intTypePromotion=1

Nội dung bài giảng về môi trường - TSKH. Bùi Tá Long

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
46
lượt xem
8
download

Nội dung bài giảng về môi trường - TSKH. Bùi Tá Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng điện tử của TSKH. Bùi Tá Long trình bày mô hình, mô hình hóa và mô hình hóa các quá trình môi trường, phương pháp xây dựng các mô hình toán sinh thái, mô hình hóa ô nhiễm không khí, mô hình hóa ô nhiễm nước, xây dựng phần mềm tích hợp GIS, CSDL môi trường và mô hình toán trên ví dụ CAP, ENVIMAP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung bài giảng về môi trường - TSKH. Bùi Tá Long

NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ<br /> TSKH. BÙI TÁ LONG<br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG<br /> § MÔ HÌNH, MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ HÌNH HÓA CÁC<br /> QUÁ TRÌNH MÔI TRƯỜNG (4 TIẾT)<br /> <br /> § PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC MÔ<br /> HÌNH TOÁN SINH THÁI (4 TIẾT)<br /> § MÔ HÌNH HÓA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ (16 TIẾT)<br /> § MÔ HÌNH HÓA Ô NHIỄM NƯỚC (16 TIẾT)<br /> <br /> § XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP GIS,<br /> CSDL MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH TOÁN<br /> TRÊN VÍ DỤ CAP, ENVIMAP (5 TIẾT)<br /> § TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 2<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA MÔN HỌC<br /> VÀ CÁC MÔN HỌC KHÁC<br /> <br /> 3<br /> <br /> MÔ HÌNH, MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ HÌNH<br /> HÓA CÁC QUÁ TRÌNH MÔI TRƯỜNG<br /> Bùi Tá Long,<br /> Viện Môi trường và Tài nguyên<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tổng quan về môn học<br /> <br /> 1. Mục tiêu<br /> 1. Mục tiêu<br /> 2. Nội dung<br /> 2. Nội dung<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> 4. Kiểm tra<br /> 4. Kiểm tra<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2