, thì bạn khẳng định thất bại thị trường mà nẩy sinh từ ngoại tác. From your private perspective, you shouldn’t! 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 6
 7. LÝ THUYẾT NGOẠI TÁC Ngoại tác có thể vừa là tích cực và tiêu cực, có thể làm gia tăng khía cạnh cầu (ngoại tác cầu) hoặc gia tăng sản xuất (ngoại tác sản xuất) . Ngoại tác sản xuất tiêu cực (negative production externality) là khi sản xuất của của một công ty làm giảm đi tình trạng của công ty khác mà không bồi thường. Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực (negative consumption externality) là khi tiêu dùng của cá nhân làm giảm đi của người khác mà không bồi thường. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 7
 8. Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực Để hiểu trường hợp ngoại tác sản xuất tiêu cực, hãy xem xét ví dụ sau: Một công ty thép tối đa hóa lợi nhuận, sản phẩm phụ của nó (chất bùn) đổ vào dòng sông. Những người đánh cá bị tổn hại bởi hành động này: cá chết lợi nhuận của họ giảm xuống… Đây là ngoại tác sản xuất tiêu cực, bởi vì: Dòng sông của những người đánh cá bị tác động ngược. Và họ không được bồi thường cho sự tổn hại này. Hình 2 minh họa. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 8
 9. SMC = PMC + Price MD S=PMC of steel The yellow triangle is the The steel firm sets consumer and producerfirm overproduces PMB=PMC to find its The steel socially optimal level of privately optimal1profit surplus at Q . society’s at Q , the from production is viewpoint. 2 p2 This frameworkdamage Q1. of SMC and SMB. Themaximizingdoes not marginal output, intersection curve (MD) represents the capture the harm done to The red triangle is the The social marginal cost deadweight loss from the is fishery’s harm per unit. the fishery, however. the sum of PMC and MD, and private production level. p1 represents the cost to society. MD D = PMB = SMB 0 Q2 Q1 QSTEEL Hình 2 Ngoại tác sản xuất tiêu cực 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 9
 10. Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực Sản xuất tối ưu của công ty thép : PMB = PMC Điều này tương ứng Q1 và P1. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 10
 11. Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực Công ty thép thải ra ô nhiễm gây tổn hại đến những người đánh cá. Điều này phản ảnh qua đường tổn thất biên (MD). Một cách lý tưởng, người đánh cá thích: MD = 0 Điều này nghĩa là không có sản xuất thép. Và như vậy, đây không phải là điều mà công ty thép muốn. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 11
 12. Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực Chi phí xã hội biên (SMC) chi phí sản xuất và chi phí làm tổn hại người đánh cá: SMC = PMC + MD Số lượng thép tối ưu xã hội Q2 và P2, được xác định: SMC = SMB 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 12
 13. Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực Số lượng tối ưu xã hội yêu cầu sản xuất sản lượng thép ít hơn. Công ty thép sẽ trở nên xấu đi nhưng người đánh cá tốt hơn. Bằng hình vẽ, tam giác trong ở giữa PMB/SMB và SMC từ Q2 đến Q1. Tổn thất đối với người đánh cá giảm xuống Bằng hình vẽ, nằm ở dưới MD từ Q2 đến Q1. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 13
 14. Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực Tổn thất xã hội từ mức sản xuất gốc Q1 được minh họa bằng hình vẽ là tam giác giữa SMC và SMB từ Q2 đến Q1. Lưu ý rằng SMB bằng PMB. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 14
 15. Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực Hãy xem xét ví dụ: Một người hút thuốc trong nhà hàng. Hút thuốc ảnh hưởng đến bạn về việc thưởng thức bửa tiệc ở nhà hàng . Trong trường hợp này, tiêu dùng một hàng hóa làm giảm tình trạng của người khác. Hình 3 minh chứng điều này 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 15
 16. Price of S=PMC=SMC cigarettes The The smoker sets the yellow triangle is surplus to the smokers PMB=PMC to find his privately optimal quantity (and producers) at Q1. The Theof cigarettes, Q1. ThisMD curve represents framework does not social marginal benefit is the nonsmoker’s harm per PMB capture the harm done to the difference between The red triangle is the non-smokers,and MD. pack of cigarettes. however. deadweight loss from the p1 The socially optimal level of level. private production The smoker consumes too many cigarettes at Q2,society’s MD smoking is from the p2 viewpoint. intersection of SMC and SMB. D=PMB SMB=PMB-MD 0 Q2 Q1 QCIGARETTES Hình 3 Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 16
 17. Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực Số lượng tối ưu của người hút thuốc lá: PMB = PMC Tương ứng Q1 và P1. Thặng dư giống như trước . 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 17
 18. Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực Tiêu dùng của người hút thuốc lá gây ra tổn thất cho các khách hàng khác (patrons). Họ muốn : MD = 0 Điều này tương đương không hút thuốc lá, được quyết định bởi người hút thuốc lá. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 18
 19. Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực Lợi ích biên xã hội (SMB): bao gồm lợi ích trực tiếp đối người hút thuốc lá trừ đi tổn thất gián tiếp đối với các khách hàng khác : SMB = PMB − MD Số lượng tối ưu xã hội Q2 và P2: SMC = SMB 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 19
 20. Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực Số lượng tối ưu xã hội yêu cầu ít hút thuốc hơn. Người hút thuốc lá trở nên thiệt hơn, nhưng những khác trở nên tốt hơn. Thặng dự của người hút thuốc lá (và công ty tobacco) giảm xuống. Bằng hình vẽ, đó là tam giác giữa PMC và SMB từ Q2 đến Q1. Tốn thất đối với khách nhà hàng cũng giảm. Bằng hình vẽ, đó là diện tích ở dưới đường MD từ Q2 đến Q1. 11/13/2009 Ngoại tác - Tài chính công 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản