Những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng qua fax

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
112
lượt xem
19
download

Những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng qua fax

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực tiễn hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp đã và đang sử dụng hình thức giao kết hợp đồng qua fax. Với phương thức này việc giao kết sẽ nhanh chóng, thuận tiện và giảm đáng kể chi phí cho các bên. Tuy nhiên, đi với lợi ích thì luôn có những rủi ro. Thứ nhất: Nguy cơ giả mạo rất cao. Bởi vì tài liệu giao dịch gửi qua fax thực chất là bản sao chứ không phải bản gốc, các chữ ký cũng như con dấu đều là các dấu hiệu được sao chụp qua máy fax....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng qua fax

  1. Những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng qua fax Thực tiễn hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp đã và đang sử dụng hình thức giao kết hợp đồng qua fax. Với phương thức này việc giao kết sẽ nhanh chóng, thuận tiện và giảm đáng kể chi phí cho các bên. Tuy nhiên, đi với lợi ích thì luôn có những rủi ro. Thứ nhất: Nguy cơ giả mạo rất cao. Bởi vì tài liệu giao dịch gửi qua fax thực chất là bản sao chứ không phải bản gốc, các chữ ký cũng như con dấu đều là các dấu hiệu được sao chụp qua máy fax. Nếu hệ thống kiểm soát giao dịch qua fax không chặt chẽ, rất dễ tạo cơ hội cho các giao dịch giả mạo gây thiệt hại lớn cho các bên. Thứ hai: Giá trị pháp lý của tài liệu giao dịch qua fax rất dễ bị các bên phủ nhận nếu không có một cơ chế thừa nhận giá trị pháp lý của tài liệu giao dịch qua fax đầy đủ và chặt chẽ. Thứ ba: Do lỗi kỹ thuật, đôi khi tính toàn vẹn của dữ liệu qua fax không được bảo đảm sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của giao dịch qua fax và có thể gây ra tranh chấp về vấn đề này. Thứ tư: Dữ liệu qua fax dễ bị thất lạc do sự bất cẩn của nhân viên của các bên, gây rò rỉ thông tin và thiệt hại cho các bên.
  2. Thứ năm: Sơ suất nhỏ có thể gây thiệt hại lớn. Ví dụ trong một giao dịch liên quan đến chuyển tiền. Công ty A fax cho Ngân hàng yêu cầu chuyển 100 triệu đồng cho Công ty B. Nhận được fax của Công ty A, Ngân hàng lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Công ty B. Ngay sau đó, Công ty A phát hiện ra người thụ hưởng là Công ty C chứ không phải Công ty B. Công ty A yêu cầu Ngân hàng ngừng chuyển tiền nhưng đã muộn. Và còn nhiều các rủi ro khác có thể xảy ra khi áp dụng phương thức giao kết hợp đồng qua fax. Để hạn chế rủi ro, các bên cần: 1. Có một thỏa thuận chi tiết về giao kết hợp đồng qua fax phù hợp với Luật Giao dịch điện tử; 2. Mỗi bên phải có hệ thống kiểm soát nội bộ về giao dịch qua fax, bao gồm nhân lực, phương tiện và qui chế quản lý. Nhân lực tham gia phải thực sự trung thực, cẩn trọng và mẫn cán. Phương tiện phải hiện đại bảo đảm chất lượng, qui chế quản lý phải chặt chẽ và đầy đủ. 3. Các bên phải thống nhất được với nhau về trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng qua fax trong đó phải thỏa thuận rõ về điều kiện để tài liệu giao dịch qua fax có hiệu lực, tính toàn vẹn của dữ liệu, qui trình khởi tạo dữ liệu qua fax, qui trình gửi, qui trình nhận, xác nhận việc gửi nhận, địa điểm gửi, địa điểm nhận, thời điểm tài liệu
  3. giao dịch qua fax có hiệu lực, qui tắc bảo mật thông tin, trách nhiệm bồi thường thiệt hại… 4. Các bên phải đăng ký với nhau về mẫu dấu công ty, mẫu dấu chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký hợp đồng, tên và nhân thân của nhân viên giao dịch của hai bên, số fax sử dụng để giao dịch, địa điểm giao dịch, số điện thoại, địa chỉ email liên lạc,… 5. Song song với bản fax thì các bên phải có bản gốc để đối chiếu và phải có nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn giữa bản gốc và bản fax tùy theo tính chất của từng giao dịch. 6. Ngoài việc giao dịch bằng fax, thì giao dịch viên của các bên cần phải liên lạc với nhau bằng điện thoại, email,.. Đây là các phương tiện liên lạc phụ trợ làm tăng thêm tính minh bạch và tính chứng cứ của giao dịch.
Đồng bộ tài khoản