Peptit và protein

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
552
lượt xem
114
download

Peptit và protein

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử anpha-amino axít Gọi là npeptit khi peptit tạo thành từ n phân tử anpha-amino axít, là polipeptit khi n=1050 là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài chục triệu đvC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Peptit và protein

  1. I.KHAÙI NIEÄM VEÀ PEÙP TÍT I.KHAÙ vaø PROÂTEÂIN 1. PEP TIT • Định nghĩa : là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử α-amino axít • Gọi là npeptit khi peptit tạo thành từ n phân tử α-amino axít, là polipeptit khi n=10→50 H2N – CH – CO ( NH – CH – CO) n-2 NH- CH - COOH R R’ R” • Thí dụ: -đipeptit: n=2 NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH gly-glyxin -tripeptit: n=3 NH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH gly-gly-alanin • n aminoaxit khác nhau => n! đồng phân cấu tạo n 2 3 4 5 6… n! 2 6 24 120 720
  2. 2. PROTEIN • Định nghĩa: là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài chục triệu đvC α-aminoaxít protein đơn giản + (axít nucleic, lipit, gluxit) protein phức tạp • Vai trò: là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống
  3. keratin
  4. HIV
  5. protein
  6. II. SƠ LƯỢC VỀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ PROTEIN • Tạo thành bởi liên kết peptit kết hợp - các amino axit - các chuỗi poli peptit . • Các protein khác nhau do khác về thành phần amino axit và trật tự sắp xếp của chúng
  7. III.TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN 1.TÍNH CHẤT VẬT LÝ: • Có dạng hình sợi (tóc, móng, sừng, cơ bắp, tơ, mạng nhện) • hình cầu (lòng trắng trứng, hemoglobin của máu)
  8. • Có dạng hình sợi (tóc, móng, sừng, cơ bắp, tơ, mạng nhện) • hình cầu (lòng trắng trứng, hemoglobin của máu)
  9. III.TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN 1.TÍNH CHẤT VẬT LÝ: • protein dạng hình sợi không tan
  10. Protein dạng hình sợi không tan Protein hình cầu tan trong nước tạo thành dd keo Protein bị đông tụ khi đun nóng khi tiếp xúc với axít, bazơ, muối...
Đồng bộ tài khoản