Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
1.567
lượt xem
307
download

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môn toán ( nguyên hàm, tích phân ) dành cho học sinh phổ thông cho biết về nguyên hàm, tích phân và những ứng dụng của nó khi giải quyết những vấn đề đạo hàm hay giới hạn. Có những định lý và bài tập ứng dụng của các lý thuyết có thể giúp các bạn học sinh hiểu sâu sắc những quy tắc về nguyên hàm và tích phân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

  1. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TÌM NGUYÊN HÀM Bài 1: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau 3 2 1) f ( x ) = x − 3 x − 9 x − 5 4 2 2) f ( x ) = x − 2 x − 3 2x −1 3) f ( x ) = x −1 2 x + 2x + 2 4) f ( x ) = x +1
  2. Bài 2: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau 2 1) f ( x ) = cos x 4 2) f ( x ) = cos x 4 4 3) f ( x ) = cos x − sin x 4 4 4) f ( x ) = cos x + sin x 6 6 5) f ( x ) = cos x + sin x
  3. Bài 3: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau 1 1) f ( x ) = 2 x −4 1 2) f ( x ) = 2 x − 3x + 2 4 x + 11 3) f ( x ) = 2 x + 5x + 6 1 4) f ( x ) = 2 x − 4x + 4
  4. Bài 4: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau 1) f ( x ) = cos3 x.cos x 2 2) f ( x ) = sin x.cos 2 x cos 2 x 3) f ( x) = 2 2 sin x.cos x
  5. Bài 5: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau x 1) f (x) = 2 x −1 x e 2) f (x) = 2e + 1 x cos x 3) f (x) = 1 − 3 sin x cos x + sin x 4) f (x) = sin x − cos x

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản