Những vấn đề chung về công tác văn thư

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
684
lượt xem
296
download

Những vấn đề chung về công tác văn thư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác văn thư là toàn bộ các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành nghề công tác văn thư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề chung về công tác văn thư

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ I. Khái niệm, yêu cầu, vị trí, tác dụng của công tác văn thư 1. Khái niệm Công tác văn thư là toàn bộ các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư. 2. Yêu cầu 2.1. Nhanh chóng - Là yêu cầu đối với hiệu suất công tác văn thư. - Không để sót việc, chậm việc. Đồng thời phải quy định rõ thời hạn giải quyết văn bản và đơn giản hóa thủ tục giải quyết văn bản. 2.2. Chính xác - Chính xác về nội dung - Chính xác về nghiệp vụ văn thư 2.3. Bí mật - Là yêu cầu quản lý đối với công tác văn thư - Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, sử dụng mạng máy tính, bố trí phòng làm việc, lựa chọn cán bộ văn thư đúng tiêu chuẩn,... 2.4. Hiện đại Hiện đại hóa công tác văn thư là một trong những tiền đề để nâng cao năng suất, chất lượng công tác và ngày càng trở thành nhu cầu cấp bách của mỗi cơ quan. 3. Vị trí, tác dụng 3.1. Vị trí Công tác văn thư là công tác quan trọng không thể thiếu được trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức --> đều phải sử dụng văn bản, tài liệu để phổ biến các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình lên cấp trên, trao đổi, liên hệ, phối hợp công tác, ghi lại những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong hoạt động hàng ngày. 3.2. Tác dụng - Bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác của cơ quan, tổ chức và phòng chống tệ quan liêu giấy tờ. 1 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  2. - Công tác văn thư bao gồm nhiều việc, liên quan đến nhiều người, nhiều bộ phận, do đó kết quả của công tác văn thư sẽ giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo công việc chính xác, hiệu quả, không để chậm việc, sót việc, tránh tệ quan liêu, giấy tờ, mệnh lệnh hành chính. - Làm tốt công tác văn thư góp phần giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và mỗi cơ quan. - Làm tốt công tác văn thư tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ. II. Nội dung công tác văn thư 1. Soạn thảo và ban hành văn bản 1.1. Hình thức văn bản và thể thức văn bản - Các hình thức văn bản bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản chuyên ngành. - Thể thức văn bản gồm các thành phần cần phải có và cách thức trình bày các thành phần đó phù hợp với thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản do cơ quan có thẩm quyền quy định. + Thể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định. + Thể thức văn bản chuyên ngành do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan quản lý ngành quy định sau khi thảo luận, thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. + Thể thức văn bản của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 11-HD/ VPTW, ngày 28-5-2004 của Văn phòng Trung ương Đảng. + Thể thức văn bản của các tổ chức chính trị - xã hội do người đứng đầu của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quy định. Thể thức văn bản của tổ chức công đoàn thực hiện theo Quyết định số 1219-QĐ-TLĐ, ngày 22-8-2001 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; thể thức văn bản của tổ chức đoàn thanh niên thực hiện theo Hướng dẫn số 49- HD/VP, ngày 04-7-2006 của Văn phòng Trung ương Đoàn. 1.2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản - Soạn thảo văn bản (xác định mục đích, giới hạn của văn bản, đối tượng giải quyết và thực hiện văn bản; chọn thể loại văn bản; thu thập và xử lý thông tin có liên quan; xây dựng đề cương văn bản và viết bản thảo); - Duyệt bản thảo, sửa chữa, bổ sung bản thảo văn bản; - Đánh máy, nhân bản văn bản; - Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành; - Ký văn bản. 2 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  3. 2. Quản lý văn bản 2.2.1. Quản lý văn bản đến - Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; - Trình, chuyển giao văn bản đến; - Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. 2.2. Quản lý văn bản đi - Kiểm tra thể thức, thể loại, thẩm quyền banh hành văn bản và kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu và ngày, tháng, năm của văn bản; - Đóng dấu cơ quan; dấu chỉ mức độ khẩn, mật (nếu có); - Đăng ký văn bản đi; - Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; - Lưu văn bản đi. 3. Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức 3.1. Lập hồ sơ hiện hành - Xác định trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức đối với việc lập hồ sơ hiện hành. - Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành gồm: + Mở hồ sơ; + Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ; + Phân định đơn vị bảo quản; + Sắp xếp văn bản, tài liệu trong đơn vị bảo quản; + Biên mục hồ sơ. 3.2. Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức - Xác định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức trong việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức; - Xác định thời hạn giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức; - Thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức. III. Hình thức tổ chức công tác văn thư 3 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  4. Hình thức tổ chức công tác văn thư là cách thức tổ chức các đơn vị, bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách để thực hiện một số khâu của công tác văn thư mang tính nghiệp vụ thuần tuý như: tiếp nhận, vào sổ, đánh máy văn bản... Có hai hình thức tổ chức công tác văn thư là văn thư tập trung và văn thư hỗn hợp. - Văn thư tập trung: toàn bộ nội dung công tác văn thư của một cơ quan, tổ chức (trừ soạn thảo văn bản) được tập trung tại một bộ phận hoặc cán bộ văn thư chuyên trách ở văn phòng hoặc phòng hành chính. - Văn thư hỗn hợp: một số nội dung công tác văn thư của một cơ quan, tổ chức (trừ soạn thảo văn bản) được làm tập trung tại một bộ phận hoặc cán bộ văn thư ở văn phòng hoặc phòng hành chính; một số nội dung công việc được làm tại văn thư ở các đơn vị trực thuộc. Việc lựa chọn hình thức tổ chức văn thư cần căn cứ vào tính chất công tác, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, số lượng văn bản đi, đến và trự sở làm việc của cơ quan. IV. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư 1. Khái niệm - áp dụng các công cụ tin học để soạn thảo văn bản, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý, xây dựng văn bản đi, đến và tra tìm thông tin trong các văn bản, tài liệu được nhanh chóng, chính xác; nâng cao năng suất, hiệu quả công tác trong cơ quan, tổ chức và tạo môi trường thuận lợi trao đổi thông tin giữa các cơ quan thông qua mạng thông tin nội bộ và các mạng thông tin quốc gia. 2. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư - Ứng dụng công nghệ thông tin để soạn thảo, in ấn, nhân sao văn bản; - Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, xử lý, tra tìm văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ; - Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, xử lý, tra tìm đơn thư khiếu tố; - Ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển giao văn bản. 3. Các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư - Gửi nhận văn bản; - Thư tín điện tử; - Quản lý văn bản đi; - Quản lý văn bản đến; - Quản lý đơn thư khiếu tố... V. Quản lý nhà nước về công tác văn thư 4 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  5. 1. Nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư - Xây dựng, ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư; - Quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác văn thư; - Quản lý nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác văn thư; - Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong công tác văn thư; - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư; - Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư; - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn thư. 2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác văn thư 2.1. Đối với công tác văn thư các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị vũ trang Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư đối với cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. 2.2. Đối với công tác văn thư các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm giúp Chánh văn phòng Trung ương Đảng thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư các cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. 2.3. Nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư, cụ thể gồm: - Ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư; - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư theo thẩm quyền; - Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư; - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong công tác văn thư; - Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư. 5 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  6. - Các tỉnh, thành phố, các huyện, quận, thị xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư các cơ quan trong phạm vi thuộc địa phương mình. - Mỗi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý công tác văn thư trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình. 2.4. Tổ chức, nhiệm vụ của văn thư cơ quan - Mỗi cơ quan, tổ chức phải thành lập bộ phận (tổ) văn thư hoặc bố trí cán bộ làm văn thư. - Nhiệm vụ của văn thư cơ quan: + Tiếp nhận, đăng kí, trình, chuyển giao văn bản đến. + Giúp Chánh văn phòng, trưởng phòng Hành chính hoặc người được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. + Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền duyệt, ký ban hành. + Kiểm tra thể thức văn bản lần cuối trước khi ban hành; ghi số, ngày tháng và đóng dấu mức độ khẩn, mật. + Đăng kí, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. + Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng văn bản lưu. + Quản lý sổ sách, cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản đi, đến, nội bộ; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức. + Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và các loại con dấu khác. + Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan theo định kỳ hàng năm. Tóm lại: Công tác văn thư là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được đối với một cơ quan, tổ chức. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức cần quan tâm làm tốt công tác văn thư để góp phần đẩy mạnh hoạt động của cơ quan, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước... 6 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản