intTypePromotion=3

Những bài thuốc quý từ “Cây ổi sau nhà”

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
7
download

Những bài thuốc quý từ “Cây ổi sau nhà”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây ổi còn được gọi là phan thạch lựu, tên khoa học Psidium guyjava L., thuộc họ Sim Myrtaceae. Ổi là mộ loại cây nhỡ, cao từ 3 đến 6 mét. Cành nhỏ có cạnh vuông. Lá mọc đối, hình bầu dục, có cuống ngắn, phiến lá có lông mịn ở mặt dưới. Hoa có màu trắng, mọc ra từ kẻ lá. Quả mọng, có phần vỏ quả dày ở phần ngoài. Ổi có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, lan sang châu Á, châu Phi. Hiện nay, ở nước ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bài thuốc quý từ “Cây ổi sau nhà”

  1. Nh ng bài thu c quý t “Cây i sau nhà” Lương y VÕ HÀ Ch ng m t nư c, gi m ngư i và b o v khí hoá c a Tỳ V là nh ng yêu c u cơ b n c a vi c ch a tiêu ch y c p. Nư c s c búp i và u ng nư c cháo g o l c rang có th đáp ng t t quá trình n y. i là m t lo i cây ăn qu quen thu c. Hình nh “Cây i sau nhà” đã tr thành m t bi u tư ng đ c trưng cho mi n quê Vi t Nam. Cây i không ch che mát, t o thêm nét đa d ng cho vư n cây ăn qu c a gia đình mà còn là m t ngu n dư c li u phong phú cho nhi u trư ng h p c p c u khác nhau. Mô t . Cây i còn đư c g i là phan th ch l u, tên khoa h c Psidium guyjava L., thu c h Sim Myrtaceae. i là m lo i cây nh , cao t 3 đ n 6 mét. Cành nh có c nh vuông. Lá m c đ i, hình b u d c, có cu ng ng n, phi n lá có lông m n m t dư i. Hoa có màu tr ng, m c ra t k lá. Qu m ng, có ph n v qu dày ph n ngoài. i có ngu n g c t vùng nhi t đ i châu M , lan sang châu Á, châu Phi. Hi n nay, nư c ta có nhi u lo i i. i m c hoang kh p nơi t vùng đ ng b ng đ n đ i núi. i cũng thư ng đư c tr ng đ ăn qu . Dư c tính. Nghiên c u v thành ph n dinh dư ng c a i cho bi t qu i có hàm lư ng các sinh t A, C, acid béo omega 3, omega 6 và nhi u ch t xơ[i]. i là m t trong nh ng lo i rau qu có t l sinh t C r t cao, m i 100g có th có đ n 486mg Sinh t C[ii]. Sinh t C t p trung cao nh t ph n v ngoài, càng g n l p v ngoài, lư ng sinh t càng cao. Do đó, khi ăn i, nên r a s ch và ăn c v . Qu i là m t ngu n th c ph m ít calori nhưng giàu ch t dinh dư ng và có nhi u ch t ch ng oxy hoá thu c 2 nhóm carotenoids và polyphenols. Theo nh ng nghiên c u khoa h c v nh ng ch t ch ng oxy hoá[iii], v chua và chát trong nhi u lo i rau qu , bao g m lá i, qu i là do đ đ m đ c c a nh ng lo i tanin có tính ch ng oxy hoá gây ra. Tương t như quy lu t màu càng s m như vàng, tía, đ càng có nhi u ch t ch ng oxy hoá, v càng chát, càng đ ng, càng chua đ t p trung c a nh ng ch t n y cũng càng nhi u. Ngoài sinh t A, C, qu i còn có quercetin, m t ch t có tính ch ng oxy hoá c c m nh có tác d ng kháng viêm, ch ng d ng trong nhi u ch ng viêm nhi m mãn tính như suy n, d ng, tim m ch, th p kh p, l loét, ung thư.
  2. M t tính ch t quan tr ng c a i thư ng đư c s d ng làm thu c là tác d ng thu li m, se da, co m ch, làm gi m s xu t ti t và gi m s kích thích màng ru t. Tác d ng n y đư c dùng r ng r i trong nhi u ch ng tiêu ch y, th t ho c ki t l . Trong nhi u trư ng h p r i lo n thu c lo i này, đi u cơ b n là ch ng m t nư c, gi m ngư i, b o v khí hóa c a Tỳ V . Búp i, lá i là m t v thu c đáp ng r t t t cho yêu c u se da, gi m xu t ti t và c gi m kích thích đ làm d u các tri u ch ng c p. U ng thêm nư c cháo g o l c rang có thêm vài lát g ng nư ng và m t chút mu i v a b o đ m yêu c u b sung nư c, v a gi m trung tiêu và kích thích tiêu hoá là nh ng bi n pháp đơn gi n, trong t m tay, nhưng có th gi i quy t đư c h u h t các trư ng h p. Kinh nghi m dân gian nhi u nơi đã dùng lá i giã nát ho c nư c s c lá i đ làm thu c sát trùng, ch ng n m, ch a các trư ng h p l loét lâu lành, làm gi m s t, ch a đau răng, ch a ho, viêm h ng. Nghiên c u c a Tr n thanh Lương và các c ng s [iv] cho bi t tác d ng ch ng nhi m khu n và nhi m n m là do 2 ho t ch t Beta-caryophyllene và Alpha-caryophyllene. n Đ , ngư i ta còn dùng nư c s c lá i đ ch a viêm th n, đ ng kinh. Có th th y hi u qu ch a b nh đây là do tác d ng t ng h p c a 3 y u t (1) thu li m (2) sát trùng (3) kháng viêm. Theo y h c c truy n, qu i có tính mát, v ng t, chua, hơi chát, không đ c, có tác d ng sáp trư ng, ch t , thư ng dùng đ sát trùng, r a v t thương, tr tiêu ch y. Sau ây là m t s cách s d ng i ph bi n. Ch a v t thương do ch n thương ho c trùng, thú c n. Búp i non nhai nát, đ p vào v t thương. Ch a v t loét lâu lành chân, tay. Búp i, lá i non kho ng 100g, s c đ c, ngâm tay ho c chân b loét vào nư c s c lúc thu c còn m. M i ngày ngâm kho ng 2 ho c 3 l n. Ch a đau răng ho c v t l mi ng. Có th dùng m t trong 3 cách - Nhai ho c giã nát búp i non xát nh vào nư u ho c vào ch l.
  3. - Thêm m t chút nư c m và m t tí mu i vào kho ng 7 búp i non. Giã nát. Dùng m t que tăm có bông gòn đ u th m vào nư c thu c đã giã ra đ lăn ho c chà nh vào nư u ho c ch l . - Lá i non kho ng 100g, s c đ c. Dùng nư c s c đ súc mi ng và ng m vài phút trư c khi nh ra. Ch a ho, s t, viêm h ng. Lá i non 20g đ n 40g phơi khô, s c u ng. Ch a tiêu ch y c p. Búp i 20g, V măng c t 20g, G ng nư ng 10g, G o rang 20g S c u ng. Bách chi n tán ch ng d ch tiêu ch y c p. Bách chi n tán là phương thu c c a Lương Y Lê Minh Xuân[v]đ ch a nh ng trư ng h p tiêu ch y ho c th t do Tỳ V hư y u g p ph i phong đ c ho c ăn ph i th c ăn b nhi m khu n. Búp i 200g, V cây sung 500g, V quít 20g, G ng già 100g, H t cau già 10g, Nh c đ u kh u 150g. Các v thu c x t nh , phơi khô, tán b t, phân vào nh ng gói nh , m i gói 6g. Ngư i l n dùng m i ngày 3 l n, m i l n m t gói. Ch a ti u đư ng lo i 2. Ph n v c a qu i có nhi u ch t xơ, sinh t C và nh ng ch t ch ng oxy hoá có tác d ng kháng viêm và n đ nh đư ng huy t r t t t cho các b nh nhân b nh ti u đư ng lo i 2. Không ăn ph n ru t có nhi u h t và ch s đư ng cao. Li u dùng trung bình 150g m i ngày. Ngư i già có th x t nh , xay và ép l y nư c u ng. Tuy nhiên, nư c ép s m t b t đi sinh t và ch t xơ. Ch a băng huy t. Qu i sao khô, đ t t n tính, tán b t. M i ngày dùng 2 l n, m i l n kho ng 8g. Lưu ý. Không dùng i cho nh ng ngư i đang b táo bón. Ru t i có th làm nhu n trư ng nhưng ch t chát trong lá i và v i có th gây táo bón.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản