Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại tác, phân tích tác động của các loại ngoại tác, phững giải pháp của khu vực tư cho vấn đề ngoại tác, những giải pháp của khu vực công cho vấn đề ngoại tác,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Chương 3<br /> Ngoại tác<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chính<br /> Khái niệm ngoại tác<br /> Phân tích tác động của các loại ngoại tác<br /> Những giải pháp của khu vực tư cho vấn đề<br /> ngoại tác<br /> Những giải pháp của khu vực công cho vấn đề<br /> ngoại tác<br /> <br /> 2<br /> <br /> 01<br /> Khái niệm ngoại tác<br /> <br /> Khái niệm ngoại tác<br /> • Ngoại tác là tác động xảy ra bên ngoài thị<br /> trường khi hành động của một đối tác gây ra<br /> tổn thất (mang lại lợi ích) cho một (số) đối<br /> tác khác, nhưng đối tác ban đầu không phải<br /> bồi thường (không được bù đắp lợi ích).<br /> • Các ví dụ:<br /> Ngoại tác tiêu cực<br /> Ngoại tác tích cực<br /> <br /> Các khái niệm liên quan<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Chi phí biên tư nhân.<br /> Chi phí biên xã hội.<br /> Lợi ích biên tư nhân<br /> Lợi ích biên xã hội<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản