intTypePromotion=1

Phần 3. VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Chia sẻ: Quỳnh Anh Wia | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
119
lượt xem
15
download

Phần 3. VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HUA – T m nhìầ n: Trường ĐHNN phấn đấu trở thành TTĐT, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực về nông nghiệp và PTNT, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước Sứ mạng: Là một trường trọng điểm quốc gia, Trường ĐHNN không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, KH-CN và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT VN văn minh, giàu đẹp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần 3. VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

 1. Phần 3. VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Dr. Vũ Đình Hòa Trường ĐHNN HN
 2. HUA – Tầm nhìn: Trường ĐHNN phấn đấu trở thành TTĐT, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực về nông nghiệp và PTNT, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước Sứ mạng: Là một trường trọng điểm quốc gia, Trường ĐHNN không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào t ạo, KH-CN và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT VN văn minh, giàu đẹp www.hua.edu.vn/
 3. Nhiệm vụ: 1. Đào tạo nhân lực có đạo đức nghề nghiệp tốt, kiến thức và kỹ năng giỏi 2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 3. Cung cấp dịch vụ khoa học – công nghệ www.hua.edu.vn/
 4. Nghiên cứu trong Trường ĐH  Duy trì và tăng chất lượng đào tạo.  Tạo ra và cung cấp cơ sở cho các đề tài  nghiên cứu của sinh viên ĐH và SĐH.  Trường ĐH phải là cái nôi của tri thức và  phát triển. Trường ĐHNN HN
 5. Nôi dung  Đề cương nghiên cứu là gì?  Tại sao bạn phải viết đề cương nghiên cứu?   Ai là độc khán giả đối với đề cương nghiên cứu  của bạn?  Độc thính giả khác nhau ảnh hưởng tới sự trình  bày của đề cương như thế nào?   Một đề cương tốt có những đặc điểm gì?  Làm thế nào để đề cương của bạn gây tác động  tối ưu? Trường ĐHNN HN
 6. Mục tiêu Nắm được mẫu (format) của một đề cương  nghiên cứu Liệt kê được những thuộc tính của một đề  cương nghiên cứu tốt Nắm được các yêu cầu khác nhau về đề  cương nghiên cứu của các độc thính giả  khác nhau Hiểu được các yếu tố làm tăng chất lượng  một đề cương và thuyết phục được ... Hội  đồng, Giáo viên hướng dẫn, ... Trường ĐHNN HN
 7. Khái niệm Đề cương nghiên cứu là văn bản về kế  hoạch thực hiện một đề tài NCKH  Đề cương nghiên cứu gồm:  ­ Thuyết minh khoa học các chương trình, dự  án, đề tài khoa học công nghệ các cấp   ­ Đề cương nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ,  luân văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp (báo  cáo thực tập tốt nghiệp) Trường ĐHNN HN
 8. Đề cương nghiên cứu...  Tại sao phải viết?  Ai là độc thính giả/hay viết đề cương cho ai? Trường ĐHNN HN
 9. Tại sao phải viết đề cương nghiên cứu?  Thuyết phục người khác là đề tài bạn đề xuất,  thiết kế quan trọng và có giá trị.  Thuyết phục người khác là bạn có khả năng  thực hiện đề tài nghiên cứu và báo cáo được  kết quả/phát biện.  Tạo ra nguồn tài trợ để duy trì hoạt động của  cơ sở. Trường ĐHNN HN
 10. Tại sao phải viết đề cương nghiên cứu?  Làm ‘bản đồ’ chỉ đường cho nghiên cứu  Để bảo đảm rằng bạn có câu hỏi nghiên cứu có thể trả  lời được và có phương pháp phù hợp để trả lời câu hỏi  đó  Trình bày mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu  Nêu chi tiết là nghiên cứu được tiến hành như thế nào  Kết hợp các vấn đề thực tiễn và đạo lý cần thiết  Để đảm bảo rằng bạn đã đề cập tới các nhu cầu nguồn  lực cần thiết để thực hiên nghiên cứu  Trách nhiệm… tài trợ… quản lý…  Thông báo dự định của bạn cho các bên liên quan Trường ĐHNN HN
 11. Các loại đề cương Đề cương nghiên cứu của sinh viên (ĐH, Cao  học, Tiến sỹ)­ Mẫu đề cương Đề cương nghiên cứu các cấp (Trường,  Bộ/Tỉnh, Nhà nước, Hợp tác quốc tế) Dự án Đề cương nghiên cứu cơ bản vs Nghiên cứu  ứng dụng vs Triển khai Đề cương Tổng quan tài liệu  . . . . . Trường ĐHNN HN
 12. Ai là độc thính giả? Chính bạn  Thầy hướng dẫn  Cơ quan tài trợ  Hội đồng khoa học/nghiên cứu  Cơ quan quản lý  Họ tìm gì vậy? Independent Scientific Review • If a project requires NHS ethics approval it is usually a requirement that the proposal has been assessed independently by two reviewers. • If your project is part of an educational qualification your University will usually have systems in place to undertake this for you. • If you are applying for research funding often the funding process will require reports from at least 2 reviewers. • Your local R+D Department maybe able to arrange for an independent scientific review for you, alternatively through the NHS ethics review process the ethics committee will send out your proposal for ISR. Trường ĐHNN HN
 13. Chất lượng của một Đề cương nghiên cứu – Tổng quát 1. Lĩnh vực/vấn đề có được xác định không? 2. Có ý nghĩa không?  3. Trong tài liệu hiện tại có khoảng trống không? Tài  liệu tổng quan có nhiều/có tính thông tin/rõ ràng  không? Ghi nhớ: Kiến thức cập nhật trong lĩnh vực  đó. 4. Mục tiêu của đề tài là gì? Mục tiêu có xuất phát từ  câu hỏi nghiên cứu không? Có rõ ràng và có thể  làm được không?  Trường ĐHNN HN
 14. Chất lượng của một Đề cương nghiên cứu – Tổng quát 5. Kế hoạch đề tài có được lập tốt không? Thiết kế  có phù hợp không? Đề tài có xem xét độ tin  cậy/độ giá trị không? 6. Có sự thiên lệch của nhà nghiên cứu?  7. Kế hoạch thời gian có thực tế và được xem xét  kỹ lưỡng không?  8. Có xem xét vấn đề tài chính một cách thỏa đáng  không? 9. Xử lý số liệu có được đề cập thỏa đáng không? V.v. ..... Trường ĐHNN HN
 15. Những yếu cầu của Đề cương đối với Nhà tài trợ  Giá trị đối với tiền bạc­ đề tài của bạn có thể tạo ra  kết quả có hiệu quả (hiệu quả chi phí).  Vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và phù hợp với  chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia,  ngành, lĩnh vực,.... Trường ĐH, ...  Có được thiết kế tốt không? Chất lượng khoa học.  Tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu?  Đề tài sẽ có tác động gì? Đề tài có khả năng thay đổi  thông lệ không?  Trường ĐHNN HN
 16. Thuộc tính của một đề cương tốt  Gắn với ‘quy tắc’ ­  hướng dẫn trình bày đề cương  Ý nghĩa của nghiên cứu /chứng minh  Chứng minh khả năng thực hiện đề tài  Tính chắt lọc của phương pháp nghiên cứu  Chất lượng trình bày – lỗi đánh máy/định dạng, v.v.  Tính mới   Dễ hiểu và logic, không mất nhiều công sức của phản biện  Người/Nhóm nghiên cứu chứng minh được năng lực thực  hiện  Kinh phí hợp lý, đáng tin và chính đáng (có luận cứ về vật  tư tiêu hao, thiết bị, và các khoản mục khác) Trường ĐHNN HN
 17. Hãy sáng tạo  Tư duy một ý tưởng tốt  Làm cho độc giả phải suy nghĩ “tại sao mình  không nghĩ ra điều đó"  Những đề cương tốt thường là những đề cương  dễ hiểu! Trường ĐHNN HN
 18. BÂY GIỜ.... VIẾT ĐỀ CƯƠNG...  Viết đề cương mất nhiều thời gian  Viết để tổ chức, sắp xếp những suy nghĩ của bạn  Phải nghĩ rằng độc thính giả của bạn không biết  gì về lĩnh vực của bạn  Biết độc thính giả là ai, từ đâu  Tránh viết bằng ‘quan điểm‘  Tránh viết ở ngôi thứ nhất  Hãy nhớ rằng mình đang đề xuất một ý tưởng,  đừng nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc. Trường ĐHNN HN
 19. Những phần chung của một ĐỀ CƯONG 1. Tên đề tài (tiêu đề)  Tóm tắt 2. Mở đầu (phân tích vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết, mục tiêu) 3. Tổng quan tài liệu (ý nghĩa của câu hỏi nghiên cứu đặt ra, hiện trạng  nghiên cứu của chủ đề, mối quan hệ giữa tài liệu và vấn đề/ giả  thuyết đặt ra) 4. Phương pháp Mô tả chi tiết Giải thích sự lựa chọn phương pháp Cách thu thập số liệu Cách phân tích số liệu 5. Kế hoạch thực hiện (mô tả, sơ đồ, ...) 6. Kết quả dự kiến 7. Kinh phí 8. Tài liệu tham khảo Trường ĐHNN HN
 20. CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA ĐỀ CƯƠNG (Quy đinh của VN) ­ Tên đề tài ­ Mục lục ­ Mở đầu ­ Tổng quan khoa học ­ Phương pháp nghiên cứu ­ Thời gian ­ Lịch trình ­ Kinh phí ­ Tài liệu tham khảo ­ Phụ lục Trường ĐHNN HN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2