Phần I: CÁC CHI TIẾT VÀ THIẾT BỊ MÁY NÂNG

Chia sẻ: Hoang Van Tu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
512
lượt xem
280
download

Phần I: CÁC CHI TIẾT VÀ THIẾT BỊ MÁY NÂNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu nâng đơn giản - Giải pháp tăng trọng tải Q - Cơ cấu nâng hiện đại -Các quan hệ tĩnh và động học - Sự phát triển của CCN- Các bộ phận chính trong CCN hiện đại - Các quan hệ tĩnh học và động học - Công suất yêu cầu của động cơ - Tỷ số truyền - Mômen xoắn trên các trục khi nâng và khi hạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần I: CÁC CHI TIẾT VÀ THIẾT BỊ MÁY NÂNG

  1. Phần  I CÁC CHI TIẾT VÀ THIẾT BỊ  MÁY NÂNG
  2. Chương 1 SƠ ĐỒ CẤU TẠO  CƠ CẤU  NÂNG
  3. 1.1. Cơ cấu nâng đơn giản Tp Để nâng vật Q cần điều  1 kiện: Do P Tv R 2 Tp = Tv 3 S Tv = S.D0 / 2         Q 1. Tang Tp = P.R 2. Tay quay S = Q 3. Dây ⇒ Q = S = 2.P.R / D0 Không thể nâng tải lớn ! Làm thế nào ?… 1­3
  4. Giải pháp tăng trọng tải Q Thực tế Tp 
  5. 1.2. Cơ cấu nâng hiện đại Các bộ phận chính: Do 3  Bộ phận mang tải  u 2,η 2 ηt 2 u 1, η1   Palăng a,η p 1   Tang cuốn cáp   Bộ truyền   Bộ phận phát động Q   Bộ phận phanh hãm. 1­5
  6. Ví dụ 1­6
  7. 1.3. Các quan hệ tĩnh và động học Q. n v  Công suất động cơ Pyc = ,   kW 60000.η πD n®c n®c. . 0  Tỷ số truyền u0 = = nt vna Q. 0 D QD 0  Mô men xoắn trên  T1 = = 2au0ηpηtη0 2au0η trục khi nâng và  khi hạ Q . 0ηpηtη0 D Q D 0η T = ' 1 = 2au0 2au0 1­7
  8. Tóm tắt  Sự phát triển của CCN  Các bộ phận chính trong CCN hiện đại  Các quan hệ tĩnh học và động học   Công suất yêu cầu của động cơ  Tỷ số truyền  Mômen xoắn trên các trục khi nâng và khi hạ 1­8 next…
  9. Vídụ  ề  ăng a    v Pal ( =    2) Ròng rọ c cố định Ròng rọc di động Các hình ảnh lấy từ www.wikipedia.com N ext   P1­9
  10. Vídụ  ề  ăng a  4)   v Pal ( =    2 ròng rọc cố định Sơ đồ khai triển 2 ròng rọc di động S Q Các hình ảnh lấy từ End   www.wikipedia.com P1­10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản