NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Chia sẻ: Nguyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
173
lượt xem
36
download

NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặt vấn đề: Đây là nghiên cứu cắt ngang khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân địa phương. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006. Phương pháp nghiên cứu: Chọn mẫu theo phương pháp PPS – 30 cụm. Đơn vị cụm là hộ gia đình. Phỏng vấn trực tiếp 384 hộ theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 1. SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA THUỐC SÚC MIỆNG GIVALEXÒ VÀ ELUDRILÒ ĐỐI VỚI MẢNG BÁM, VIÊM NƯỚU VÀ VẾT DÍNH TRÊN RĂNG
 2. NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TĨM TẮT Đặt vấn đề: Đây là nghiên cứu cắt ngang khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân địa phương. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006. Phương pháp nghiên cứu: Chọn mẫu theo phương pháp PPS – 30 cụm. Đơn vị cụm là hộ gia đình. Phỏng vấn trực tiếp 384 hộ theo tiu chuẩn chọn mẫu. Nhập liệu bằng Epi data 3.0. Phn tích v xử lý số liệu bằng phần mềm stata 8.0. Kết quả nghin cứu: Nhìn chung người dân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên quan đến sức khỏe gia đình, sức khỏe bản thn. Bc sĩ tư, lương y là những nơi người dân đến nhiều nhất khi gia đình cĩ người bệnh. Ngoài ra tự mua thuốc uống cũng là loại hình phổ biến ở địa phương đối với những bệnh cảm sốt thông thường. Bên cạnh đó bệnh viện, trung tâm y tế là những nơi người dân lựa chọn để điều trị tùy thuộc vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe của
 3. các đối tượng và kinh phí gia đình. Lý do họ chọn những nơi này chủ yếu là gần nhà, cơ sở vật chất hiện đại hoặc phục vụ chu đáo. Trạm y tế hiện nay với nguồn nhân lực ít ỏi và chưa được đào tạo chuyên khoa đầy đủ, thuốc men và cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh phí cung cấp cho trạm hoạt động thấp, thời gian phục vụ chưa hợp lý nn chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương. Kết luận: Kết quả nghiên cứu đóng vai trị quan trọng trong việc gip địa phương tìm hiểu được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân phường Hịa Bình nĩi ring v cc trạm y tế ở thnh phố Bin Hịa nĩi chung. ABSTRACT Background: This is the cross - sectional study to investigate the need of health care of people in Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, 2006 that improve the services quality and satify the really need of people. Study objective: Identify the need of health care of people in Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, 2006. Study methodology: Sampling model is 30 clusters. Cluster unit is the household. Directly interview 384 people who are host houses depend on the
 4. standard of choosing sample. Enter data by Epi data 3.0 and analyse by stata 8.0. Study result: In generally, people have the need of healh care which involves family health and individual health. Doctor’s office and herbalist are the places which people go when their family has patiens. Besides, buying medicine by themselves that is the popular model in local to facing the normal diseases such as flu, fever. Furthermore, hospitals and health centers are the places to treat that base on the need of health care of people and family finance. People choose these places to cure because it is nearly their home, modern material, or serve carefully. Health station with the less human power, money and the unlogical serve time need a little. Conclusion: The research result has important role to help local to study the need of health care of people in Hoa Binh Ward, Bien Hoa City 2006. From that improving quality of health care of people who are living not only in Hoa Binh Ward but also in the other health stations. MỤC TIU CHUNG Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006. Mục tiu cụ thể
 5. Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Xác định tỉ lệ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân - liên quan các đặc điểm dịch tễ như tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Xác định tỉ lệ các lý do người dân quan tâm chăm sóc sức - khỏe. Xác định tỉ lệ các thông tin y tế liên quan đến nhu cầu chăm - sóc sức khỏe của người dân. Xác định các địi hỏi chăm sóc sức khỏe của người dân Xác định tỉ lệ lựa chọn nơi điều trị khi gia đình cĩ người bệnh - liên quan các đặc điểm dịch tễ như tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Xác định tỉ lệ các lý do người dân chọn nơi điều trị. - Xác định tỉ lệ khả năng đáp ứng nhu cầu địi hỏi của người dân về chăm sóc sức khỏe của trạm y tế (vật lực, nhân lực, chất lượng dịch vụ y tế) ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghin cứu: cắt ngang Địa điểm và thời gian: Thời gian: 03/04/2006 – 12/05/2006 - Địa điểm: phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa. -
 6. Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ người dân đang sinh sống tại phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006. Cỡ mẫu: N=Z : Mức ý nghĩa ( = 0,05). - N: Cỡ mẫu cần cho nghiên cứu, đơn vị tính là hộ gia đình. - Với độ tin cậy 95%, ta có Z2 = 1,962 - Tỉ lệ ước lượng p = 0,5. - d: Sai số tối đa cho phép của ước lượng (d= 0,05). - ð N = 384. Để tránh tình trạng mất số liệu chúng tôi lấy cỡ mẫu 400. Thực tế điều tra được 390 thỏa tiêu chí chọn mẫu. Tiêu chí đưa vào: Toàn bộ người dân đang sinh sống tại phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa năm 2006. Tiu chí loại ra: Những người không hợp tác tham gia nghiên cứu. - Những người không cịn sinh sống trn địa bàn trong thời gian - nghiên cứu.
 7. Những người không thể trả lời câu hỏi, những người bị bệnh - tâm thần. Những người đến phỏng vấn lần thứ 3 mà không gặp. - Cách chọn mẫu: phương pháp PPS 30 cụm, đơn vị cụm là hộ gia đình. Bước 1: Lập danh sách toàn bộ các hộ gia đình đang sinh sống - tại phường Hịa Bình, thnh phố Bin Hịa. Bước 2: Tính khoảng cách mẫu bằng tổng số hộ gia đ ình/30 = - 1630/30 = 54 Bước 3: Chọn ngẫu nhiên một số sao cho nhỏ hơn 54 ta được - cụm thứ nhất. Cụm thứ hai bằng cụm thứ nhất cộng cho khoảng cách mẫu. Cứ thế tiếp tục ta chọn được 30 cụm. Bước 4: Mỗi cụm phỏng vấn 13 hộ gia đình. Mỗi hộ phỏng vấn - ngẫu nhin 1 người. Phỏng vấn nhà liền kề theo số thứ tự cho đến khi đủ số mẫu. Phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn trực tiếp thông qua bộ câu hỏi soạn sẵn. Biện php kiểm sốt sai lệch:
 8. Tập huấn cho điều tra viên về phương pháp điều tra, kỹ năng - phỏng vấn Điều tra thử, rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh bộ câu hỏi - Khch quan trong việc ghi chp - Cĩ gim st vin tại trạm y tế. - Phn tích xử lý số liệu: Nhập liệu bằng Exel - Phn tích v xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 8.0 - KẾT QUẢ Bảng 1: Đặc điểm mẫu: (N=390) Tần số Tỉ lệ % 1/ Nhĩm tuổi
 9. > 35 4 146 240 1.02 37.44 61.54 2/ Giới Nam Nữ 206 184 52.82 47.18
 10. 3/ Học vấn M chữ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Trn cấp 3 34 116 111 117 12 8.72 29.74 28.46 30.00 3.08
 11. 4/ Bệnh Cĩ Khơng 55 335 14.10 85.90 5/ Đến trạm y tế Có Khơng 254 136 65.13 34.87 6/ Nghề nghiệp Nơng dn
 12. Cơng nhn Buơn bn Nội trợ Nghỉ hưu Cơng nhn vin chức Khc 16 26 84 57 24 14 169 4.10 6.67
 13. 21.54 14.62 6.15 3.59 43.33 Hầu hết những người tham gia nghiên cứu này là những người trưởng thành và những người lớn tuổi (>35 tuổi chiếm 61.54%); số lượng nam và nữ xấp xỉ như nhau; trình độ văn hóa chủ yếu là phổ thông (cấp 1, 2, 3 xấp xỉ bằng 30%); nghề nghiệp chủ yếu là dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 43.33%; tỉ lệ người có bệnh trong thời điểm nghiên cứu là 14.10%; và tỉ lệ người đến trạm y tế để khám chữa bệnh là 65.13%. Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Bảng 2: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân N=390 Tần số Tỉ lệ %
 14. 1/ Cao huyết p - Cĩ - Khơng 107 283 27.44 72.56 2/ Tim mạch - Cĩ - Khơng 81 309 20.77 79.23 3/ Tiểu đường - Có
 15. - Khơng 55 335 14.10 85.90 4/Khámthai/KHHGĐ - Có - Khơng 40 350 10.26 89.74 - Cĩ 4/ TCMR - Khơng
 16. 65 325 16.67 83.33 5/ Tiu chảy - Cĩ - Khơng 68 322 17.44 82.56 - Cĩ 6/ NKHHC - Khơng
 17. 96 294 24.62 75.38 7/ Suy dinh dưỡng - Có - Khơng 60 330 15.38 84.62 - Cĩ 8/ Khc - Khơng 94
 18. 296 24.10 75.90 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong mẫu nghiên cứu đa dạng và phong phú trong đó cao huyết áp chiếm tỉ lệ cao nhất 27.44%, kế đến l nhiễm khuẩn hơ hấp cấp 24.62%, tim mạch v cc loại bệnh khc trn 20%. Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân liên quan các đặc điểm dịch tễ như tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Bảng 3: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân lin quan bệnh cao huyết p v tim mạch N = 390 Cao huyết p Tim mạch
 19. Cĩ (SL, %) Khơng (SL, %) P Cĩ (SL,%) Khơng (SL,%) P 1/ Nhĩm tuổi
 20. > 35 0(0) 18(4.62) 89(22.82) 4(1.02) 128(32.82) 151(38.72) 0.000 1(0.26) 14(3.60) 66(16.92) 3(0.77)
Đồng bộ tài khoản