intTypePromotion=1

Những điều cần biết về việc tiêm chủng vắc-xin 5 trong 1

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
9
download

Những điều cần biết về việc tiêm chủng vắc-xin 5 trong 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cổ nhân đã dạy rằng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, điều ấy quả không sai. Với thời đại ngày nay, khi các tiến bộ về y học ngày một phát triển thì tiêm chủng là một biện pháp hữu hiệu để giúp con người dự phòng các bệnh lây nhiễm và không bị tử vong vì các căn bệnh này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những điều cần biết về việc tiêm chủng vắc-xin 5 trong 1

  1. Nh ng i u c n bi t v vi c tiêm ch ng v c-xin 5 trong 1 C nhân ã d y r ng “phòng b nh hơn ch a b nh”, i u y qu không sai. V i th i i ngày nay, khi các ti n b v y h c ngày m t phát tri n thì tiêm ch ng là m t bi n pháp h u hi u giúp con ngư i d phòng các b nh lây nhi m và không b t vong vì các căn b nh này. Trong ó tr em là i tư ng c bi t ư c ưu ái, t ngày 1.6.2010, tr em toàn qu c s ư c chích ng a
  2. mi n phí lo i v c-xin 5 trong 1. V c xin 5 trong 1 là gì? ây là lo i v c –xin ã ư c WHO ti n ki m nh v i ch m t mũi tiêm nhưng phòng ư c t t c các b nh b ch h u, ho gà, u n ván, viêm gan B và viêm màng não m (Hib)), thay cho vi c ph i s d ng nhi u mũi tiêm ng a như hi n nay trong chương trình tiêm ch ng m r ng. Lo i v c xin này ã ư c s d ng 34 qu c gia trên th gi i, tiêm cho tr lúc 2, 3 và 4 tháng tu i. văcxin này có tính ưu vi t n a là ng a viêm màng não m và l i ư c tiêm ng a mi n phí. Trư c ây Hib là văcxin d ch v giá khá cao, không ph i tr em nào cũng có cơ h i ư c tiêm ng a. Jean Dupraz, Phó i di n Qu Nhi ng Liên hi p qu c (UNICEF) t i Vi t Nam cho bi t, hi n 2,3 tri u li u v c-xin 5 trong 1 ư c cung ng thông qua UNICEF ã t i kho b o qu n c a Chương trình tiêm ch ng m r ng qu c gia t i Hà
  3. N i và s n sàng s d ng tiêm cho tr . Các chuyên gia c a WHO khuy n cáo, khi s d ng v c xin "5 trong 1” c n lưu ý, v i nh ng tr ã ư c tiêm phòng b ch h u, ho gà, u n ván và viêm gan B mũi 1, 2 thì các mũi sau s ư c tiêm ti p b ng v c xin 5 trong 1, không tiêm cho tr n u có ph n ng n ng i v i li u tiêm trư c ho c có ph n ng v i v c xin DPT (b ch h u, ho gà, u n ván) ho c viêm gan B; hoãn tiêm cho tr n u tr s t ho c m c các b nh mãn tính; không tiêm cho tr nh dư i 6 tu n tu i vì v c xin không hi u qu do còn mi n d ch t m ; không tiêm cho tr l n trên 5 tu i và ngư i l n vì s có ph n ng sau khi tiêm. Vì sao c n thi t ph i tiêm ch ng cho tr M t s trư ng h p tai bi n sau tiêm v c-xin khi n các b c ph huynh lo l ng, d n n vi c gi m sút s tr ư c tiêm ch ng. Tr m i sinh ra ã có kh năng mi n d ch (không b nhi m
  4. b nh), do nh n ư c các kháng th t m . Tuy nhiên, kh năng mi n d ch này ch kéo dài ư c t 1 tháng – 1 năm. Sau ó, tr không còn nh n ư c kháng th t m n a và d dàng b nhi m các b nh có th phòng tránh ư c b ng v c-xin, thí d ho gà, s i… Khi a tr không ư c tiêm ch ng b nhi m vi khu n ho c vi-rút, cơ th c a tr s không s c m nh ch ng l i, tr s b nhi m b nh. Th c t ã ch ng minh cho th y trư c khi con ngư i phát minh ra v c-xin, ã có r t nhi u tr em b ch t vì nh ng căn b nh: ho gà, b i li t, s i, b ch h u… Ngày nay t l tr b ch t do các b nh trên gi m là nh tr ư c d phòng b nh trư c b ng tiêm ch ng. Vi c tiêm ch ng cho tr không ch giúp d phòng b nh cho b n thân a tr mà còn b o v s c kh e cho c c ng ng chúng ta, nh t là cho nh ng i tư ng không ư c tiêm ch ng bao g m các tr quá nh chưa tu i ư c tiêm ch ng, nh ng tr không th tiêm ch ng do có các b nh lý khác (vd: như tr b b nh b ch c u c p)… Tiêm ch ng cho tr còn giúp làm ch m i ho c ngăn ch n s bùng phát d ch
  5. b nh. Vì nh ng lý do trên ây nên vi c quy t nh không tiêm ch ng cho tr do nghi ng i các tai bi n sau tiêm s d dàng khi n tr có nguy cơ b nhi m b nh và t vong, gây bùng phát d ch b nh trong c ng ng. Các ph n ng b t l i (tác d ng ph ) c a v c-xin Tiêm phòng v c-xin là phương pháp ưa vào cơ th ngư i ho c ng v t m t lư ng kháng nguyên. Các kháng nguyên có th là các vi khu n ho c vi-rút ã b gi t ch t hay còn s ng nhưng ã b b t ho t, b làm suy y u (không còn kh năng gây b nh) ho c các protein c a chúng ã ư c tinh khi t kích thích h th ng mi n d ch c a ngư i ho c ng v t s n sinh ra kháng th ch ng l i các b nh do chính nh ng vi-rút ho c vi khu n ó gây nên. Cũng như các lo i dư c ph m khác, khi ư c ưa vào cơ th , v c-xin có th gây nên m t s ph n ng b t l i. Các
  6. ph n ng này có th r t nh như au, sưng, t i nơi tiêm; ph n ng toàn thân như s t, d b kích thích, c m giác khó ch u... Tuy nhiên có th g p m t s ph n ng n ng như s c ph n v , ph n ng quá m n (n i ban, ng a...). Tùy t ng lo i v c-xin s có nh ng ph n ng c thù khác nhau. Nguyên nhân có th do b n ch t c a v c-xin; do sai sót trong th c hành tiêm ch ng; do s trùng h p ng u nhiên (ch nh tiêm ch ng trên m t tr ang b b nh ti n tri n); các ph n ng tâm lý (s ) ho c không rõ nguyên nhân. V i v c-xin 5 trong 1, ph n ng thư ng g p là ph n ng t i ch tiêm, kho ng 10% có s t hơn 38 C. Riêng v i b nh do Hib, các nghiên c u cũng cho th y n u tr ư c tiêm mũi v c xin Hib s làm gi m nguy cơ m c b nh do Hib tr nh t i trên 90%. Không có b t kỳ lo i v c-xin nào b o m an toàn 100%. Nhưng các nghiên c u cho th y, khi tiêm v c-xin ph i h p DPT-VGB-Hib thì các ph n ng sau tiêm s ít hơn so v i tiêm t ng lo i v c-xin. Không có ph n ng n ng sau tiêm
  7. ư c ghi nh n, các ph n ng thư ng g p là ph n ng t i ch tiêm, m t s ít có s t nh . Các chuyên gia c a T ch c Y t Th gi i (WHO) cũng khuy n cáo, khi s d ng DPT-VGB-Hib c n lưu ý, không tiêm cho tr v c-xin DPT-VGB-Hib n u có ph n ng n ng i v i li u tiêm trư c ho c có ph n ng v i v cxin DPT (b ch h u, ho gà, u n ván) ho c viêm gan B; hoãn tiêm cho tr n u tr s t ho c m c các b nh mãn tính; không tiêm cho tr nh dư i sáu tu n tu i vì v cxin không hi u qu do còn mi n d ch t m ; không tiêm cho tr l n trên năm tu i và ngư i l n s tăng ph n ng sau khi tiêm do thành ph n ho gà toàn t bào có trong v c-xin.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2